Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Obowiązkiem osoby kupującej samochód jest jego rejestracja w urzędzie i wykupienie najpóźniej w tym samym dniu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim przez kierowcę. Tyczy się to zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

Ustawowo w Polsce wyznaczono obowiązkowy zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC oraz wysokość maksymalnych sum gwarancyjnych - 1 mln zł dla szkód majątkowych oraz 5 mln zł dla szkód osobowych. Dla przyciągnięcia klientów firmy ubezpieczeniowe mogą dołączać w formie gratisu lub za drobną opłatą użyteczne usługi dodatkowe do polisy OC, np. mini assistance czy ubezpieczenie szyb czy opon.

Odszkodowania z ubezpieczenia OC są wypłacane wyłącznie w przypadku zaistnienia szkód w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeśli ich następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Składka na ubezpieczenie OC uzależniona jest od wieku, modelu, marki i pojemności silnika pojazdu, wieku ubezpieczającego samochód kierowcy, czy przebiegu ubezpieczenia w ubiegłych latach. Za bezszkodową jazdę można otrzymać nawet 60-70% zniżki na OC, ale młody wiek kierowcy powoduje nałożenie na niego zwyżki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Niska składka na ubezpieczenie pakietowe OC/AC może oznaczać, że firma ubezpieczeniowa, której ofertę sprawdzamy, uwzględnia wszystkie zniżki klienta i przenosi je z ubezpieczenia OC na AC. Z drugiej strony, bardzo niska składka powinna wzbudzić nasz niepokój, ponieważ może ona przekładać się na wąski zakres ubezpieczenia Autocasco.

Nie ma ona jednak wpływu na zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej właścicielom pojazdów mechanicznych przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie i jego konstrukcja muszą odpowiadać przepisom ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Niemniej, wytyczne te nie dotyczą ubezpieczeń fakultatywnych, do jakich zalicza się Autocasco.

Pakietowe ubezpieczenie OC/AC pozwala na wypracowanie oszczędności, bowiem firmy ubezpieczeniowe promują klientów dokonujących zakupu kilku ubezpieczeń w tym samym Towarzystwie. Oferują zniżki i rozszerzony zakres ubezpieczenia AC. Powinno ono generalnie chronić przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą pojazd wraz z jego wyposażeniem, bez względu na to, z czyjej winy powstały uszkodzenia.

Kupując ubezpieczenie AC należy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia i wziąć pod uwagę tylko te oferty, które dopasowane są do naszych potrzeb i indywidualnych oczekiwań, a nie jedynie przy zakupie kierować się ceną pakietu OC/AC.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Jak korzystnie ubezpieczyć posiadany dobytek? W jaki sposób zadbać o własne bezpieczeństwo wykupując polisę mieszkaniową? Na te pytania muszą odpowiedzieć sobie wszystkie osoby, które chcą ubezpieczyć przed realnymi zagrożeniami należącą do nich nieruchomość.

Warto szukać na rynku najbardziej optymalną ofertę ubezpieczenia mieszkaniowego, które będzie zapewniało klientom odpowiedni zakres ochrony, za akceptowalną składkę ubezpieczeniową. Osoba ubezpieczająca mieszkanie musi określić, przed jakimi zagrożeniami ma chronić polisa mieszkaniowa. Może ona zapewniać wypłatę określonej sumy ubezpieczenia na wypadek pożaru, powodzi, włamania i innych, podobnych zagrożeń, w wyniku których mieszkanie może zostać doszczętnie zniszczone lub uszkodzone. Ubezpieczyciel powinien ponosić również koszty skutków szkód po stronie osób trzecich.

Dobór odpowiedniego ubezpieczenia obejmuje również ustalenie właściwej sumy gwarancyjnej, na jaką wystawiana jest polisa. Im będzie ona niższa, tym na niższe odszkodowanie będziemy mogli liczyć w przypadku wystąpienia zjawisk ubezpieczeniowych, ale i niższą składkę opłacimy na rok trwania okresu ubezpieczenia. Pytanie tylko, czy warto ustalać skrajnie niską wartość mieszkania i jego ubezpieczonych elementów, jeśli ubezpieczenie nie zrekompensuje nam w odpowiedni sposób poniesionych szkód.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Na wymarzonych wakacjach łamiesz nogę? Od gorąca dostajesz zawału i wymagasz natychmiastowej hospitalizacji poza granicami kraju? Musisz nagle zrezygnować z kontynuowania podróży? Twój bagaż wraz z dokumentami został skradziony? Przed takimi i innymi sytuacjami może ochronić Cię ubezpieczenie turystyczne. Ważne jest, aby zdecydować się na podpisanie umowy ubezpieczeniowej przed wyjazdem na wakacje czy w podróż służbową.

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego powinno być integralnym elementem przygotowań do wyjazdu za granicę. Bez niego turysta będzie ponosił z własnej kieszeni finansowe koszty leczenia, utraty bagażu, rezygnacji z podróży czy koszty szkód osobowych i majątkowych wywołane po stronie osób trzecich.

W firmach ubezpieczeniowych działających na polskim rynku finansowym znajdziemy całą masę polis turystycznych, których zakres i górna granica odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela mogą różnić się względem siebie. Należy wybrać ubezpieczenie, które pod względem finansowym i swojej konstrukcji odpowiada potrzebom i oczekiwaniom klientów.

Ubezpieczenie turystyczne swoim zakresem może obejmować szereg mniejszych ubezpieczeń, tworząc w ten sposób kompleksową polisę ubezpieczeniową dla podróżnych. Wśród ubezpieczeń tych wymienia się: ubezpieczenie KL - kosztów leczenia, NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków, pakiet assistance, pomoc prawną, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego lub kontynuowania imprezy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Popularne tematy
Temat
500 złotych na dziecko PiSu ma szansę na realizację? Zapola 46 2016-01-20 11:32:19
Jakie ubezpieczenie na życie dla 40-latka? Wionella 24 2015-11-27 08:48:41
Czy 22-latka powinna się ubezpieczać? Amelia2 22 2016-01-16 11:13:08
40 lat pracy jako kryterium przejścia n emeryturę? em-il 21 2015-11-18 15:24:12
Forum o ubezpieczeniach