Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC należy do grona obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze oferują taki sam zakres polisy OC, co uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zasadniczo, polisa ma chronić przed finansowymi konsekwencjami szkód w mieniu i szkód osobowych, wyrządzonych osobom trzecim w wyniku spowodowanych wypadków lub kolizji drogowych.

Odszkodowanie z OC wypłacane jest w przypadku zaistnienia szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, ale wyłącznie w przypadku wystąpienia: śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób poszkodowanych. Górna granica odszkodowania jest określona przez maksymalne sumy gwarancyjne. Dla szkód majątkowych jest to kwota 1 mln euro, a dla szkód osobowych - 5 mln euro.

Składka na ubezpieczenie społeczne musi zostać opłacona po raz pierwszy w dniu pierwszej rejestracji pojazdu lub od razu po zakupie samochodu bez ważnego OC. Wysokość składki uzależniona jest od czynników zależnych od właściciela pojazdu, samochodu i jego charakterystyki czy przebiegu ubezpieczenia. Również wybór trybu opłacania składki - jednorazowo lub w ratach, wpływa na jej ostateczną wysokość w danej firmie ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Wielu kierowców wykupując ubezpieczenie obowiązkowe OC dla swojego pojazdu, zastanawia się, czy warto zapewnić sobie szerszą ochronę ubezpieczeniową, płacąc składkę na ubezpieczenie AC. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, dlatego tylko niewielki procent kierowców w Polsce posiada Autocasco dla swojego samochodu. W firmach ubezpieczeniowych działających na rynku finansowym można znaleźć interesujące, atrakcyjne pod względem cenowym oferty pakietowe, łączące w sobie ubezpieczenie OC i AC. Pytanie tylko, czy rzeczywiście warto wydawać dodatkowe środki finansowe na autocasco, skoro ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie nakłada na kierowców takiej konieczności?

Otóż, obowiązkowe OC chroni tylko przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych wywołanych w ruchu drogowym przez kierującego ubezpieczonym pojazdem. Nie pokryje szkód w pojeździe sprawcy, ani nie dojdzie do wypłaty odszkodowania, jeśli dojdzie do kradzieży samochodu. Z kolei AC chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Nie ma przy tym dla ubezpieczyciela znaczenia, z czyjej winy powstały uszkodzenia.

Zakres ubezpieczenia w AC powinien być dopasowany do indywidualnych wymagań i potrzeb kierowców. Im będzie on szerszy, tym autocasco będzie droższe. Można obniżyć składkę na ubezpieczenie AC, jeśli mamy zniżki ubezpieczeniowe za bezszkodową jazdę.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Masz w planach ubezpieczenie swojego mieszkania? Nie odkładaj tej decyzji na bliżej niesprecyzowaną przyszłość tylko już teraz wybierz firmę ubezpieczeniową, która przedstawi Ci najbardziej atrakcyjną ofertę na ubezpieczenie mieszkania. Cena ubezpieczenia uzależniona jest przy tym od wartości mieszkania i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jaka zostanie dobrana przez klienta dla jego nieruchomości.

Nie liczmy na to, że nam i naszemu majątkowi nie przytrafi się nic złego. Pożar, powódź, uderzenie pioruna czy włamanie mogą spowodować, że w jednym momencie stracimy dorobek całego życia. Nie będziemy mogli liczyć na rekompensatę poniesionych szkód, jeśli nie wykupimy uprzednio ubezpieczenia mieszkania. Warto wybrać polisę, która zapewni taki zakres ochrony, jaki najbardziej nam odpowiada.

W najbardziej podstawowej formie polisa powinna chronić mury mieszkania. Rozbudowane ubezpieczenie mieszkania obejmuje swoim zakresem ponadto elementy stałe i ruchome w lokalu mieszkalnym oraz zapewnia wypłatę wysokiej sumy gwarancyjnej przy wystąpieniu tzw. szkody zupełnej, np. doszczętnego spalenia mieszkania.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia mieszkania bezwzględnie powinniśmy przeczytać i przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dzięki temu dowiemy się, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność za szkody w mieniu klienta.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Wybierasz się na długo planowane wakacje z rodziną w ciepłych krajach? Nie zapomnij o ubezpieczeniu turystycznym, które może uchronić Cię przed koniecznością ponoszenia finansowych kosztów zdarzeń, jakie mogą Cię dotyczyć podczas pobytu za granicą.

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne podróżni wykupują wraz ze zorganizowanym wyjazdem turystycznym w biurze podróży. Jego niska suma gwarancyjna nie pozwoli jednak na zaoferowanie turystom wszechstronnej ochrony ubezpieczeniowej. Pozostaje także kwestia osób, które same organizują wyjazd zagraniczny i nie są nawet chronione w takim zakresie.

Ubezpieczenie turystyczne powinno zapewniać pokrycie kosztów leczenie za granicą do określonej kwoty, którą firma ubezpieczeniowa ustala z klientem. Im wyższa suma gwarancyjna tym wyższy poziom odpowiedzialności odszkodowawczej Towarzystwa ubezpieczeniowego i szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Kompleksowa polisa podróżna zapewnia pokrycie kosztów hospitalizacji turystów, koszty wizyt lekarskich, badań, zakupu lekarstw, transportu medycznego czy akcji ratowniczej.

Można poszerzyć ochronę ubezpieczeniową wynikającą z polisy turystycznej o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pakiet wsparcia assistance, ubezpieczenie bagażu i dokumentów, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym czy też ubezpieczenie zapewniające pomoc prawną i pokrycie kosztów rezygnacji z podróży.

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Czy cena ubezpieczenia OC od 1 kwietnia wzrośnie Cezary 23 2015-04-13 13:06:36
Za co zapłaci ubezpieczyciel w przypadku wypadku? Tomasz Słupczynski 20 2015-04-07 14:44:25
Gdzie ubezpieczyć się na życie? aleca 19 2015-06-17 14:13:51
Jakie ubezpieczenie zdrowotne? Trylion 19 2015-06-14 14:47:06
Forum o ubezpieczeniach

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Axa Życie