Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Kupując pojazd mechaniczny, najpóźniej w dniu jego pierwszej rejestracji w urzędzie właściciel, powinien wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowym ubezpieczeniem w Polsce, którego zakres i maksymalne sumy ubezpieczenia wyznaczają przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zadaniem ubezpieczenia jest ochrona kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych. Dla szkód majątkowych maksymalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, wynosi 1 mln euro, a dla szkód osobowych - 5 mln euro.

Firmy ubezpieczeniowe mogą w sposób dowolny przyjmować kryteria wyliczania składek na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ceny w poszczególnych Towarzystwach ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku finansowym mogą się istotnie różnić względem siebie. Dlatego warto porównywać oferty na polisy OC względem siebie i wybrać tą, która jest najtańsza. Na wysokość składki ma wpływ m.in. przebieg okresu ubezpieczenia OC klienta. Dzięki bezszkodowej jeździe kierowca może obniżyć podstawową wysokość wyliczonej składki nawet o 60-70 proc.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Składka na ubezpieczenie obowiązkowe OC wyliczana jest na podstawie kryteriów dotyczących pojazdu i osoby właściciela. Można ją obniżyć wybierając jednorazowy tryb zapłaty takiego świadczenia na rzecz firmy ubezpieczeniowej oraz przy uwzględnieniu zniżek za bezszkodową jazdę.

Zniżki te mogą być przeniesione na ubezpieczenie AC - nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy kierowca zdecydowany jest na wykupienie polis OC i AC w jednej firmie ubezpieczeniowej. Wówczas oferowane są mu znaczne zniżki na składki ubezpieczeniowe, przez co oszczędza.

Warto wykupić ubezpieczenie AC, bowiem chroni ono pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Nie ma znaczenia dla wypłaty odszkodowania z Autocasco, z czyjej winy powstały uszkodzenia. Niemniej, należy uważać, w jaki sposób sformułowany jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Może się okazać np. że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli samochód uległ zniszczeniu w wyniku (nie ma takich wyłączeń dla AC lub o nich nie słyszałem) .

Konstrukcja i zakres obowiązywania polisy AC ustalany powinien być indywidualnie z klientem, aby spełniał jego indywidualne wymagania i odpowiadał na jego potrzeby. Jeśli chcemy zapewnić sobie maksimum ochrony, nie decydujmy się na najtańsze AC na rynku, bowiem za niską składką ubezpieczeniową najczęściej idzie również niski zakres ochrony z AC.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Chcesz ubezpieczyć mieszkanie? Dokładnie przyjrzyj się wszystkim ofertom rynkowym, aby wybrać tą, która nie tylko będzie atrakcyjna pod względem finansowym, ale też zapewni maksimum ochrony dla Ciebie i Twojej nieruchomości.

Kierowanie się wyłącznie wysokością składki na ubezpieczenie mieszkania nie jest najlepszym rozwiązaniem, bowiem niska składka zwykle oznacza skrajnie niską sumę gwarancyjną i podstawową ochronę ubezpieczeniową. W efekcie chronione są przez polisę mieszkaniową wyłącznie mury mieszkania, zaś elementy stałe i ruchome są pozbawione jakiejkolwiek ochrony. Wypłacane ewentualne odszkodowania będą stanowiły tylko niewielką rekompensatę doznanych przez właściciela nieruchomości szkód, bowiem wysokość sumy gwarancyjnej ograniczy odpowiedzialność odszkodowawczą Towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wykupując tanie ubezpieczenie mieszkania musimy wiedzieć, że w wielu przypadkach zakład ubezpieczeniowy odmówi wypłaty rekompensaty z ubezpieczenia, powołując się na zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności zakładu za szkody. Warto zapoznać się z OWU jeszcze przed złożeniem swojego podpisu na umowie ubezpieczeniowej.

Eksperci są zdania, że suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna odpowiadać faktycznej wartości mieszkania, a zakres polisy powinien odpowiadać oczekiwaniom klienta. Dzięki temu ubezpieczenie mieszkania rzeczywiście będzie spełniało swoje funkcje.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne jest adresowane do wszystkich osób wyjeżdżających za granicę, które chciałyby zapewnić sobie komfort psychiczny podróżowania i wsparcie, także finansowe, w trudnych sytuacjach, do jakich może dojść podczas pobytu zagranicą.

Polisa turystyczna przede wszystkim chroni przed ponoszeniem samodzielnie kosztów leczenia zagranicą. Ubezpieczyciel pokryje koszty hospitalizacji, wizyt lekarskich, badań, zakupu lekarstw, transportu medycznego czy akcji ratowniczej, ale tylko do określonej kwoty, stanowiącej sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

Suma ta ma znaczenie dla określania maksymalnego odszkodowania w ubezpieczeniu NNW turystycznym. Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków uruchamiana jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz na wypadek jego śmierci.

Polisę turystyczną można rozbudować dodatkowo o pakiet assistance, zapewniający pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego np. w organizacji opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, jeśli rodzice w wyniku wypadków losowych nie będą w stanie się nimi zająć. Warto też zaopatrzyć swoją polisę turystyczną w ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroniące ubezpieczonego przez kosztownymi konsekwencjami wyrządzonych osobom trzecim szkód osobowych i majątkowych. Ubezpieczenie może obejmować też ubezpieczenie bagażu i kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Forum o ubezpieczeniach