Masz pytanie ? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Kupując samochód musimy mieć świadomość, że dodatkowym kosztem związanym z jego nabyciem, będzie zawarcie polisy OC dla tego pojazdu. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy zawrzeć najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu lub w dniu zakupu samochodu, jeśli nie posiadał on ważnego OC. Umowa może zostać podpisana z dowolnie wybranym ubezpieczycielem, jako że każda polisa będzie dawała taki sam zakres ochrony ubezpieczonemu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować jednak OC w różnych cenach. Składka roczna czy ratalna wyliczana jest na podstawie wieku klienta, długości stażu za kierownicą, miejsca rejestracji pojazdu, przebiegu okresu ubezpieczenia, czy też pojemności silnika pojazdu, marki i modelu oraz wieku samochodu. Jeśli klient posiada najwyższe zniżki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i decyduje się na uiszczenie składki od razu w całości, za kolejne 12 miesięcy trwania ubezpieczenia, może znaleźć korzystną cenowo ofertę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, chroniącym przed ponoszeniem finansowych kosztów odszkodowań za szkody osobowe i majątkowe wywołane przez pojazd znajdujący się w ruchu drogowym. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeśli w jej następstwie nastąpi śmierć, uszkodzenie lub rozstrój zdrowia poszkodowanego czy też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie jego mienia. Maksymalnie wypłata odszkodowania obejmuje sumy gwarancyjne - 1 mln euro dla szkód majątkowych i 5 mln euro dla szkód osobowych.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Kradzież, zniszczenie samochodu przez wandali, czy jego uszkodzenie w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez właściciela - to sytuacje, w których obowiązkowa polisa OC na pewno nie pokryje strat po stronie właściciela pojazdu. Można jednak zapewnić sobie finansowanie takich szkód w samochodzie i jego wyposażeniu, wykupując ubezpieczenie Autocaco.

AC ma generalnie chronić pojazd w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, bez względu na to, z czyjej winy powstały uszkodzenia. Podobnie jak polisę OC, umowę ubezpieczenia AC podpisuje się na okres 12 miesięcy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, którego oferta zdecydowanie najbardziej nam odpowiada. Należy sprawdzić przed wykupieniem Autocasco, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej oferuje dana firma. Im będzie on szerszy, tym zwiększy się wysokość składki ubezpieczeniowej.

Warto obniżyć ją kupując w tej samej formie ubezpieczeniowej zarówno ubezpieczenie AC, jak i OC. Dzięki ofercie pakietowej można sporo zaoszczędzić, jednocześnie zapewniając sobie obowiązkowe OC oraz wszechstronną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Autocasco. Bardzo często ubezpieczyciele przenoszą składki na OC za bezszkodową jazdę na ubezpieczenie AC, przez co składka ubezpieczeniowa może zostać zmniejszona nawet o 60 proc.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Jak korzystnie wykupić ubezpieczenie mieszkania? Jaką ofertę wybrać z szerokiego asortymentu polis mienia dostępnych na rynku finansowym w Polsce? Jaka powinna być suma gwarancyjna w ubezpieczeniu mieszkania, aby była ona wystarczająca dla zrekompensowania klientowi ewentualnie poniesionych szkód?

Na te i inne, niemniej istotne pytania powinni sobie udzielić odpowiedzi wszyscy klienci firm ubezpieczeniowych, którzy chcieliby ubezpieczyć swoje mieszkanie. W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, co stanowi realne zagrożenie dla naszej nieruchomości i na taką ewentualność ją ubezpieczyć. Najprostsze polisy chronią mieszkanie, a właściwie jego mury, przed ogniem i innymi zjawiskami losowymi. Ubezpieczenie tego typu najczęściej jest wymogiem dla kredytobiorców kupujących mieszkania na kredyt hipoteczny z banku.

W rozszerzonej wersji ubezpieczenie mieszkania będzie chroniło jego elementy ruchome i stałe oraz zapewni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla osób trzecich, które poniosą szkody z tytułu podejmowanych przez klienta działań.

Koszt ubezpieczenia mieszkania, czyli wysokość składki ubezpieczeniowej, uzależniony jest od określonej wartości mieszkania i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Skrajnie niska cena polisy może wskazywać na zaniżoną wartość maksymalnej sumy gwarancyjnej oraz na szeroki katalog wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej dla Towarzystwa ubezpieczeniowego.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Wyjazd zagraniczny pociąga za sobą wysokie koszty na organizację, zwłaszcza, jeśli chcemy zobaczyć egzotyczne zakątki świata. Na długo przed planowaną datą wyjazdu wykupujemy wycieczkę zorganizowaną w biurze turystycznym lub bilety lotnicze, promowe czy autokarowe i rezerwujemy miejsca noclegowe. Nie zawsze jednak będziemy w stanie wziąć udział w wymarzonej wyprawie. Nie musimy jednak zgadzać się na utratę wszystkich zainwestowanych w ten sposób środków finansowych, jeśli wykupimy rozszerzone ubezpieczenie turystyczne.

W swojej podstawowej formie polisa turystyczna powinna zapewniać ubezpieczonemu i jego najbliższym pokrycie kosztów leczenia za granicą - hospitalizacji, akcji ratowniczych, czy nawet zakupu lekarstw i odbycia badań lekarskich. Ubezpieczenie turystyczne, podobnie jak każda inna polisa, ma ustaloną sumę gwarancyjną, wyznaczającą maksymalny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za zaistniałe w okresie trwania ubezpieczenia szkody.

Ubezpieczenie turystyczne prócz ubezpieczenia KL, może uwzględniać również ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Przydatne jest ono zwłaszcza przy bardzo kosztownych wycieczkach, dzięki czemu nawet rezygnacja z wyjazdu na dzień wcześniej nie spowoduje utraty wszystkich wpłaconych przez podróżnych środków. Oprócz tego, ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o polisę NNW, OC w życiu prywatnym, ochronę i pomoc prawną, pakiet Assistance czy ubezpieczenie bagażu.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Dostaniemy głodowe emerytury? Zapola 69 2015-12-08 13:29:45
500 złotych na dziecko PiSu ma szansę na realizację? Zapola 46 2016-01-20 11:32:19
ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie hipotecznym JuliaB 40 2015-09-29 12:56:21
Czy można wierzyć opiniom z internetu? tales 37 2015-12-31 15:21:52
Forum o ubezpieczeniach

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Axa Życie