Ubezpieczenie OC

W 3 krokach porównaj oferty OC 18 towarzystw ubezpieczeniowych
Będą Ci potrzebne: dane właściciela pojazdu oraz dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nazywane powszechnie OC komunikacyjnym, należy do grona ubezpieczeń obowiązkowych. Jego zakres ochrony wyznaczony jest przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Jej przepisy nakładają na właścicieli pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji w Polsce obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.

Właściciel samochodu musi podpisać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i opłacić pierwszą składkę najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej. Jeśli tego nie zrobi i będzie poruszał się po drogach pojazdem nieubezpieczonym, naraża się na dotkliwe kary finansowe.

Ubezpieczenie OC chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych osobom trzecim przez kierującego pojazdem. Mowa tu zarówno o szkodach osobowych, jak i majątkowych. Chcąc uzyskać wyższy zakres ochrony ubezpieczeniowej można zdecydować się na wykupienie dodatkowych opcji - NNW i pakietu Assistance.

Czynnikiem wyboru oferty ubezpieczenia OC jest najczęściej składka ubezpieczeniowa zaproponowana przez daną firmę ubezpieczeniową. Uzależniona jest ona od modelu, marki i typu samochodu, okresu posiadania przez właściciela prawa jazdy, wysokości zniżek lub zwyżek ubezpieczeniowych oraz od trybu opłacania składki - jednorazowo lub ratalnie. Umowę ubezpieczeniową zawsze zawiera się na okres 12 miesięcy, a jej zakres ochrony nie może być mniejszy niż wskazany w przepisach wspominanej ustawy. Umowa podlega automatycznemu odnowieniu na kolejny rok, jeśli nie zostanie pisemnie wypowiedziana przez klienta, najpóźniej dzień przed końcem trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych kierowcy podpisujący umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, mają również możliwość zakupienia dodatkowych opcji. Często taki pakiet jest dużo tańszy, niż np. dwie niezależne polisy. Porównywarka finansowa Comperia.pl podpowiada, gdzie warto poszukać najlepszych ubezpieczeń – oto najnowszy ranking pakietów OC, NNW i rozszerzony Assistance.

13.01.2014

Zgodnie z polskim prawem, każda osoba posiadająca pojazd mechaniczny musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od tego, czy pojazd ten użytkuje, czy jedynie przetrzymuje w garażu. Analitycy Comperia.pl podpowiadają, jakimi kryteriami należy się kierować, by wybrać najlepszą polisę OC? 

03.12.2013

Kupując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej często myślimy, że taka polisa chroni nas przed wszystkimi zdarzeniami losowymi. Niestety, pomimo że zakres takiego ubezpieczenia jest regulowany  ustawą, to uwzględnia ona także szereg sytuacji, w których ochrona po prostu nie działa. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, o jakich wyłączeniach mowa?

27.09.2013

Ceny polis komunikacyjnych ruszyły. Tym razem w dół. Eksperci Comperia.pl postanowili sprawdzić, czym jest to spowodowane.

27.08.2013

Jeżeli napiszę, że kraje anglosaskie wyprzedzają nas technologicznie, kulturowo, czy obyczajowo zapewne nie zaskoczę wielu. Być może jednak uda mi się to zrobić, jeżeli powiem, że między innymi w Wielkiej Brytanii i Australii już od paru lat funkcjonuje system ubezpieczania pojazdów od OC, gdzie cena polisy oparta jest o ilość pokonywanych kilometrów, a właściwie mil.

28.06.2013

Właściciele samochodów i innych pojazdów mechanicznych są zobowiązani do na wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Mało jednak kto wie, że wykupiona przez nas polisa swoją ochroną nie obejmuje nas, tylko tzw. osoby trzecie. Sprawdźmy, z czego to wynika.

21.05.2013

Towarzystwa ubezpieczeniowe