Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są nieobowiązkowymi ubezpieczeniami osobowymi, które mogą być kupowane w parze z inną polisą lub całkowicie oddzielnie. Jeśli są dobrze i świadomie wybrane spośród dostępnej oferty ubezpieczeniowej, mogą być bardzo pomocnym rozwiązaniem dla klientów i ich bliskich.

Generalnie, ich zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia człowieka, ale można je traktować jako zabezpieczenie finansowe dla najbliższych członków rodziny, na wypadek naszej śmierci. Podstawą do wypłacenia odszkodowania z polisy NNW są obrażenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych, niespodziewanych wypadków. Ich wysokość zależna jest od skali urazu oraz od wysokości ustalonej z zakładem sumy gwarancyjnej. Nawet za najmniejszy uraz, np. złamanie palca u ręki, można otrzymać świadczenie z polisy NNW, choć nie będzie ono zbyt wysokie. Najczęściej za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu klient otrzymuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej. Aby zwiększyć odszkodowanie należy zawrzeć umowę na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z wysoką sumą ubezpieczeniową

.

Przed opłaceniem składki na polisę NNW należy dokładnie wczytać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w których powinny być wyszczególnione ewentualne wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Odmówi on wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków między innymi wtedy, gdy do wypadku doszło w momencie popełniania przestępstwa, pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy środków odurzających, w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, nieobjętych zakresem ubezpieczenia lub przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych bez ważnych uprawnień.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Rolnicy należą do jednej z niewielu grup zawodowych, które zobligowane są do posiadania obowiązkowych ubezpieczeń. Jakich? Wyjaśniamy, które rodzaje polis musi wykupić właściciel gospodarstwa rolnego.

27.01.2017

Ostatnie półrocze 2016 roku zaowocowało znacznym ożywieniem na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Polacy coraz chętniej korzystają z abonamentów medycznych, dzięki którym w szybki sposób mogą skorzystać z opieki lekarskiej.

31.12.2016

Od 1 stycznia 2017 roku będzie można zlikwidować ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym niższym kosztem. Wszystko dzięki porozumieniu Prezesa UOKiK z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych.

29.12.2016

Spóźniłeś się kilka dni ze składkami ZUS? Odsetki karne to nie wszystko, z czym będziesz musiał się liczyć. Sprawdź, jakie konsekwencje nieopłacenia składki zdrowotnej i chorobowej Cię czekają.

21.10.2016

Zastanawiasz się nad wykupieniem assistance medycznego, ale nie wiesz, jak to dokładnie działa? Zobacz, na ile usługi tego typu się opłacają.

20.09.2016

Przyczyną aż 70% zgonów w Polsce są poważne choroby układu krążenia (m.in. zawały i udary) oraz nowotwory złośliwe. Stąd z roku na rok rośnie wśród Polaków zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Czy jednak wszystkie tak samo chronią przed najgorszym? Jak to jest z tymi polisami?

12.08.2016