Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Wśród ubezpieczeń osobowych na uwagę zasługuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, które oferują niemalże wszystkie Towarzystwa ubezpieczeniowe na polskim rynku finansowym. Można więc dobrać dla siebie odpowiednią polisę, której głównym zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia człowieka.

Podpisując umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokładnie zapoznać się z kształtem polisy, aby wiedzieć, w jakich przypadkach można liczyć na odszkodowanie i kiedy zakład może odmówić wypłaty świadczenia. Zwykle odszkodowanie z polisy NNW uzależnione jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Za 1 proc. uszczerbku klient otrzymuje 1 proc. sumy ubezpieczeniowej. Dlatego też tak istotne jest jej ustanowienie na odpowiednim poziomie

.

Suma gwarancyjna w polisie NNW wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu. Pełna suma wypłacana jest głównie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Wtedy świadczenie kierowane jest do osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej, bliskich klientowi, np. jego rodzinie

.

Jednocześnie, powinniśmy przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej firmie sprawdzić, jakie są jej wyłączenia odpowiedzialności, tj. kiedy będzie mogła zgodnie z prawem odmówić wypłaty odszkodowania klientowi. Będzie to miało między innymi miejsce, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie w trakcie kierowania pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień, w momencie popełniania przestępstwa, uprawiania sportów ekstremalnych, nieobjętych zakresem ubezpieczenia, czy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających innego rodzaju.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Polisy stanowią większy problem niż kredyty frankowe! Eksperci szacują, że poszkodowanych przez polisolokaty jest ok 5 mln osób, którzy zawarli umowy opiewające na łączną kwotę 50 mld zł.

08.04.2017

LINK4 przy współpracy z Tesco udostępnił polisę, jakiej jeszcze nie było: NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) wraz z ubezpieczeniem na wypadek powikłań po ukąszeniu przez kleszcza lub inne owadów oraz polisę assistance dla zwierząt domowych.

31.03.2017

Wizyta u stomatologa to zwykle niemały koszt. I choć teoretycznie leczenie dentystyczne jest refundowane przez NFZ, to w praktyce tylko niektóre zabiegi obędą się bez sięgania po pieniądze do własnej kieszeni. Sprawdź, za które zabiegi stomatologiczne zapłaci NFZ.

24.02.2017

Sam/sama posiadasz ubezpieczenie zdrowotne (bo np. pracujesz na etat lub prowadzisz własną firmę), a Twój mąż lub Twoja żona już nie? Możesz go/ją objąć własnym ubezpieczeniem. Zobacz, jakich formalności musisz dopełnić.

13.02.2017

Sprawdź, ile aktualnie wynosi wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne NFZ w 2017 roku.

28.02.2017

Rolnicy należą do jednej z niewielu grup zawodowych, które zobligowane są do posiadania obowiązkowych ubezpieczeń. Jakich? Wyjaśniamy, które rodzaje polis musi wykupić właściciel gospodarstwa rolnego.

27.01.2017