Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

W wyniku nieszczęśliwego wypadku - samochodowego, w życiu prywatnym lub w trakcie wyjazdów krajowych i zagranicznych, możemy doznać urazów, które będą generowały wysokie koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji. Można je pokrywać z własnej kieszeni lub z odszkodowań wypłacanych z polis ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

.

Zawarcie umowy NNW w wybranej firmie ubezpieczeniowej powinno być dobrze przemyślane przez danego klienta, aby polisa stała się w rzeczywistości pomocnym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać. Może ona jednocześnie stanowić zabezpieczenie dla osób bliskich ubezpieczonego, na wypadek jego śmierci w niespodziewanym wypadku. W takiej sytuacji zakład wypłaca odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie, na rzecz osób uposażonych, bliskich zmarłemu

.

Generalnie, zadaniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest ochrona życia lub zdrowia człowieka, zaś podstawą do wypłaty świadczenia w wysokości części sumy gwarancyjnej, jest powstanie obrażeń w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej skala urazu wyznacza wysokość rzeczywistego odszkodowania wypłacanego klientowi. Za każdy 1 proc. uszczerbku dostajemy 1 proc sumy ubezpieczenia. Trzeba jednak dokładnie zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczeniowej, aby wiedzieć, jakie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Towarzystwa będą nas obowiązywały. Sposobem na zwiększenie świadczenia z polisy NNW jest skorzystanie z ubezpieczenia z bardzo wysoką sumą gwarancyjną. Ubezpieczyciel może w wielu przypadkach odmówić wypłaty odszkodowania z polisy NNW, na przykład wtedy, gdy wypadek zdarzył się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Wizyta u stomatologa to zwykle niemały koszt. I choć teoretycznie leczenie dentystyczne jest refundowane przez NFZ, to w praktyce tylko niektóre zabiegi obędą się bez sięgania po pieniądze do własnej kieszeni. Sprawdź, za które zabiegi stomatologiczne zapłaci NFZ.

24.02.2017

Sam/sama posiadasz ubezpieczenie zdrowotne (bo np. pracujesz na etat lub prowadzisz własną firmę), a Twój mąż lub Twoja żona już nie? Możesz go/ją objąć własnym ubezpieczeniem. Zobacz, jakich formalności musisz dopełnić.

13.02.2017

Sprawdź, ile aktualnie wynosi wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne NFZ w 2017 roku.

28.02.2017

Rolnicy należą do jednej z niewielu grup zawodowych, które zobligowane są do posiadania obowiązkowych ubezpieczeń. Jakich? Wyjaśniamy, które rodzaje polis musi wykupić właściciel gospodarstwa rolnego.

27.01.2017

Ostatnie półrocze 2016 roku zaowocowało znacznym ożywieniem na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Polacy coraz chętniej korzystają z abonamentów medycznych, dzięki którym w szybki sposób mogą skorzystać z opieki lekarskiej.

31.12.2016

Od 1 stycznia 2017 roku będzie można zlikwidować ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym niższym kosztem. Wszystko dzięki porozumieniu Prezesa UOKiK z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych.

29.12.2016