Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

W wyniku nieszczęśliwego wypadku - samochodowego, w życiu prywatnym lub w trakcie wyjazdów krajowych i zagranicznych, możemy doznać urazów, które będą generowały wysokie koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji. Można je pokrywać z własnej kieszeni lub z odszkodowań wypłacanych z polis ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

.

Zawarcie umowy NNW w wybranej firmie ubezpieczeniowej powinno być dobrze przemyślane przez danego klienta, aby polisa stała się w rzeczywistości pomocnym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać. Może ona jednocześnie stanowić zabezpieczenie dla osób bliskich ubezpieczonego, na wypadek jego śmierci w niespodziewanym wypadku. W takiej sytuacji zakład wypłaca odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie, na rzecz osób uposażonych, bliskich zmarłemu

.

Generalnie, zadaniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest ochrona życia lub zdrowia człowieka, zaś podstawą do wypłaty świadczenia w wysokości części sumy gwarancyjnej, jest powstanie obrażeń w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej skala urazu wyznacza wysokość rzeczywistego odszkodowania wypłacanego klientowi. Za każdy 1 proc. uszczerbku dostajemy 1 proc sumy ubezpieczenia. Trzeba jednak dokładnie zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczeniowej, aby wiedzieć, jakie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Towarzystwa będą nas obowiązywały. Sposobem na zwiększenie świadczenia z polisy NNW jest skorzystanie z ubezpieczenia z bardzo wysoką sumą gwarancyjną. Ubezpieczyciel może w wielu przypadkach odmówić wypłaty odszkodowania z polisy NNW, na przykład wtedy, gdy wypadek zdarzył się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Jeszcze do niedawna nikt nie zwracał uwagi na wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odniesienia przez ubezpieczonego szkód w wyniku aktów terrorystycznych. Teraz - gdy informacje o zamachach w Europie i krajach będących popularnymi destynacjami urlopowymi Europejczyków (jak Egipt) - coraz częściej pojawiają się w mediach, standardowe polisy zaczynają być niewystarczające. Dlaczego? Bo podstawowe ubezpieczenie NNW nie chroni od skutków ataków terrorystycznych.

20.07.2017

Chcesz zapewnić swoim dzieciom dobry start w dorosłe życie? Nationale-Nederlanden ma dla Ciebie propozycję: ubezpieczenie "Strażnik przyszłości", dzięki któremu możesz regularnie odkładać kapitał z myślą o swoich pociechach, a dodatkowo co roku otrzymasz premię w wysokości nawet do 500 zł.

25.05.2017

Najprawdopodobniej już jesienią Sejm będzie obradował nad projektem ustawy dystrybucyjnej, która może zatrząść rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego. Padają zapowiedzi rychłego końca zawodu agenta ubezpieczeniowego i monopolizacji branży przez najsilniejsze firmy. Czy taki scenariusz rzeczywiście ma szanse się ziścić?

23.05.2017

Nie masz jeszcze prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego? Moda na korzystanie z polis medycznych na dobre zagościła wśród pracowników korporacji i większych firm. Teraz zdobywa kolejnych zwolenników - wśród klientów indywidualnych.

30.04.2017

Polisy stanowią większy problem niż kredyty frankowe! Eksperci szacują, że poszkodowanych przez polisolokaty jest ok 5 mln osób, którzy zawarli umowy opiewające na łączną kwotę 50 mld zł.

08.04.2017

LINK4 przy współpracy z Tesco udostępnił polisę, jakiej jeszcze nie było: NNW wraz z ubezpieczeniem na wypadek powikłań po ukąszeniu przez kleszcza lub inne owadów oraz polisę assistance dla zwierząt domowych.

31.03.2017