Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, nazywane w skrócie ubezpieczeniem NNW, powinno chronić życie i zdrowie człowieka - osoby ubezpieczonej, choć niekiedy świadczenia z takiej polisy wypłacane są na rzecz osób trzecich. Będzie to miało miejsce, jeśli w wyniku nieszczęśliwego, niespodziewanego wypadku klient umrze. Z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków wypłacone zostanie wówczas świadczenie w wysokości sumy gwarancyjnej na rzecz osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłacenia świadczenia, pomimo zaistnienia urazów lub śmierci osoby ubezpieczonej, na którą zawarta była polisa NNW, zgodnie z zasadami wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej. Takie warunki wykazywane są w umowie ubezpieczeniowej oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej zakłady odmawiają odszkodowań, jeśli do nieszczęśliwego wypadku doszło z umyślnej winy danej osoby, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, podczas popełniania przestępstwa czy uprawiania sportów ekstremalnych. W tym ostatnim przypadku świadczenie może zostać wypłacone, o ile klient zdecydował się na poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w polisie NNW o taką ewentualność.

Generalnie, ubezpieczenie NNW powinno zapewniać wypłatę świadczenia, w wysokości pewnej części lub całości sumy gwarancyjnej, gdy dojdzie do powstania szkody ubezpieczeniowej. Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest 1 proc. sumy gwarancyjnej, tytułem odszkodowania z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków. Taka polisa może być pomocnym rozwiązaniem dla każdego z nas, o ile jej oferta zostanie wybrana dobrze i świadomie przez klienta.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Chcesz zapewnić swoim dzieciom dobry start w dorosłe życie? Nationale-Nederlanden ma dla Ciebie propozycję: ubezpieczenie "Strażnik przyszłości", dzięki któremu możesz regularnie odkładać kapitał z myślą o swoich pociechach, a dodatkowo co roku otrzymasz premię w wysokości nawet do 500 zł.

25.05.2017

Najprawdopodobniej już jesienią Sejm będzie obradował nad projektem ustawy dystrybucyjnej, która może zatrząść rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego. Padają zapowiedzi rychłego końca zawodu agenta ubezpieczeniowego i monopolizacji branży przez najsilniejsze firmy. Czy taki scenariusz rzeczywiście ma szanse się ziścić?

23.05.2017

Nie masz jeszcze prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego? Moda na korzystanie z polis medycznych na dobre zagościła wśród pracowników korporacji i większych firm. Teraz zdobywa kolejnych zwolenników - wśród klientów indywidualnych.

30.04.2017

Polisy stanowią większy problem niż kredyty frankowe! Eksperci szacują, że poszkodowanych przez polisolokaty jest ok 5 mln osób, którzy zawarli umowy opiewające na łączną kwotę 50 mld zł.

08.04.2017

LINK4 przy współpracy z Tesco udostępnił polisę, jakiej jeszcze nie było: NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) wraz z ubezpieczeniem na wypadek powikłań po ukąszeniu przez kleszcza lub inne owadów oraz polisę assistance dla zwierząt domowych.

31.03.2017

Wizyta u stomatologa to zwykle niemały koszt. I choć teoretycznie leczenie dentystyczne jest refundowane przez NFZ, to w praktyce tylko niektóre zabiegi obędą się bez sięgania po pieniądze do własnej kieszeni. Sprawdź, za które zabiegi stomatologiczne zapłaci NFZ.

24.02.2017