Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się w każdej sekundzie naszego życia i każdy narażony jest na takie ryzyko, niezależnie od wieku, płci, czy wykonywanej pracy. Oczywiście, niektóre osoby, np. sportowcy uprawiający sporty wyczynowe, bardziej są na taką ewentualność narażone, ale generalnie urazy w następstwie nieszczęśliwych wypadków zdarzają się losowo i mogą dotyczyć każdego z nas

.

Dlatego też ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może być pomocnym rozwiązaniem, z którego rzeczywiście warto skorzystać w praktyce. Nie spowoduje ono, że nie ulegniemy wypadkowi, a ewentualny ból odczuwany przez poszkodowanych czy osób bliskich ubezpieczonemu, zostanie oszczędzony. Niemniej, polisa NNW obejmująca odpowiedni zakres ochrony życia lub zdrowia człowieka, pozwoli na uzyskanie pieniędzy w ramach odszkodowania, które na przykład można spożytkować na pokrycie kosztów leczenia i natychmiastowej rehabilitacji poszkodowanego

.

Świadczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli z ubezpieczenia osobowego, wypłacane są w wyniku powstania obrażeń związanych z niespodziewanym wypadkiem. Zakres szkody nie wpływa na zasadność wypłaty odszkodowania, choć decyduje o wysokości odszkodowania, podobnie jak ustalona w umowie suma gwarancyjna. Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest świadczenie odpowiadające 1 proc. sumy gwarancyjnej. Cała suma należy się osobom uposażonym w umowie NNW, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, zgodnie z zapisami wyłączającymi jego odpowiedzialność umieszczonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


W ofercie Open Life TU Życie SA pojawiło się nowe ubezpieczenie: "Dziesiątka", które zapewnia szerokie możliwości w dopasowaniu warunków polisy do własnych potrzeb. Najniższa składka to tylko 10 zł miesięcznie.

11.09.2017

Jeszcze do niedawna nikt nie zwracał uwagi na wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odniesienia przez ubezpieczonego szkód w wyniku aktów terrorystycznych. Teraz - gdy informacje o zamachach w Europie i krajach będących popularnymi destynacjami urlopowymi Europejczyków (jak Egipt) - coraz częściej pojawiają się w mediach, standardowe polisy zaczynają być niewystarczające. Dlaczego? Bo podstawowe ubezpieczenie NNW nie chroni od skutków ataków terrorystycznych.

20.07.2017

Chcesz zapewnić swoim dzieciom dobry start w dorosłe życie? Nationale-Nederlanden ma dla Ciebie propozycję: ubezpieczenie "Strażnik przyszłości", dzięki któremu możesz regularnie odkładać kapitał z myślą o swoich pociechach, a dodatkowo co roku otrzymasz premię w wysokości nawet do 500 zł.

25.05.2017

Najprawdopodobniej już jesienią Sejm będzie obradował nad projektem ustawy dystrybucyjnej, która może zatrząść rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego. Padają zapowiedzi rychłego końca zawodu agenta ubezpieczeniowego i monopolizacji branży przez najsilniejsze firmy. Czy taki scenariusz rzeczywiście ma szanse się ziścić?

23.05.2017

Nie masz jeszcze prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego? Moda na korzystanie z polis medycznych na dobre zagościła wśród pracowników korporacji i większych firm. Teraz zdobywa kolejnych zwolenników - wśród klientów indywidualnych.

30.04.2017

Polisy stanowią większy problem niż kredyty frankowe! Eksperci szacują, że poszkodowanych przez polisolokaty jest ok 5 mln osób, którzy zawarli umowy opiewające na łączną kwotę 50 mld zł.

08.04.2017