Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, nazywane w skrócie ubezpieczeniem NNW, powinno chronić życie i zdrowie człowieka - osoby ubezpieczonej, choć niekiedy świadczenia z takiej polisy wypłacane są na rzecz osób trzecich. Będzie to miało miejsce, jeśli w wyniku nieszczęśliwego, niespodziewanego wypadku klient umrze. Z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków wypłacone zostanie wówczas świadczenie w wysokości sumy gwarancyjnej na rzecz osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciel ma prawo odmowy wypłacenia świadczenia, pomimo zaistnienia urazów lub śmierci osoby ubezpieczonej, na którą zawarta była polisa NNW, zgodnie z zasadami wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej. Takie warunki wykazywane są w umowie ubezpieczeniowej oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej zakłady odmawiają odszkodowań, jeśli do nieszczęśliwego wypadku doszło z umyślnej winy danej osoby, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, podczas popełniania przestępstwa czy uprawiania sportów ekstremalnych. W tym ostatnim przypadku świadczenie może zostać wypłacone, o ile klient zdecydował się na poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w polisie NNW o taką ewentualność.

Generalnie, ubezpieczenie NNW powinno zapewniać wypłatę świadczenia, w wysokości pewnej części lub całości sumy gwarancyjnej, gdy dojdzie do powstania szkody ubezpieczeniowej. Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest 1 proc. sumy gwarancyjnej, tytułem odszkodowania z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków. Taka polisa może być pomocnym rozwiązaniem dla każdego z nas, o ile jej oferta zostanie wybrana dobrze i świadomie przez klienta.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Ubezpieczenie na życie po dobry sposób na to, by zapewnić finansową ochronę rodzinie: małżonkowi, dzieciom czy nawet wnukom po naszej śmierci. Tylko, jak wybrać polisę dla siebie i kiedy ubezpieczenie tego typu nie sprosta naszym oczekiwaniom?

15.07.2016

Gdy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, bank przeważnie wymaga od nas polisy na życie z dokładnie określonymi parametrami: sumą ubezpieczenia, rodzajem i czasem trwania ochrony oraz cesją, która sprawia, że na wypadek naszej śmierci to bank jest odbiorcą świadczenia. Przy podpisywaniu takiej umowy nikt nie zastanawia się, czy taka polisa spełnia jego oczekiwania. W przypadku samodzielnego wybierania ubezpieczenia jest zupełnie inaczej. Skąd mam wiedzieć, jakiej polisy potrzebuję?

10.03.2016

 Jeśli polisa ma spełniać nasze oczekiwania, to przed jej zakupem warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i ustalić potencjalne zdarzenia, na wypadek których chcemy się odpowiednio zabezpieczyć. Wbrew pozorom, identyfikacja potrzeb w tym zakresie i dopasowanie odpowiedniego ubezpieczenia nie jest sprawą prostą, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy fachowca.

10.03.2016

Możemy być urodzonymi optymistami, z wiarą patrzeć w przyszłość, ale liczenie na to, że nigdy nie spotka nas nic niespodziewanego to nie optymizm, lecz naiwność. „Wypadki chodzą po ludziach” – mówi stare porzekadło. Co ciekawe Polacy są tego świadomi: aż 81% z nas uważa, że warto mieć polisę na życie, ponieważ daje ona ochronę przed skutkami finansowymi nieszczęśliwych zdarzeń. Dlaczego zatem tylko 18% z tych osób ma indywidualną polisę na życie?

10.03.2016

Ubezpieczenie na życie to nie tylko ochrona naszej rodziny na wypadek nagłej śmierci. Dzięki polisom na życie można także oszczędzać i inwestować, by budować kapitał na przyszłość. Jak zweryfikować, który cel jest dla nas ważniejszy?

10.03.2016

Na polskim rynku działa kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych. Każdy z nich oferuje co najmniej kilka rodzajów ubezpieczeń. Jak w tym gąszczu ofert znaleźć najlepszą polisę?

10.03.2016