Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest przydatnym rozwiązaniem dla klientów i ich najbliższych, o ile zostało wybrane rozważnie, a suma gwarancyjna w polisie została wynegocjowana na racjonalnym poziomie. Ubezpieczenie to nie oszczędzi bólu poszkodowanym czy żałobnikom po stracie bliskiej osoby, ale pieniądze wypłacone z niego mogą być ogromnym wsparciem. Na przykład, jeśli dana osoba uległa wypadkowi, w którym doznała urazu, pieniądze z polisy NNW można spożytkować na pokrycie kosztów jej leczenia

.

Generalnie, ubezpieczenia NNW oferowane przez wszystkie Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce zaliczane są do grona ubezpieczeń osobowych, w których ochrona dotyczy zdrowia lub życia człowieka. Są to polisy nieobowiązkowe, często oferowane w parze z ubezpieczeniem majątkowym, ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, ubezpieczeniem turystycznym czy ubezpieczeniem na życie.

Podstawą dla firmy ubezpieczeniowej do wypłaty świadczenia z polisy NNW jest powstanie po stronie klienta obrażeń w wyniku zaistnienia niespodziewanego wypadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy uraz jest znaczny czy też nie. Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest suma gwarancyjna, wskazująca na górny pułap odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Im będzie wyższa, tym wypłacane świadczenia z NNW również będą cenniejsze. Generalnie, za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzymuje wypłatę odszkodowania w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej. Pełna kwota, na którą zawarta jest polisa NNW wypłacana jest w przypadku śmierci klienta w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku dla osób uposażonych w polisie.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Ostatnie półrocze 2016 roku zaowocowało znacznym ożywieniem na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Polacy coraz chętniej korzystają z abonamentów medycznych, dzięki którym w szybki sposób mogą skorzystać z opieki lekarskiej.

31.12.2016

Od 1 stycznia 2017 roku będzie można zlikwidować ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym niższym kosztem. Wszystko dzięki porozumieniu Prezesa UOKiK z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych.

29.12.2016

Spóźniłeś się kilka dni ze składkami ZUS? Odsetki karne to nie wszystko, z czym będziesz musiał się liczyć. Sprawdź, jakie konsekwencje nieopłacenia składki zdrowotnej i chorobowej Cię czekają.

21.10.2016

Zastanawiasz się nad wykupieniem assistance medycznego, ale nie wiesz, jak to dokładnie działa? Zobacz, na ile usługi tego typu się opłacają.

20.09.2016

Przyczyną aż 70% zgonów w Polsce są poważne choroby układu krążenia (m.in. zawały i udary) oraz nowotwory złośliwe. Stąd z roku na rok rośnie wśród Polaków zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Czy jednak wszystkie tak samo chronią przed najgorszym? Jak to jest z tymi polisami?

12.08.2016

Czy za kwotę 30-50 zł rocznie ubezpieczenie szkolne rzeczywiście zapewni Twojemu dziecku odpowiednią ochronę finansową? Udowadniamy, że w wielu przypadkach lepiej zdecydować się na indywidualne NNW.

19.08.2016