Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Wśród ubezpieczeń osobowych na uwagę zasługuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, które oferują niemalże wszystkie Towarzystwa ubezpieczeniowe na polskim rynku finansowym. Można więc dobrać dla siebie odpowiednią polisę, której głównym zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia człowieka.

Podpisując umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokładnie zapoznać się z kształtem polisy, aby wiedzieć, w jakich przypadkach można liczyć na odszkodowanie i kiedy zakład może odmówić wypłaty świadczenia. Zwykle odszkodowanie z polisy NNW uzależnione jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Za 1 proc. uszczerbku klient otrzymuje 1 proc. sumy ubezpieczeniowej. Dlatego też tak istotne jest jej ustanowienie na odpowiednim poziomie

.

Suma gwarancyjna w polisie NNW wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu. Pełna suma wypłacana jest głównie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Wtedy świadczenie kierowane jest do osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej, bliskich klientowi, np. jego rodzinie

.

Jednocześnie, powinniśmy przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej firmie sprawdzić, jakie są jej wyłączenia odpowiedzialności, tj. kiedy będzie mogła zgodnie z prawem odmówić wypłaty odszkodowania klientowi. Będzie to miało między innymi miejsce, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie w trakcie kierowania pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień, w momencie popełniania przestępstwa, uprawiania sportów ekstremalnych, nieobjętych zakresem ubezpieczenia, czy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających innego rodzaju.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Liberty Ubezpieczenia
Axa Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Gdy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, bank przeważnie wymaga od nas polisy na życie z dokładnie określonymi parametrami: sumą ubezpieczenia, rodzajem i czasem trwania ochrony oraz cesją, która sprawia, że na wypadek naszej śmierci to bank jest odbiorcą świadczenia. Przy podpisywaniu takiej umowy nikt nie zastanawia się, czy taka polisa spełnia jego oczekiwania. W przypadku samodzielnego wybierania ubezpieczenia jest zupełnie inaczej. Skąd mam wiedzieć, jakiej polisy potrzebuję?

10.03.2016

 Jeśli polisa ma spełniać nasze oczekiwania, to przed jej zakupem warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i ustalić potencjalne zdarzenia, na wypadek których chcemy się odpowiednio zabezpieczyć. Wbrew pozorom, identyfikacja potrzeb w tym zakresie i dopasowanie odpowiedniego ubezpieczenia nie jest sprawą prostą, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy fachowca.

10.03.2016

Możemy być urodzonymi optymistami, z wiarą patrzeć w przyszłość, ale liczenie na to, że nigdy nie spotka nas nic niespodziewanego to nie optymizm, lecz naiwność. „Wypadki chodzą po ludziach” – mówi stare porzekadło. Co ciekawe Polacy są tego świadomi: aż 81% z nas uważa, że warto mieć polisę na życie, ponieważ daje ona ochronę przed skutkami finansowymi nieszczęśliwych zdarzeń. Dlaczego zatem tylko 18% z tych osób ma indywidualną polisę na życie?

10.03.2016

Ubezpieczenie na życie to nie tylko ochrona naszej rodziny na wypadek nagłej śmierci. Dzięki polisom na życie można także oszczędzać i inwestować, by budować kapitał na przyszłość. Jak zweryfikować, który cel jest dla nas ważniejszy?

10.03.2016

Na polskim rynku działa kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeniowych. Każdy z nich oferuje co najmniej kilka rodzajów ubezpieczeń. Jak w tym gąszczu ofert znaleźć najlepszą polisę?

10.03.2016

Myślisz o zakupie polisy na życie? Nie śpiesz się. Zakup ubezpieczenia to nie zakup nowej sukienki czy wakacji dla rodziny – to wybór na całe życie. Aby był sensowny, polisa musi być dobrana dokładnie do naszych potrzeb, a to wymaga czasu.

10.03.2016