Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez różne firmy, mogą dawać klientom różny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podstawowa polisa powinna przy tym gwarantować pokrycie kosztów leczenia za granicą - przy nagłym zachorowaniu, wypadku lub kontuzji. Ubezpieczyciel zapewnia uiszczenie kosztów związanych z hospitalizacją, zabiegami i badaniami, wizytami lekarskimi u specjalistów, czy transportem medycznym, ale jedynie do kwoty sumy gwarancyjnej ustalonej z klientem. Im będzie ona wyższa, tym szerszy zakres ochrony gwarantuje zakład, ale składka na ubezpieczenie od razu także pociąga za sobą spory koszt.

Prywatna polisa turystyczna tylko w niewielkim zakresie może zostać zastąpiona przez kartę EKUZ, wydawaną bezpłatnie przez NFZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego funkcjonuje wyłącznie w Unii Europejskiej i w krajach EFTA, a dodatkowo klient i tak płaci za usługi płatne w danym kraju czy za transport medyczny. Bezwzględnie wyjeżdżając do dalszych zakątków świata lub chcąc mieć zapewnioną szeroką ochronę, warto wykupić indywidualnie wybrane ubezpieczenie turystyczne.

Może ono uwzględniać prócz kosztów leczenia, także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, pakiet Assistance, ubezpieczenie bagażu, opóźnienia lotu, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty i osób towarzyszących.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu turysty lub jego śmierć. Assistance okazuje się bardzo przydatny, gdy np. trzeba zapewnić opiekę nad osobami nieletnimi w podróży, gdy ich opiekun musi poddać się hospitalizacji. Z kolei OC pokrywa finansowe konsekwencje szkód majątkowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


W ofercie produktów dostępnych w aplikacji SkyCash znalazło się teraz także ubezpieczenie turystyczne od TU Europa. Dzięki temu możesz wykupić niezbędną polisę w kilka chwil, nawet już w drodze na wakacje.

07.07.2017

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) pozwala na korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Karta może okazać się wybawieniem w razie nagłego wypadku czy choroby, które mogą nas zaskoczyć podczas wakacji. Co istotne – EKUZ jest wydawana za darmo, a na jej otrzymanie nie trzeba długo czekać.

28.06.2017

Koniec lata to okres wzmożonych skarg na biura podróży, które nie chcą niezadowolonym klientom zwrócić pieniędzy za niezgodne z opisem wycieczki. Mimo wszystko w większości przypadków, by móc liczyć na zwrot części poniesionych kosztów, wystarczy pisemna reklamacja.

29.08.2016

Dziś w Turcji ogłoszono stan wyjątkowy. To odpowiedź na zagrożenia, z jakimi obecnie zmaga się kraj po nieudanej próbie zamachu stanu. MSZ ostrzega przed podróżami w tamte rejony, ale touroperatorzy zapewniają, że polskim turystom nic nie grozi. Czy to prawda? Czy urlop w Turcji będzie w wakacje 2016 bezpieczny?

21.07.2016

Planując wyjazd (wypoczynkowy lub służbowy) za granicę, warto posiadać ze sobą ubezpieczenie turystyczne. W trakcie wyjazdu mogą nas zaskoczyć niespodziewane sytuacje, które spowodują przedłużenie podróży. Czy na wyjeździe można przedłużyć polisę turystyczną?

23.03.2016

Polisa turystyczna jest niezbędna w trakcie wyjazdu wypoczynkowego - zwłaszcza za granicę. Tego typu zabezpieczenie pozwala nam wyeliminować lub ograniczyć zagrożenia finansowe związane z nieprzewidzianymi okolicznościami, jakie mogą nas spotkać na wczasach czy w podróży. A co potrzebne jest do wykupienia ubezpieczenia turystycznego? Sprawdź formalności.

03.03.2016