Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Wybór ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zwykle sprowadza się do wyszukania oferty firmy ubezpieczeniowej, która zaoferuje najniższą stawkę składki na OC. Polisa podpisywana jest na okres 12 miesięcy.

Wysokość składki uzależniona jest od marki, modelu, typu i pojemności silnika pojazdu, miejsca jego rejestracji, wieku właściciela lub współwłaścicieli, przebiegu okresu ubezpieczenia i wybranego trybu opłacania składki - jednorazowo lub ratalnie. Można również otrzymać zniżkę ubezpieczeniową za wykupienie polisy OC w trybie zdalnym, np. przez internet. Maksymalnie za bezszkodową jazdę kierowca ubezpieczający swój samochód może otrzymać do 60-70 proc. zniżek, w zależności od polityki zniżkowej przyjętej przez Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące OC.

Polisa OC chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim, pokrywając koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i szkód osobowych. Górne sumy gwarancyjne dla poszczególnych szkód spowodowanych w ruchu drogowym przez ubezpieczonego kierowcę wynoszą 1 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5 mln euro dla szkód osobowych.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Uszkodzenie samochodu w wyniku wypadku spowodowanego z winy właściciela auta, powoduje, że musi on ponieść koszty naprawy swojego pojazdu oraz odszkodowań za szkody osobowe i majątkowe powstałe po stronie poszkodowanych. Nie musi w tym celu sięgać głębiej do kieszeni, o ile wcześniej zdecydował się na wykupienie ubezpieczeń OC i AC.

Na wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji w Polsce, nakładany jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie ochroni kierującego pojazdem przed ponoszeniem finansowych skutków powstałych z jego winy szkód osobowych i majątkowych. Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowania maksymalnie w wysokości sum gwarancyjnych, wspólnych dla wszystkich, w wysokości 1 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5 mln euro dla szkód osobowych.

Natomiast, ubezpieczenie AC, chroniące pojazd wraz z wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, bez względu na to, z czyjej winy do takiej sytuacji doszło, jest ubezpieczeniem fakultatywnym, nieobowiązkowym. Wykupując je sprawdzimy, jaki zakres ochrony i jakie wyłączenia odpowiedzialności stosuje dana firma ubezpieczeniowa. Bardzo ważnym czynnikiem wyboru AC powinna być suma gwarancyjna. Im będzie wyższa, tym z wyższą składką roczną musimy się liczyć. Można ją jednak obniżyć wykorzystując ubezpieczenia pakietowe, OC z AC.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Masz w planach ubezpieczenie mieszkania? Zaciągasz kredyt hipoteczny i bank wymaga od Ciebie takiego zabezpieczenia? Chcesz ubezpieczyć się na wszelki wypadek przed realnymi zagrożeniami dotyczącymi Twojej nieruchomości?

Sprawdź aktualne oferty ubezpieczeń mienia w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych działających na polskim rynku finansowym. Wybierz tą, która najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom. Musisz przy tym wiedzieć, czy chcesz chronić swoje lokum tylko w zakresie murów, od ognia i innych zdarzeń losowych, czy też wolałbyś ubezpieczyć się w ramach kompleksowej polisy, obejmującej również elementy stałe nieruchomości, takie jak tynki, glazura czy stolarka okienna i drzwiowa oraz elementy ruchome.

Przy negocjowaniu warunków umowy będziesz musiał określić wysokość sumy gwarancyjnej, od której z jednej strony uzależnione są koszty polisy, a z drugiej górna wysokość finansowej odpowiedzialności towarzystwa za szkody. Najlepiej, aby suma ta odpowiadała faktycznej wartości ubezpieczanego mieszkania, dzięki czemu wysokość potencjalnie wypłacanych odszkodowań powinna całkowicie wystarczyć na pokrycie poniesionych przez klienta strat. Sprawdź także przed podpisaniem umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wszystkie wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Będziesz wówczas świadomy, kiedy zakład ubezpieczeń nie wypłaci Ci odszkodowania.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Jadąc na wakacje za granicę skrupulatnie planujemy nasz odpoczynek. Rozważamy różne oferty turystyczne, aby ostatecznie zdecydować się na taką, która odpowiada nam poziomem komfortu i ceną. Niemniej, przy takim planowaniu warto pomyśleć nad możliwością wykupienia również polisy turystycznej.

Ubezpieczenie turystyczne chroni podróżnych przed ponoszeniem samodzielnie kosztów leczenia za granicą - oczywiście jedynie do określonej kwoty, która jest zależna od wybranego przez klienta wariantu polisy. Jest to suma gwarancyjna wyznaczająca maksymalny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.

Turysta może zwiększyć swoje bezpieczeństwo i komfort podróżowania poprzez rozszerzenie zakresu ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe polisy, m.in. NNW, OC w życiu prywatnym, pakiet assistance, ubezpieczenie bagażu czy kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Zwykle w podstawowych wariantach polisy turystyczne zapewniają klientom ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. NNW zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej. Za granicą przydatne okazuje się także assistance, gwarantujące dla osób ubezpieczonych wsparcie firmy ubezpieczeniowej w wielu przypadkach, określonych w umowie ubezpieczeniowej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe