Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

OC to podstawowa polisa ubezpieczeniowa dla wszystkich osób kierujących pojazdami mechanicznymi. W zasadzie ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest przypisane do danego pojazdu, nie zaś osoby właściciela. Dlatego też, jeśli kierujący pojazdem spowoduje wypadek w ruchu drogowym, a nie jest właścicielem samochodu, polisa OC i tak pokryje koszty odszkodowań w związku ze szkodami osobowymi i majątkowymi.

Odszkodowanie z OC może zostać wypłacone wyłącznie wtedy, gdy szkody spowodowane wypadkiem prowadzą do śmieci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanych bądź też do utraty, zniszczenia czy uszkodzenia należących do nich składników majątku. Ustawowo określono zakres ubezpieczenia OC, dlatego nie może on być dowolnie kształtowany przez firmy ubezpieczeniowe mające w swojej ofercie ubezpieczenia komunikacyjne. Ustawa określa także maksymalne kwoty sum gwarancyjnych. Obecnie jest to 1 mln euro na szkody majątkowe oraz 5 mln euro na szkody osobowe.

OC należy wykupić najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu lub w dniu nabycia samochodu bez ważnego OC. Klient teoretycznie nie musi pamiętać o odnowieniu polisy po 12 miesiącach jej trwania, bowiem może przedłużyć się ona automatycznie. Jeśli jednak kierowca uzna, że inna firma ubezpieczeniowa ma dla niego korzystniejszą cenowo ofertę, może wypowiedzieć na piśmie umowę z dotychczasową firmą ubezpieczeniową.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Ubezpieczenie AC, czyli Autocasco, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, dedykowanym przede wszystkim osobom posiadającym wartościowe, nowe pojazdy mechaniczne. Ryzyko ich kradzieży czy koszty wiążące się z ich naprawą po wypadku lub zniszczeniu, są wysokie. Dzięki AC mogą one zostać pokryte przez firmę ubezpieczeniową. AC chroni nie tylko pojazd, ale całe jego wyposażenie.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia obowiązkowego OC, od odpowiedzialności cywilnej, konstrukcja umowy ramowej AC w każdym Towarzystwie ubezpieczeniowym może się znacznie różnić względem siebie. Dlatego klient powinien dokładnie prześledzić punkty Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a zwłaszcza wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela aby wiedzieć, kiedy może liczyć na wypłatę odszkodowania. Jego wysokość jest uzależniona od ustalonej z firmą ubezpieczeniową sumy ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym składka roczna na polisę AC wzrośnie. Nie warto jednak oszczędzać na takim wydatku, ponieważ jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i komfort poruszania się samochodem po drogach.

AC w pakiecie z OC można wykupić po korzystnej cenie, jako że część firm ubezpieczeniowych w takim razie bierze pod uwagę zniżki za bezszkodową jazdę z polisy OC i przenosi je na polisę Autocasco. Kupowanie dwóch polis w jednej firmie ubezpieczeniowej to sposób na sporą oszczędność.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Często całymi latami odkładamy na zakup wymarzonego mieszkania. Pracujemy w pocie czoła, odmawiamy sobie drobnych i większych przyjemności, aż w końcu kupujemy mieszkanie spełniające wszelkie nasze oczekiwania. Zrządzeniem losu możemy jednak zostać pozbawieni naszej nieruchomości lub może ona zostać okradziona. Takie ryzyka są realne, dlatego też powinniśmy pomyśleć o możliwości ubezpieczenia mieszkania.

Ubezpieczenie może chronić nieruchomość, tj. jej mury, a w bardziej kompleksowej wersji może roztaczać ochronę także na elementy stałe mieszkania oraz mienie ruchome - wszystkie elementy wyposażenia, które można przenosić z miejsca na miejsce. Dodatkowo, można zdjąć ze swoich barków ponoszenie konsekwencji finansowych szkód powstałych po stronie osób trzecich na skutek naszego działania.

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w polisie mieszkaniowej pociąga za sobą nieco wyższą składkę ubezpieczeniową, ale jeśli uważamy, że wspominane zagrożenia są realne, to powinnyśmy zdecydować się na podpisanie umowy ubezpieczenia w takiej formie. Składka może zostać obniżona poprzez wskazanie w ubezpieczeniu niższej sumy gwarancyjnej niż wynosi faktyczna wartość ubezpieczanego mieszkania. W takim przypadku musimy się jednak liczyć z tym, że wypłacone odszkodowania mogą nie pokryć poniesionych szkód.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne w wersji dostosowanej do potrzeb i wymagań podróżnych powinno być wykupione najpóźniej dzień przed planowaną podróżą za granicę. Klient musi znaleźć firmę ubezpieczeniową, w której wykupi prywatną polisę i będzie mógł określić z zakładem wszelkie jej parametry. Od negocjacji tych ostatecznie będzie zależała nie tylko suma gwarancyjna, czyli maksymalny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, ale też wysokość składki na ubezpieczenie turystyczne.

Klient musi podjąć decyzję o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jaka zostanie mu zagwarantowana w ramach wybranej polisy turystycznej. Podstawowa ochrona to pokrycie przez zakład kosztów leczenia klienta za granicą. Są to między innymi koszty hospitalizacji, wizyt lekarskich, badań, zakupu leków, transportu medycznego i akcji ratowniczej. Nieodłącznym elementem ubezpieczenia turystycznego pozostaje ubezpieczenie NNW i pakiet assistance. Ta pierwsza polisa zapewni klientowi wypłatę odszkodowania, nawet w wysokości sumy gwarancyjnej, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków.

Assistance z kolei ma za zadanie wesprzeć turystę przebywającego poza swoim krajem, np. jeśli zgubi on dokumenty czy zachoruje i nie będzie miał z kim zostawić swoich małoletnich dzieci.

Dodatkowo, ubezpieczenie turystyczne można poszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie chroni przed ponoszeniem finansowych kosztów szkód osobowych i majątkowych. Przydatne okazuje się ubezpieczenie bagażu od kradzieży i zniszczenia czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Forum o ubezpieczeniach