Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Każdy pojazd mechaniczny podlegający rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga wykupienia polisy OC. Mowa tu o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ponoszonej przez kierującego pojazdem. Ubezpieczenie znajduje zastosowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez kierowcę osobom trzecim - zarówno o charakterze osobowym, jak i majątkowym. Ubezpieczenie OC pokryje koszty odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach, do kwoty 1 mln euro przy szkodach majątkowych i 5 mln euro przy szkodach osobowych.

Gdyby kierowca nie wywiązał się z obowiązku wykupienia polisy OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub jego zakupu bez ważnego ubezpieczenia, naraża się nie tylko na zatrzymanie przez policję dowodu rejestracyjnego, ale również na nałożenie wysokiego mandatu. Jeśli w okresie braku ubezpieczenia kierujący pojazdem spowoduje wypadek, wszelkie odszkodowania za powstałe szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Wybierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w konkretnej firmie ubezpieczeniowej należy mieć na uwadze to, że każdy ubezpieczyciel musi zaoferować ten sam zakres ubezpieczenia OC, ale składka może kształtować się na zupełnie innym poziomie. Wpływ mają na nią m.in. zniżki i zwyżki, przysługujące czy narzucone na osobę ubezpieczającą samochód.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Jeśli dojdzie do wypadku z udziałem Twojego samochodu i to Ty będziesz jego sprawcą, Twoje ubezpieczenie OC pokryje finansowe konsekwencje spowodowanych szkód osobowych i majątkowych. Niestety, obowiązkowa polisa OC będzie bezużyteczna w likwidacji szkód, jakie sam poniesiesz.

Możesz uniknąć naprawy samochodu z wykorzystaniem własny pieniędzy, jeśli uprzednio wykupisz ubezpieczenie Autocasco - AC. Takie ubezpieczenie chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. W przypadku ubezpieczenia AC nie ma znaczenia, z czyjej winy powstały uszkodzenia. Nawet jeśli Twój samochód zostanie skradziony z parkingu, ubezpieczyciel wypłaci ci odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

Musisz jedynie pamiętać przy wykupywaniu polisy AC, aby sprawdzić, do jakiej kwoty wypłacone może być odszkodowanie i jaki jest realny zakres polisy. Im będzie on szerszy, a suma gwarancyjna wyższa, tym na ogół wyższą składkę ubezpieczeniową będziesz musiał opłacić.

Możesz zaoszczędzić na AC, decydując się na wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w parze z Autocasco, w tej samej firmie ubezpieczeniowej. Zwykle pakietowe ubezpieczenie AC/OC jest tańsze niż sumaryczne koszty wykupienia polis oddzielnie względem siebie.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Ubezpieczając swoje mienie, w ramach polisy mieszkaniowej, powinniśmy zwrócić uwagę na szereg kwestii. Najważniejszą jest to, jaki zakres odpowiedzialności ubezpieczeniowej oferuje w konkretnej ofercie Towarzystwo ubezpieczeniowe. Powinien on zostać dostosowany do indywidualnych wymagań klienta. Nie wszyscy bowiem będą chcieli wykupywać stosunkowo drogiego ubezpieczenia mieszkania wraz z elementami stałymi i ruchomościami. Być może wystarczająca byłaby dla nich polisa chroniąca mury przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej musi być wskazany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w umowie podpisywanej z firmą ubezpieczeniową. W dokumentach tych znajdą się także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej, na które także powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Wskazują one na sytuacje, w których pomimo zaistnienia szkody nie otrzymamy odszkodowania z naszej polisy.

Dla większości klientów ubezpieczających mieszkanie ważną kwestią pozostaje wysokość rocznej składki na ubezpieczenie. Im będzie ona niższa, tym z pozoru atrakcyjniejszą ofertę przygotowała dla nas firma ubezpieczeniowa. Niska składka może wynikać, i tak zwykle się dzieje, z ustalenia bardzo niskiej sumy gwarancyjnej, decydującej o wysokości prawdopodobnego odszkodowania, jakie zostanie wypłacone klientowi, jeśli w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej nastąpi założone zdarzenie.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne wydaje się dla większości polskich turystów zbędnym kosztem podróży. Wolą więcej wydać na wycieczki fakultatywne i dodatkowe atrakcje za granicą, na miejscu swojego przeznaczenia wyjazdu urlopowego, niż na polisę ubezpieczeniową. Może się okazać to dużym błędem, zwłaszcza w momencie nagłego zachorowania czy konieczności poniesienia finansowych konsekwencji za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez turystów u osób trzecich.

Tak naprawdę, koszt indywidualnego ubezpieczenia turystycznego jest stosunkowo niski jak na ochronę, jaką daje ono osobom ubezpieczonym. Ubezpieczenie turystyczne przede wszystkim powinno uwzględniać pokrycie kosztów leczenia za granicą do sumy gwarancyjnej, wpływającej na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Za dodatkową opłatą, która nie musi być zbyt wysoka, firma ubezpieczeniowa może zaoferować swoim klientom poszerzenie ochrony w ramach polisy turystycznej o dodatkowe ryzyka i ubezpieczenia. W efekcie, ubezpieczenie turystyczne może uwzględniać między innymi polisę NNW, następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to przydaje się w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego, bowiem zakład zagwarantuje wypłatę świadczenia osobom uposażonym w polisie. Ponadto, ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o pakiet assistance, pomoc i ochronę prawną, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, czy ubezpieczenie bagażu.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe