Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Każdy samochód, motor, czy inny pojazd mechaniczny podlegający rejestracji na terenie Polski, musi posiadać wykupioną polisę OC. Umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właściciel pojazdu musi podpisać najpóźniej w dniu rejestracji lub w dniu zakupu auta bez ważnej polisy OC.

Podstawowym zadaniem stawianym przed ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej jest ochrona ubezpieczonego klienta przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych w ruchu drogowym osobom trzecim. Mowa tu zarówno o szkodach osobowych, jak i szkodach dotyczących zniszczonego mienia. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność finansową do maksymalnej sumy gwarancyjnej, wyznaczonej ustawowo na 1 mln euro na szkody majątkowe i 5 mln euro na szkody osobowe.

Odszkodowanie z polisy OC zostanie wypłacone za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeśli jej następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia poszkodowanej osoby bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie jej mienia.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podpisywana jest na 12 miesięcy, a klient opłaca składkę ubezpieczeniową jednorazowo lub ratalnie. Przy jednorazowej zapłacie może liczyć na zniżki ze strony ubezpieczalni. Wysokość składki ubezpieczeniowej może różnić się względem siebie nawet dla tego samego pojazdu i osoby kierowcy w różnych Towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto więc wyszukać najkorzystniejszą ofertę cenową, zwłaszcza, że zakres polisy zawsze jest taki sam.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Pakietowe ubezpieczenie OC/AC pozwala na zapewnienie kierowcy maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, rejestrowanych w Polsce. Chroni ono przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód powstałych w ruchu drogowym. Mowa tu o spowodowanych przez kierowcę szkodach osobowych i majątkowych. Ubezpieczyciel pokrywa szkody do maksymalnej sumy gwarancyjnej w wysokości 1 mln euro dla szkód majątkowych i 5 mln euro dla szkód osobowych.

Z kolei, AC jest ubezpieczeniem fakultatywnym, nieobowiązkowym. O jego wykupieniu decyduje sam właściciel samochodu. Ubezpieczenie to w szczególności polecane jest właścicielom nowych, drogich aut, których naprawa po wypadku może być bardzo kosztowna, a ich kradzież wywoła niepowetowane straty finansowe po stronie właściciela.

Ubezpieczenie AC można wykupić łącznie z ubezpieczeniem OC, w tej samej firmie ubezpieczeniowej, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić. Niekiedy w takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe przenosi zniżki wypracowane przez kierowcę za bezszkodową jazdę z OC na AC, obniżając sumaryczną składkę. Wybierając AC zawsze miejmy na uwadze to, aby zakres oferowanej nam ochrony był dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Najniższa cena rzadko idzie w parze z optymalnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej w AC.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Planowanie zakupu ubezpieczenia mieszkania nie należy odkładać w nieskończoność, bowiem w każdym momencie może zdarzyć się pożar, włamanie czy powódź, w wyniku czego możemy nawet stracić majątek całego życia. Jeśli wcześniej wykupimy polisę mieszkaniową, będziemy chronieni przed takimi zdarzeniami, a ponadto możemy liczyć na wypłatę odszkodowania także dla osób trzecich, które zostaną poszkodowane w wyniku naszego działania, ale tylko w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC w życiu prywatnym . Na przykład w wyniku zalania pomieszczeń mieszkalnych u sąsiadów, to firma ubezpieczeniowa wypłaci stosowne odszkodowanie za poniesione przez nich szkody.

Przeglądając oferty ubezpieczeń mieszkaniowych dostępne na polskim rynku finansowym, nie możemy zwracać uwagi wyłącznie na wysokość składki ubezpieczeniowej. Może ona bowiem być nieadekwatna do pożądanego przez klienta zakresu ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej zapewnianej przez Towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zakres i forma ubezpieczenia mieszkania powinny być dopasowane do indywidualnych wymagań i oczekiwań klienta. Ważne jest, aby właściwie oszacować faktyczną wartość mieszkania, bowiem ma ona decydujący wpływ na sumę ubezpieczenia. Wyznacza ona automatycznie maksymalny poziom odpowiedzialności Towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody. Warto sprawdzić przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową, jakie są warunki wyłączenia jej odpowiedzialności odszkodowawczej. Znajdziemy je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

W podróży zagranicznej liczymy na to, że będziemy mogli zobaczyć starożytne zabytki, zapierające dech w piersiach widoki i spędzić miło czas relaksując się na ciepłej plaży w tropikach. Nie wszystko jednak może pójść zgodnie z planem. Za granicą możemy zachorować lub paść ofiarą wypadku. W takich sytuacjach szczególnie przydatne okazuje się prywatne ubezpieczenie turystyczne.

W pierwszej kolejności taka polisa powinna zapewniać pokrycie kosztów leczenia poza granicami Polski. Koszty te pokrywane są do maksymalnej sumy gwarancyjnej wskazanej w umowie ubezpieczeniowej, która może mieć różną wysokość w zależności od wybranego wariantu polisy. Ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty hospitalizacji klienta za granicą, wizyt lekarskich, badań, zakupu niezbędnych leków, transportu medycznego, a nawet akcji ratowniczej.

Można poszerzyć polisę ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe ryzyka, na jakie narażeni jesteśmy w podróży, zwłaszcza do niektórych krajów. Taką opcją dodatkową jest ubezpieczenie bagażu i dokumentów podróżnych. Ubezpieczenie turystyczne można także rozszerzyć o polisę Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz pakietu assistance, pomocy i ochrony prawnej, czy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe