Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Jeśli dojdzie do wypadku na drodze, poszkodowani mogą uzyskać odszkodowanie za doznane szkody osobowe lub majątkowe od firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca miał wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeśli kierowca nie wywiązał się z obowiązku ubezpieczenia swojego pojazdu, z własnej kieszeni będzie musiał sprostać finansowym konsekwencjom szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku lub kolizji drogowej może zostać wypłacone, jeśli następstwem wyrządzonej szkody będzie śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia poszkodowanych bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Maksymalne odszkodowanie wyniesie przy tym 5 mln euro dla szkód osobowych oraz 1 mln euro dla szkód majątkowych. Takie maksymalne sumy gwarancyjne we wszystkich obowiązujących w Polsce polisach OC wyznaczono ustawowo, podobnie jak sam zakres ochrony ubezpieczeniowej.

OC właściciel samochodu lub innego pojazdu mechanicznego powinien wykupić zawsze w dniu pierwszej rejestracji pojazdu lub w dniu nabycia pojazdu bez ważnego OC. Wysokość składki na OC uzależniona jest od kryteriów dotyczących właściciela pojazdu, przebiegu okresu ubezpieczenia, czynników dotyczących pojazdu i miejsca jego rejestracji. Warto szukać najlepszej oferty cenowej na rynku, ponieważ koszty ubezpieczenia OC mogą znacząco różnić się względem siebie w różnych firmach ubezpieczeniowych.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Tryb wyliczania składki na ubezpieczenie obowiązkowe OC i fakultatywne ubezpieczenie AC różni się względem siebie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakłady ubezpieczeniowe z reguły biorą pod uwagę wiek klienta, przebieg okresu ubezpieczenia, długość okresu posiadania prawa jazdy oraz czynniki dotyczące pojazdu - miejsce rejestracji, typ, model, markę i pojemność silnika. W odniesieniu do wyliczania składki na ubezpieczenie AC ubezpieczyciel skupia się na systemach zabezpieczeniowych zastosowanych w pojeździe, m.in. immobiliser czy alarm, a także na tym, gdzie zwykle będzie parkowany samochód -w garażu, na parkingu strzeżonym czy wprost na ulicy.

Wszystko to ma znaczenie przy wyliczaniu składki na ubezpieczenie OC i AC. Wykupując obie polisy komunikacyjne dla swojego pojazdu w pakiecie, można sporo zaoszczędzić. Przede wszystkim, ubezpieczyciele promują fakt podpisywania dwóch umów o produkty ubezpieczeniowe jednocześnie. Już tylko z uwagi na ten fakt można wypracować rabat na ubezpieczenia. Poza tym, zniżki za bezszkodową jazdę na OC mogą być respektowane przez firmę ubezpieczeniową także przy okazji wyliczania składki na AC. Może to obniżyć jej wysokość o 60 proc.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Każdy zakład ubezpieczeniowy działający na polskim rynku finansowym może w inny sposób konstruować zasady i zakres ubezpieczeń mieszkaniowych. Takie polisy powinny we wszechstronny sposób chronić mienie należące do ubezpieczającego. Im szerszy będzie ich zakres ochrony, tym stosunkowo wyższą składkę ubezpieczeniową będziemy zmuszeni opłacić na rok.

Aby dowiedzieć się dokładnie, przed czym chroni dane ubezpieczenie mieszkania oferowane nam przez firmę ubezpieczeniową, powinniśmy przed złożeniem swojego podpisu pod umową ubezpieczeniową sprawdzić dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Powinny one zostać udostępnione do wglądu każdemu klientowi. Wskazane są w nich między innymi wszystkie wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, tj. przypadki, w których zakład ubezpieczeń pomimo zaistnienia szkody, nie wypłaci klientowi odszkodowania.

Ubezpieczenie mieszkania chronić może mury, elementy stałe nieruchomości oraz ruchomości znajdujące się w lokalu mieszkalnym ubezpieczającego. Dodatkowo, w opcji polisy z OC w życiu prywatnym, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie dla osób trzecich, jeśli poniosą one szkody na skutek działań podejmowanych przez klienta.

Dla wysokości składki ubezpieczeniowej ma znaczenie ustalona suma gwarancyjna w ubezpieczeniu mieszkania. Generalnie, powinna ona odpowiadać faktycznej wartości ubezpieczanego lokalu. Jeśli doszłoby np. do jego całkowitego zniszczenia w pożarze, pogorzelcy otrzymają od zakładu ubezpieczeniowego kwotę odszkodowania pozwalającą im na zakup mieszkania o podobnym standardzie jak mieszkanie utracone.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne w podstawowym zakresie zapewniają obowiązkowo biura turystyczne klientom decydującym się na wykupienie zorganizowanego wyjazdu zagranicznego. Taka polisa zapewnia niewielki zakres ochrony, zwykle jedynie w zakresie kosztów leczenia.

Chcąc jednak uzyskać większą ochronę ubezpieczeniową, dającą komfort psychiczny podróżowania i pobytu poza granicami kraju, można wyszukać na rynku oferty ubezpieczenia turystycznego prywatnego, która zagwarantuje nam pożądany zakres ochrony.

Ubezpieczenie powinno zapewniać pokrycie kosztów leczenia za granicą, w tym organizacji akcji ratowniczej czy transportu medycznego chorego do kraju rodzinnego. Górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela wyznacza w ubezpieczeniu KL suma gwarancyjna, zależna od wybranego wariantu polisy. Klient może poszerzyć ubezpieczenie turystyczne o zwrot kosztów zniszczonego i skradzionego bagażu, wraz z dokumentami i sprzętem sportowym. Kolejną opcją jest ubezpieczenie NNW, OC i pakiet assistance do ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków zagwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego lub na wypadek jego śmierci. OC jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w którym to ubezpieczyciel ponosi finansowe konsekwencje spowodowanych przez klienta i osoby współubezpieczone, szkód osobowych i majątkowych.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe