Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Kupując samochód należy nie tylko dopełnić transakcję ze zbywcą pojazdu, ale równocześnie najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w urzędzie, wykupić dla niego polisę odpowiedzialności cywilnej. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Formalnie, kierowcy nie mogą poruszać się samochodami czy innymi pojazdami mechanicznymi po polskich drogach bez ważnego ubezpieczenia OC.

Polisę OC można wykupić w dowolnie wybranym Towarzystwie ubezpieczeniowym. Jej zakres ochrony świadczonej na rzecz klienta zawsze będzie taki sam i zagwarantowane jest to przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa nie narzuca jednocześnie, jakie składki ubezpieczeniowe za podpisanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mają pobierać od swoich klientów Towarzystwa ubezpieczeniowe. W ich gestii leży więc wyznaczenie standardów wyliczania składki.

W różnych firmach ubezpieczeniowych koszty wykupu polisy OC dla pojazdu mechanicznego mogą w sposób zdecydowany różnić się względem siebie, dlatego warto jest poszukiwać najbardziej korzystnej cenowo oferty rynkowej. Najlepiej, aby ubezpieczyciel honorował wszystkie zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy przez kierowcę i nie nakładał m.in. zwyżki za jego młody wiek.

Ubezpieczenie OC zasadniczo ma chronić kierowcę samochodu przed ponoszeniem samodzielnie finansowych konsekwencji wyrządzonych szkód majątkowych lub osobowych w ruchu drogowym. Maksymalne, obecnie obowiązujące przy tym sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach OC wynoszą - 1 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5 mln euro dla szkód osobowych.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Samo ubezpieczenie OC, które właściciel pojazdu musi wykupić obowiązkowo najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji samochodu, nie zapewni wszechstronnej ochrony dla auta i jego wyposażenia. Zadaniem OC jest wyłącznie ochrona kierowcy przed ponoszeniem finansowych konsekwencji spowodowanych przez niego szkód osobowych lub majątkowych. Co istotne, ustawowo narzucony jest zakres ubezpieczenia OC dla wszystkich firm ubezpieczeniowych w Polsce, jakie je oferują. Podobnie jest z sumami gwarancyjnymi, które zawsze wynoszą 1 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5 mln euro dla szkód osobowych.

Natomiast, zupełnie inaczej wygląda kwestia z ubezpieczeniem Autocasco. Polisa AC nie jest obowiązkowa dla kierujących pojazdami, ale warto zastanowić się nad możliwością zawarcia umowy ubezpieczeniowej, jeśli dysponujemy drogim, stosunkowo często kradzionym pojazdem. AC chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Nie ma przy tym znaczenia, z czyjej winy uszkodzony zostanie pojazd.

Przy podpisywaniu umowy na ubezpieczenie AC - osobno względem OC albo w pakiecie z takim ubezpieczeniem, zawsze trzeba skontrolować, jaki zakres ubezpieczenia Autocasco oferuje w ramach danej składki ubezpieczeniowej firma. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której wbrew naszym przewidywaniom, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania powołując się na umowne ograniczenie swej odpowiedzialności.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Ubezpieczenia mienia dotyczą zawsze majątku zgromadzonego przez klienta. Jednym z najważniejszych ubezpieczeń w tym zakresie jest ubezpieczenie mieszkania, które zapewnia właścicielom ochronę przed negatywnymi zjawiskami takimi jak pożar, powódź czy włamanie. Ubezpieczenie może chronić tylko mury zewnętrzne nieruchomości, ale również roztaczać ochronę nad elementami stałymi i ruchomościami znajdującymi się w mieszkaniu. Jeśli obawiamy się, że na skutek naszych działań osoby trzecie poniosą szkody, także i takie ryzyko może zostać uwzględnione w polisie mieszkaniowej rozszerzając jej zakres o OC w życiu prywatnym.

Jeśli nie jesteśmy pewni, przed jakimi zdarzeniami chroni wybrane przez nas ubezpieczenie mieszkania, przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów w Towarzystwie ubezpieczeniowym powinniśmy dokładnie sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajdziemy w nich m.in. wyłączenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczeniowej zakładu. Będziemy dzięki temu świadomi tego, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania za zaistniałe szkody.

Wysokość składki na ubezpieczenie mieszkaniowe uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej, wskazującej na maksymalną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za powstałe szkody. Suma ta powinna odpowiadać faktycznej wartości ubezpieczanego mieszkania, aby wysokość odszkodowań wypłacanych z ubezpieczenia była adekwatna do odniesionych przez klientów szkód.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Jeśli rezygnujemy z wykupionego wcześniej wyjazdu turystycznego, biletu lotniczego, autokarowego czy promowego, nie możemy najczęściej liczyć na zwrot całości wpłaconej kwoty. Nasze straty będą znaczne, im później zrezygnujemy z uczestnictwa w imprezie turystycznej. Można tego skutecznie uniknąć, wykupując uprzednio ubezpieczenie turystyczne, obejmujące swoim zakresem ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa lub przerwania imprezy turystycznej. Jeśli warunki wskazane w polisie zostaną spełnione, firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie za utracone korzyści w związku z brakiem wykorzystania swoich biletów turystycznych.

Polisa turystyczna, jak widać, nie musi wyłącznie obejmować ubezpieczenia kosztów leczenia, choć w najbardziej podstawowej formie tak właśnie się dzieje. Ubezpieczyciel pokrywa wówczas koszty hospitalizacji, wizyt lekarskich, transportu medycznego lub nawet zakupu lekarstw dla pacjenta, jeśli zachodzi taka konieczność, choć wyłącznie do określonej kwoty, którą jest suma gwarancyjna. Klient chcący się ubezpieczyć negocjuje z zakładem wysokość takiej sumy.

Musi być ona dobrana skrupulatnie, aby ubezpieczenie turystyczne rzeczywiście spełniało swoją rolę. Suma gwarancyjna jest ważna także dla obliczania ewentualnego odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej znajduje się często jako element podstawowej ochrony. Mając polisę NNW w podróży, gwarantujemy sobie wypłatę świadczenia przez zakład ubezpieczeniowy na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Generali ARGO
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe