Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Formalnością, jakiej muszą dopełnić wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji w Polsce, jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji za powstałe z winy kierowcy szkody osobowe lub majątkowe.

Odszkodowanie z OC może zostać wypłacone w praktyce jedynie wówczas, gdy szkoda spowodowana wypadkiem prowadzi do śmieci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanych bądź też do utraty, zniszczenia czy uszkodzenia należących do nich składników majątku. Odszkodowanie w przypadku szkód osobowych może maksymalnie wynieść 5 mln euro, a dla szkód majątkowych - 1 mln euro.

Wart znaleźć na rynku najkorzystniejszą ofertę cenową na ubezpieczenie OC. Jego zakres zawsze będzie podstawowy, wyznaczony ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, choć poszczególne firmy ubezpieczeniowe mogą chcieć przyciągnąć do siebie nowych klientów oferując w gratisie wraz z ubezpieczeniem OC na przykład darmowy pakiet mini assistance. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może ponadto samodzielnie wyliczać i uwzględniać zniżki za bezszkodową jazdę kierowcy ubezpieczającego samochód czy zwyżki za młody wiek właściciela pojazdu.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Ubezpieczenie Autocasco kupowane łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, w jednym pakiecie, pozwala na wypracowanie sumarycznych oszczędności na opłacanej składce ubezpieczeniowej. Dzięki pakietom OC/AC nie tylko możemy mniej zapłacić za oba ubezpieczenia, z uwagi na zniżki przyznawane przez liczne firmy ubezpieczeniowe, ale dodatkowo możemy również skorzystać ze zniżek przyznawanych za bezszkodową jazdę. Z OC są one często przenoszone na AC, dzięki czemu obniżają wysokość składki nawet o 60 proc.

Od konieczności ubezpieczenia pojazdu mechanicznego w ramach ubezpieczenia OC nie można w żaden sposób uciec. Takie ubezpieczenie chroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji przy szkodach osobowych lub majątkowych wywołanych w spowodowanych przez niego wypadkach.

Z kolei, ubezpieczenie AC wykupywane jest dobrowolnie przez właścicieli pojazdów. Nie można narzucić jego zakupu, dlatego też każda firma ubezpieczeniowa w Polsce oferująca Autocasco może sama ustalić zakres swojej odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz wyłączenia jej. . Zadaniem AC jest pokrycie kosztów naprawy pojazdu, jeśli zostanie on uszkodzony w wyniku wypadku spowodowanego przez kierowcę. Oprócz tego, AC chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Całymi latami gromadzimy majątek w postaci mieszkania i wszystkich jego elementów stałych i ruchomych. Dbamy o ciągłe podwyższanie jakości życia - dla siebie i swojej rodziny. Aczkolwiek, musimy być świadomi istniejących w naszym otoczeniu zagrożeń, które mogą nas pozbawić bezpiecznego azylu, jakim jest dom rodzinny. Mieszkanie może strawić pożar lub zniszczyć powódź. Może zostać okradzione przez złodziei lub zniszczone przez wandali. Przed takimi szkodami możemy się chronić, wykupując ubezpieczenie mieszkania.

Jego zakres powinien być dobrany do poziomu ryzyka odczuwanego przez klienta. Musimy więc określić, co właściwie stanowi realne zagrożenie dla naszej nieruchomości i przed jakimi ryzykami chcemy zapewnić sobie i swojej rodzinie ochronę.

Bardzo ważnym punktem każdego ubezpieczenia, w tym polisy mieszkaniowej, jest suma gwarancyjna, wskazująca na górną, maksymalną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń majątkowych powinna ona odpowiadać wartości ubezpieczanego majątku, tj. faktycznej wartości mieszkania. Niższa suma ubezpieczeniowa obniża wysokość uiszczanej przez klienta składki ubezpieczeniowej, ale i klient nie może w takim przypadku liczyć na wypłatę odszkodowań, które realnie pokryją odniesione przez niego szkody.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Wyjazd turystyczny z biurem podróży, poza granice kraju, wiąże się z koniecznością zapewnienia przez touroperatora podstawowego ubezpieczenia turystycznego. Niską składkę uiszcza przy tym sam turysta, ale ubezpieczenie to nie zapewni solidnej ochrony dla klientów. Jest to najczęściej podstawowe ubezpieczenie KL i NNW - kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Posiadając takie ubezpieczenie możemy co najwyżej liczyć na pokrycie kosztów lecenia w elementarnym zakresie. Trudno oczekiwać, aby takie tanie ubezpieczenie zapewniało pokrycie kosztów transportu medycznego pacjenta do kraju czy organizacji akcji ratowniczej. Aby nie musieć samodzielnie płacić za to, warto wykupić przed wyjazdem prywatne ubezpieczenie turystyczne w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Podczas podpisywania umowy możemy wynegocjować wysokość maksymalnego poziomu odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za szkody - czyli sumę gwarancyjną. Im będzie ona wyższa, tym większe bezpieczeństwo zapewniamy sobie i swoim najbliższym w podróży, ale jednocześnie musimy zapłacić wyższą składkę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie turystyczne może generalnie obejmować swoim zakresem ubezpieczenie KL, NNW, pakiet Assistance, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe