Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisa zawierana jest z dowolnie wybranym przez klienta Towarzystwem ubezpieczeniowym, na okres 12 miesięcy. Można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik polisy tego nie zrobi najpóźniej dzień przed końcem trwania okresu ubezpieczeniowego, ubezpieczenie ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

Zadaniem ubezpieczenia OC samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, jest ochrona osób kierujących nim, niekoniecznie właściciela, przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim. Polisa pokrywa przy tym koszty szkód osobowych i majątkowych, choć wyłącznie do maksymalnych sum gwarancyjnych. Dla szkód osobowych jest to 5 mln euro, a dla szkód majątkowych - 1 mln euro.

W każdej firmie ubezpieczeniowej oferta polisy OC będzie uwzględniała ten sam zakres ubezpieczenia, który uregulowany został ustawowo. Natomiast wysokość składki ubezpieczeniowej może znacząco różnić się w ofertach firm ubezpieczeniowych. Uzależniona jest ona od tego, jakie kryteria brane są pod uwagę przy wyliczaniu składki oraz czy firma uwzględnia zniżki lub zwyżki klienta, wynikające z przebiegu okresu ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Wiele marek samochodów, w tym m.in. Volkswagen czy Audi, w wysokiej mierze narażonych jest na kradzież. Złodzieje mają „ulubione” modele pojazdów, jakie padają ich łupem. Jeśli jeździmy takim samochodem lub mamy w planach jego zakup, warto od razu przemyśleć możliwość wykupienia ubezpieczenia AC. Chroni ono przed ryzykiem utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu i jego wyposażenia. Jeśli doszłoby do wypadku z winy właściciela samochodu, jego auto zostanie naprawione z ubezpieczenia AC.

Przy wykupywaniu ubezpieczenia Autocasco koniecznie należy zwrócić uwagę na jego zakres ochrony. Przy skrajnie niskich składkach ubezpieczeniowych możemy przypuszczać, że suma gwarancyjna, jaka zostanie wypłacona na przykład w przypadku kradzieży naszego pojazdu, jest bardzo niska. Im będzie wyższa, tym zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokość maksymalnego odszkodowania na pewno będą wzrastać.

Jeśli chcemy zaoszczędzić na wykupieniu ubezpieczenia AC, zdecydujmy się na atrakcyjne oferty pakietowe, w których za jednym razem podpisujemy umowę ubezpieczenia fakultatywnego AC oraz ubezpieczenia obowiązkowego OC, które chroni nas przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych spowodowanych przez nas samych. Dzięki pakietowi OC/AC można wiele zaoszczędzić.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Wybór polisy mieszkaniowej powinien być dobrze przemyślany, a warunki umowy ubezpieczeniowej podpisywanej w wybranej firmie powinny odpowiadać oczekiwaniom i potrzebom ubezpieczającego. Wykupienie jakiegokolwiek ubezpieczenia mieszkania, z niską sumą gwarancyjną, będzie pociągało za sobą wyłącznie zbędne koszty, a wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego nie spowoduje wypłaty odszkodowania, które pozwoliłoby w pełni na pokrycie odniesionych przez poszkodowane osoby szkód.

Ważne jest, aby ubezpieczenie mieszkania uwzględniało odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną. Zdaniem specjalistów, powinna ona odpowiadać faktycznej wartości nieruchomości, stanowiącej obiekt ubezpieczenia. Jeśli więc mieszkanie warte jest na rynku 200 000 zł, nie warto zaniżać sztucznie jego wartości. W ten sposób bowiem pojawia się zjawisko niedoubezpieczenia, a wypłacane potencjalne odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej są nieadekwatne do rozmiarów szkód ponoszonych przez klienta.

Składka ubezpieczenia mieszkania uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie może chronić tylko mury nieruchomości, w swojej najbardziej podstawowej formie, przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, ale jego zakres może być znacznie szerszy. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wziąć odpowiedzialność za szkody ubezpieczeniowe powstałe w elementach stałych i ruchomościach znajdujących się w majątku osoby ubezpieczonej, w mieszkaniu. Dodatkowo, może wypłacać odszkodowania dla osób trzecich, które ponoszą szkody w wyniku działań podejmowanych przez klienta ale tylko w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC w życiu prywatnym

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Planowanie wczasów zagranicznych zwykle rozpoczynamy od przeglądaniu ofert touroperatorów. Znajdujemy pożądaną wycieczkę, wpłacamy zaliczkę i czekamy na termin wylotu z kraju. Powinniśmy jednak podczas organizacji wczasów zastanowić się dodatkowo nad możliwością wykupienia indywidualnego ubezpieczenia turystycznego, zwłaszcza że to podstawowe, zapewniane przez biuro podróży, często okazuje się niewystarczające, z uwagi na niską sumę gwarancyjną i wąski zakres ochrony.

Indywidualnie dobrane ubezpieczenie turystyczne zapewni nam komfort podróżowania poza granicami kraju. Zapewni przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia za granicą, do określonej, ustalonej z ubezpieczycielem kwoty, zależnej od wariantu polisy.

Klient może się ponadto zdecydować na poszerzenie zakresu ochrony o ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje ono wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz jego śmierci.

Przydatna okazuje się opcja w ubezpieczeniu turystycznym określana mianem pakietu Assistance, który zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie organizacji opieki nad uczestnikami podróży czy opieki medycznej.

Ponadto, można poszerzyć polisę turystyczną o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu przed kradzieżą lub zniszczeniem, czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w wyjeździe turystycznym.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe