Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest zaliczane do grona ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji w urzędzie miasta lub gminy. Właściciel takiego pojazdu powinien najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji lub w dniu zakupu samochodu bez ważnej polisy OC, podpisać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dowolnym ubezpieczycielem.

Zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w polisach OC zawsze jest taki sam, co gwarantuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. W każdym przypadku suma gwarancyjne są również te same - 1 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5 mln euro dla szkód osobowych. Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez kierowcę osobom trzecim. Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku, gdy następstwem szkody jest śmierć poszkodowanego, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia takiej osoby.

Niemniej, oferty ubezpieczeń OC mogą zdecydowanie różnić się pomiędzy sobą wysokością składki ubezpieczeniowej. Składka wyliczana jest na podstawie wieku kierowcy, okresu posiadania przez niego prawa jazdy, przebiegu okresu ubezpieczenia, jak i kryteriów dotyczących samego samochodu.

Umowa ubezpieczenia OC jest podpisywana na okres 12 miesięcy . Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pod koniec okresu jej trwania spowoduje, że ubezpieczenie zostanie przedłużone automatycznie na kolejny rok.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Chcąc zaoszczędzić na wykupieniu polisy OC i AC, zapewniających wszechstronną ochronę kierowcy, warto zainteresować się ofertami pakietowymi. Można uzyskać wysokie zniżki, jeśli klient decyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC i AC za jednym razem, w tej samej firmie ubezpieczeniowej. Często ubezpieczyciel akceptuje zniżki za OC, które klient uzyskuje za bezszkodową jazdę, także przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej na polisę AC. Dodatkową oszczędność można uzyskać wybierając jednorazową zapłatę składki ubezpieczeniowej, a nie system ratalny.

Cena ubezpieczenia AC nie powinna być jedynym kryterium wyboru takiej polisy, bowiem jej zakres w każdej firmie ubezpieczeniowej może być zupełnie inny. Tanie ubezpieczenie może dawać tylko podstawowy zakres ochrony dla właściciela pojazdu lub uwzględniać niską sumę gwarancyjną, która nie pokryje szkód np. wtedy, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu.

O ile OC obejmuje swoim zakresem szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone osobom trzecim przez kierującego pojazdem w ruchu drogowym, o tyle ubezpieczenie AC ma za zadanie pokryć szkody związane z naprawą pojazdu po jego zniszczeniu lub uszkodzeniu, bez względu na to, z czyjej winy samochód został uszkodzony. Ponadto AC chroni pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty lub kradzieży.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę przed wykupieniem ubezpieczenia mieszkania? Zastanawiają się nad tym osoby mające w planach ubezpieczenie swojego dobytku. Stosunek ryzyka zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego do wysokości płaconej składki ubezpieczeniowej jest korzystny dla klienta, dlatego warto takie ubezpieczenie wykupić.

Gwarantuje nam ono wypłatę odszkodowania, nawet w wysokości sumy gwarancyjnej, która powinna odpowiadać faktycznej wartości mieszkania, jeśli w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej zaistnieją zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi firma ubezpieczeniowa.

W ramach ubezpieczenia mieszkania można ubezpieczyć same mury nieruchomości, jak i rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej na elementy stałe mieszkania, takie jak tynki, glazura czy stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, i na elementy ruchome - tj. wyposażenie naszego mieszkania. Ubezpieczenie powinno zakładać ochronę mieszkania przed pożarem, powodzią, działaniem osób trzecich, w tym złodziei. Warto przed podpisaniem umowy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i dowiedzieć się, w jakich sytuacjach może dojść do wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Planowanie wakacji zagranicznych powinno obejmować swoim zakresem również wizytę w wybranym Towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym wykupimy ubezpieczenie turystyczne. Dzięki niemu będziemy mogli podróżować komfortowo, mając pewność, że w sytuacjach trudnych, takich jak nagłe zachorowanie czy wypadek, będziemy mogli liczyć na wszechstronne wsparcie ubezpieczyciela.

Najbardziej podstawowe polisy turystyczne chronią przed ponoszeniem finansowych kosztów leczenia za granicą. Firma ubezpieczeniowa pokryje koszty leczenia, ale wyłącznie do określonej w polisie kwoty. Im będzie ona wyższa, tym z wyższą składką ubezpieczeniową będziemy musieli się liczyć.

Przy kupowaniu ubezpieczenia turystycznego musimy również zwrócić uwagę na zakres ochrony, jaką zapewnia wybrana firma ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie KL - kosztów leczenia to obowiązkowa pozycja w zakresie ubezpieczeń turystycznych. Oprócz takiej ochrony, ubezpieczyciel może zapewniać klientom również ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), pakiet Assistance, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej czy anulowania biletów lotniczych, autokarowych i promowych, pomocy prawnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wykupienie polisy turystycznej w najwyższej wersji daje komfort psychiczny podróżowania, nawet do najdalszych zakątków świata.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe