Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

W poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty obowiązkowej polisy OC, powinniśmy zwrócić uwagę na parametry, jakie Towarzystwa Ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej. Cena OC jest punktem wyjścia dla większości kierowców przy decyzji o tym, z jaką firmą ubezpieczeniową zawrzeć roczną umowę na polisę OC.

Na wysokość składki wpływ ma model, marka i wiek ubezpieczanego pojazdu wraz z pojemnością silnika, miejsce rejestracji samochodu, wiek kierowcy, okres posiadania prawa jazdy, a także przebieg okresu ubezpieczenia. Większość Towarzystw ubezpieczeniowych obniża składkę na OC za lata bezszkodowej jazdy. Dzięki temu można zaoszczędzić 60-70 proc. ceny podstawowej za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Niestety, ale za młody wiek kierowcy czy krótki okres posiadania prawa jazdy, firmy ubezpieczeniowe mogą nałożyć na klienta zwyżkę na ubezpieczenie OC.

Polisa OC zaliczana jest do ubezpieczeń komunikacyjnych, obowiązkowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności ubezpieczyciela wyznacza ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie ma chronić przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w ruchu drogowym. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

UBEZPIECZENIE OC/AC

O ile obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych w ruchu drogowym przez kierowcę, o tyle nieobowiązkowa polisa Autocasco ochroni pojazd wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Nie ma przy tym znaczenia, z czyjej winy owe uszkodzenia i zniszczenia rzeczywiście powstały.

Autocasco polecane jest posiadaczom drogich, luksusowych, względnie nowych pojazdów, zwłaszcza tych zaliczanych do grupy najczęściej kradzionych w Polsce. Dzięki AC właściciel samochodu otrzyma odszkodowanie nawet za skradzione radio samochodowe, czy za porysowany przez wandali lakier.

Kupując w pakiecie ubezpieczenie OC i AC, w tej samej firmie ubezpieczeniowej, można sporo zaoszczędzić. Ubezpieczyciel może uwzględnić w obu przypadkach zniżki kierowcy, pomimo, że mogą odnosić się one do bezszkodowej jazdy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Już sam fakt wykupywania na 12 miesięcy dwóch ubezpieczeń w jednej firmie daje zniżki dla klientów.

Warto jednak przed zawarciem umowy dokładnie przeczytać, jakie warunki ochrony w ubezpieczeniu AC daje dana polisa. Niska cena może świadczyć o tym, że ubezpieczenie Autocasco ma bardzo mały zakres.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Chciałbyś ubezpieczyć mieszkanie przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi? Nie wiesz, jak rozeznać się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych? W pierwszej kolejności powinieneś znaleźć ofertę lub wynegocjować jej warunki w taki sposób, aby ubezpieczenie zapewniało optymalny zakres ochrony.

W ramach polisy mieszkaniowej ubezpieczone mogą być na przykład tylko mury mieszkania, albo także elementy stałego wyposażenia i ruchomości znajdujące się w naszym majątku. Ubezpieczyciel może wypłacać odszkodowanie za szkody, które poniosą osoby trzecie na skutek działania osoby ubezpieczeniowej. W takim wypadku mamy do czynienia z połączeniem polisy mieszkaniowej i polisy OC w życiu prywatnym.

Jeśli wiemy już, jaki ma być zakres odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej, będziemy mogli określić sumę ubezpieczenia. Jest to kwota, która zostanie nam wypłacona przy zaistnieniu szkody całkowitej, ale i ma znaczenie dla określania wysokości każdego odszkodowania wypłacanego przez firmę ubezpieczeniową z polisy. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać faktycznej wartości mieszkania. Jeśli zostanie ona sztucznie zaniżona, będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem niedoubezpieczenia. Dzięki temu składka ubezpieczeniowa płacona przez klienta będzie względnie niska, ale z drugiej strony wypłacone odszkodowanie najczęściej nie wystarczy na pokrycie kosztów szkód po stronie klienta.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Kiedy w podróży zagranicznej utracimy bagaż, nagle zachorujemy czy złamiemy nogę i będziemy musieli wcześniej zrezygnować z uczestnictwa w dalszej imprezie turystycznej, nie musimy ponosić kosztów takich sytuacji z własnej kieszeni, o ile wcześniej pomyślimy o wykupieniu stosownego ubezpieczenia turystycznego.

Podróżni powinni zastanowić się, jaki wariant ubezpieczenia turystycznego by ich interesował. Na rynku bowiem mamy różne polisy, różniące się między sobą zakresem ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez firmę, czy też wysokością górnej sumy gwarancyjnej. W najbardziej kompleksowej formie ubezpieczenie turystyczne pozwala na komfortowe podróżowanie całą rodziną za granicą, bez obaw o to, że w podbramkowej sytuacji zostaniemy pozbawieni wsparcia ze strony przedstawicieli ubezpieczyciela.

Podstawowa polisa turystyczna powinna chronić przed ponoszeniem samodzielnie kosztów leczenia za granicą. Firma ubezpieczeniowa ponosi koszty leczenia, hospitalizacji, badań, zabiegów, transportu medycznego czy akcji ratowniczej poza granicami kraju, ale wyłącznie do kwoty wskazanej w ubezpieczeniu jako suma gwarancyjna. Warto więc zwrócić na nią szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej. Wysoka suma gwarancyjna daje większy zakres ochrony ubezpieczonemu, ale wiąże się z koniecznością poniesienia większych kosztów składki.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe