Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC w ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych, oferowane jest przez zdecydowaną większość firm ubezpieczeniowych w Polsce. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, chroniące klientów przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, podobnie jak wysokość sum gwarancyjnych w przypadku polisy OC bez względu na wybraną przez kierowcę ofertę, muszą być takie same. Są one narzucone bowiem przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

OC pokryje koszty odszkodowań za szkody osobowe i majątkowe, do kwoty odpowiednio 5 mln euro i 1 mln euro, o ile ich następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Jeśli kierowca uchyliłby się od wykupienia polisy OC dla swojego pojazdu, a w okresie braku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, stałby się sprawcą wypadku, z własnej kieszeni będzie musiał pokryć wszelkie koszty związane z rekompensowaniem strat po stronie osób poszkodowanych.

Składka na ubezpieczenie OC wyliczana jest według indywidualnie przyjmowanych przez Towarzystwa ubezpieczeniowe kryteria, dotyczące w równej mierze użytkownika jak i ubezpieczanego przez niego pojazdu. Kluczowe znaczenie dla ostatecznej wysokości składki mają zniżki i zwyżki ubezpieczeniowe. Zniżki mogą sięgać nawet do 60-70 proc. podstawowej wysokości składki i są przyznawane za bezszkodową jazdę ubezpieczonego klienta.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Gdzie i w jaki sposób ubezpieczyć swój samochód? Takie pytania zadają sobie właściciele aut. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że muszą oni wykupić ubezpieczenie OC. Umowa ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi zostać zawarta najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu lub w dniu zakupu pojazdu bez OC.

Z kolei, ubezpieczenie AC - Autocasco, można wykupić w dowolnym momencie. Kierowca nie zostanie także ukarany za brak AC, ale w ten sposób pozbawia sie jednocześnie zakresu ochrony pojazdu i jego wyposażenia przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Jeśli dojdzie do wypadku, w którym to on będzie sprawcą, przy braku AC będzie musiał ponieść koszty naprawy samochodu samodzielnie, z własnej kieszeni.

W lepszej sytuacji znajdują się posiadacze pakietu ubezpieczeniowego AC i OC. Pakiet zapewni pokrycie szkód osobowych i majątkowych przy spowodowanym przez kierowcę wypadku czy przy kolizji, ale też AC pokryje koszty naprawy samochodu sprawcy.

Wykupując AC sprawdźmy, jaki dokładnie zakres ubezpieczenia jest nam oferowany. Niska składka na AC może nie wynikać wyłącznie ze zniżek udzielonych przez firmę ubezpieczeniową i przeniesieniu zniżki z OC na AC, ale też z wąskiego zakresu ubezpieczenia i niskiej sumy ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Najważniejszym elementem polisy mieszkaniowej jest suma gwarancyjna wyznaczająca maksymalny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za powstałe szkody. Suma ta powinna odpowiadać faktycznej wartości mieszkania w chwili jego ubezpieczania. Dzięki temu wypłacone odszkodowanie, np. za szkodę zupełną, przy całkowitej utracie mieszkania, pozwoli klientowi na uzyskanie pieniędzy niezbędnych do zakupu nowej nieruchomości, o podobnym standardzie.

Podpisując umowę ubezpieczenia nieruchomości klient powinien zwrócić uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej Towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie informacje można pozyskać z oferty zakładu i z dokument Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Musimy mieć świadomość, kiedy ubezpieczyciel pomimo zaistnienia szkody nie wypłaci odszkodowania.

Zakres ubezpieczenia mieszkania może obejmować ochronę wyłącznie murów mieszkania, jak i elementów stałych i ruchomych znajdujących się w nim. Polisa mieszkaniowa chroni przed ryzykiem pożaru, powodzi, wichury czy włamania, a dodatkowo mamy szansę na powiększenie ochrony ubezpieczeniowej o ponoszenie finansowych konsekwencji szkód doznanych przez osoby trzecie w wyniku naszego działania, jeżeli zakres ubezpieczenia został rozszerzony o OC w życiu prywatnym.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Wymarzona podróż zagraniczna nie zawsze będzie przebiegała tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Nawet zwykłe poparzenie słoneczne na gorącej pracy poza granicami Polski, może spowodować konieczność wizyty lekarskiej i zakupu zaordynowanych leków. Takie koszty leczenia może pokryć wykupione uprzednio przez podróżnych ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie to zaliczane jest do grona ubezpieczeń nieobowiązkowych dla klientów, choć wykupując zorganizowany wyjazd turystyczny, np. wakacje w Hiszpanii w biurze podróży, zobowiązani jesteśmy do pokrycia kosztów składki na ubezpieczenie podstawowe NNW i KL. W ubezpieczeniu turystycznym prywatnym sami mamy wpływ na jego konstrukcję i maksymalny poziom odpowiedzialności finansowej, odszkodowawczej zakładu za szkody.

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia m.in. pokrycie kosztów leczenia pacjenta za granicą, do określonej kwoty zależnej od wybranego wariantu polisy. Może ono obejmować ubezpieczenie NNW, w przypadku którego zakład wypłaci odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego lub na wypadek jego śmierci.

W podróży przydaje się pakiet Assistance często dołączany do ubezpieczenia turystycznego, który zapewnia wszechstronną pomoc i wsparcie organizacyjne dla klientów. Na wypadek kradzieży bagażu, warto mieć wykupione ubezpieczenie turystyczne, które przyniesie wypłatę odszkodowania za utracone mienie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Sposób na zanizone odszkodowanie Altis Odszkodowania 2 2017-04-23 20:27:13
Ubezpieczenie OC Yanosik YU Bordo 1 2017-01-25 15:56:17
Sposób na godną emeryturę monia89s 1 2017-01-20 12:36:10
Forum o ubezpieczeniach