Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Jeśli w wyniku wypadku czy kolizji na drodze, kierujący pojazdem spowoduje powstanie po stronie poszkodowanych szkód osobowych lub majątkowych, musi je zrekompensować poprzez wypłatę stosownego odszkodowania. Nie będzie tego musiał czynić samodzielnie, o ile najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu i w każdym kolejnym roku, wykupi dla niego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, z którego pokrywane są finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim w ruchu drogowym. Odszkodowanie może zostać wypłacone tylko wówczas, gdy następstwem zaistnienia szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanych bądź też utrata, zniszczenie czy uszkodzenie ich mienia. Maksymalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia OC w każdej firmie ubezpieczeniowej będzie taka sama - 1 mln euro na szkody majątkowe i 5 mln euro na szkody osobowe.

Pomimo faktu, że każda firma ubezpieczeniowa musi zapewnić klientom taki sam zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku polisy OC, to koszty ponoszone przez ubezpieczonych z tytułu składki mogą być różne, nawet dla tego samego pojazdu. Wynika to z faktu uwzględniania przy wyliczaniu wysokości składki ubezpieczeniowej, innych kryteriów. Zwykle dotyczą one ubezpieczanego pojazdu, właściciela samochodu czy okresu przebiegu ubezpieczenia. Doświadczeni kierowcy, jeżdżący bezszkodowo mogą liczyć nawet na 60-70 proc. zniżki na OC.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Ubezpieczenia komunikacyjne adresowane są do właścicieli pojazdów mechanicznych, głównie samochodów. Każda z takich osób ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu. OC należy przedłużać na kolejny rok, w dowolnie wybranej formie ubezpieczeniowej. Takie ubezpieczenie ochroni kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych, wywołanych przez niego.

Natomiast, jeśli w wypadku zostanie uszkodzone również i jego auto, koszty jego naprawy pokryje ubezpieczenie AC. Jest to ubezpieczenie fakultatywne, nieobowiązkowe, przez co tylko niektórzy właściciele samochodów decydują się na jego wykupienie. Tymczasem, polisa AC może przydać się w wielu sytuacjach, nie tylko przy wypadkach spowodowanych z winy kierowcy, ale też na przykład wtedy, gdy jego auto padnie łupem złodziei czy zostanie zniszczone przez wandali.

Ubezpieczenie AC na pewno warto kupić wtedy, gdy posiadamy względnie nowy samochód, o wysokiej wartości, który może zostać skradziony, zaś jakiekolwiek jego uszkodzenie będzie generowało wysokie koszty po stronie właścicieli. W takich sytuacjach wypłacone może zostać odszkodowanie z ubezpieczenia AC.

Wykupując oba ubezpieczenia w pakiecie można wypracować niebagatelne oszczędności, bowiem firmy ubezpieczeniowe zwykle przychylają się do tego, aby respektować zniżki na OC, także przy wyliczaniu składki rocznej na ubezpieczenie Autocasco.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Pożar mieszkania, powódź czy uderzenie pioruna mogą spowodować poważne szkody w naszym dobytku. W najgorszym przypadku możemy stracić dorobek gromadzony przez całe życie. Pozostaniemy z niczym, jeśli wcześniej nie zadbamy o wykupienie ubezpieczenia mieszkania. Dzięki niemu uzyskamy w trudnej chwili życiowej odszkodowanie, które pozwoli nam kupić nowe mieszkanie i urządzić się na nowo.

Dobra polisa mieszkaniowa powinna być dopasowana do indywidualnych wymagań użytkownika. Musi ona zapewniać stosowną ochronę ubezpieczeniową i sumę gwarancyjną, wyznaczającą maksymalną granicę finansowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałe szkody.

Ubezpieczenie mieszkania może chronić w podstawowej formie tylko jego mury, albo też w rozbudowanej polisie mienia - elementy stałe i ruchome należące do klienta. Suma gwarancyjna i zakres ubezpieczenia mieszkania wyznaczają ostateczne koszty polisy, jakie poniesie ubezpieczający. Wysokość składki będzie niższa, jeśli ustalimy niższą wartość ubezpieczanego mieszkania, ale w takim przypadku może wystąpić zjawisko tzw. niedoubezpieczenia, czyli wypłacane odszkodowania z polisy nieruchomości nie wystarczą na pokrycie rozmiarów rzeczywiście poniesionych przez klienta szkód.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie KL, NNW, assistance, ubezpieczenie bagażu czy nawet OC - zaliczyć można do grona ubezpieczeń turystycznych, które mają zagwarantować osobom wyjeżdżającym za granicę, maksimum komfortu psychicznego wypoczynku. Nigdy nie możemy być w 100 procentach przekonani co do tego, że w podróży nic złego nam się nie stanie.

Wykupienie nawet rozbudowanej polisy turystycznej nie pociąga zbyt wysokich kosztów, a uzyskujemy dzięki temu wszechstronne wsparcie podczas podróży. Najbardziej elementarną częścią składową polisy turystycznej jest ubezpieczenie KL - kosztów leczenia za granicą. Ubezpieczyciel płaci za hospitalizację, zabiegi ambulatoryjne, wizyty lekarskie, czy nawet za leki i zorganizowanie akcji ratunkowej na rzecz osoby ubezpieczonej, ale wyłącznie do ściśle określonej kwoty - sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie NNW turystyczne, podobnie jak wszystkie inne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dają klientom Towarzystw ubezpieczeniowych gwarancję uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Kwota wypłacana z polisy turystycznej NNW również i w tym przypadku uzależniona jest od górnej sumy ubezpieczeniowej, wyznaczającej maksymalny zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeniowego.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie

Poradniki ubezpieczeniowe