Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Obowiązkiem osoby kupującej pojazd mechaniczny podlegający rejestracji w Polsce, jest wykupienie dla niego ubezpieczenia OC. Polisa OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w ruchu drogowym. Jeśli kierowca by jej nie miał, musiałby z własnej kieszeni pokryć spowodowane szkody osobowe lub majątkowe. Narażałby się jednocześnie na nałożenie mandatu z tytułu niedopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego.

Odszkodowania z OC wypłacane są w związku ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczony pojazd, jeśli ich następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego albo też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia tejże osoby czy osób. Obecnie maksymalne sumy gwarancyjne dla ubezpieczeń komunikacyjnych OC wynoszą 1 mln euro na szkody majątkowe oraz 5 mln euro na szkody osobowe.

OC można wykupić w dowolnej firmie, ale umowę należy zawrzeć zawsze na 12 miesięcy. Pod koniec jej trwania, można ją wypowiedzieć w formie pisemnej i dzięki temu nie zostanie ona w automatyczny sposób przedłużona na kolejny rok.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawsze jest taki sam, niezależnie od firmy ubezpieczeniowej, w której wykupujemy polisę dla swojego samochodu. Ubezpieczyciele mogą jedynie dołożyć do swojej oferty gratis, np. w postaci darmowego pakietu mini assistance.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Posiadając drogie, nowoczesne auto, jesteśmy w wyższej mierze narażeni na jego kradzież czy zniszczenie niż w przypadku samochodów starych i wysłużonych. Z tego względu kierowcom dysponującym takimi pojazdami zaleca się wykupienie ubezpieczenia AC.

Jego zadaniem jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Takie wypadki mogą być spowodowane z winy właściciela pojazdu, np. w trakcie poruszania się w ruchu drogowym, jak i działalnością osób trzecich czy czynników atmosferycznych. Nie ma znaczenia, kto zawinił. Ubezpieczyciel wypłaci w każdym z wymienionych przypadków odszkodowanie dla kierowcy.

Należy przy tym zaznaczyć, że wysokość odszkodowania i możliwość jego pozyskania wynikają z ustaleń indywidualnych z wybraną firmą ubezpieczeniową. Im mniejszy zakres AC i niższa suma gwarancyjna, tym niższa składka ubezpieczeniowa. Niemniej, w przeciwieństwie do wyboru obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wykupując AC należy dostosować jego zakres ochrony i wysokość sumy ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Kierowanie się w tym przypadku jedynie ceną, tj. wysokością rocznej składki ubezpieczeniowej, nie będzie właściwe.

Sposobem na zaoszczędzenie na podpisaniu umowy AC z firmą ubezpieczeniową, jest wybór pakietu ubezpieczeniowego OC/AC, przy którym można liczyć na daleko idące zniżki.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Dla zdecydowanej większości klientów firm ubezpieczeniowych najważniejszą kwestią przy wykupywaniu polisy mieszkaniowej, jest jej roczny koszt, tj. wysokość składki rocznej na ubezpieczenie majątkowe. Wynika ona z kilku ważnych dla klienta czynników, decydujących o zasadności wykupywania takiego ubezpieczenia.

Przede wszystkim ma na nią wpływ suma ubezpieczenia, wyznaczająca maksymalny poziom odpowiedzialności towarzystwa za szkody w mieniu klienta. Suma gwarancyjna powinna odpowiadać faktycznej wartości mieszkania, bowiem jeśli dojdzie do jego całkowitego zniszczenia, na przykład w wyniku pożaru, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej pozwoli na zakup nowej nieruchomości przez pogorzelców.

Po drugie, wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, gwarantowanej przez firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie może chronić same mury mieszkania, jak i zapewniać kompleksową odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela za szkody dotyczące elementów stałych i ruchomych znajdujących się w mieszkaniu. Firma będzie też wypłacała odszkodowania dla osób trzecich, które poniosły szkody w wyniku działania jej klienta. Jest to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, przydatne na przykład przy zalaniu mieszkania sąsiada. Ubezpieczony nie będzie wtedy sam ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Nigdy nie wiemy, co nas spotka w życiu, a tym bardziej w dalekiej podróży zagranicznej. Może się okazać, że zgodnie z oczekiwaniami podróżnych wyjazd okaże się udany, ale nigdy nie możemy zakładać, że nic złego nie może nam się przytrafić. Biorąc taką ewentualność pod uwagę powinniśmy wykupić stosowne ubezpieczenie turystyczne, o pożądanym przez nas zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie powinno zapewniać pokrycie kosztów leczenia turystów w podróży - kosztów hospitalizacji, badań lekarskich, wizyt ambulatoryjnych, zakupu lekarstw, zorganizowania transportu medycznego czy przeprowadzenia akcji ratowniczej. Ubezpieczyciel pokryje takie koszty z własnych środków, ale tylko do kwoty maksymalnej sumy gwarancyjnej, jaką można wynegocjować dla danego wariantu ubezpieczeniowego. Im będzie ona wyższa, tym wyższy poziom ochrony zapewni nam ubezpieczenie, ale i więcej będziemy musieli za polisę zapłacić.

Koszty wzrosną, jeśli poszerzymy zakres ochrony ubezpieczeniowej w polisie turystycznej o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, gdzie firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ponadto, można zapewnić sobie w ubezpieczeniu turystycznym ochronę przed kradzieżą lub zniszczeniem bagażu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, wsparcie assistance, pomoc i ochronę prawną czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe