Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Wypadek na drodze może zdarzyć się nawet najbardziej uważnemu, doświadczonemu kierowcy. Jeśli to on będzie winien zaistniałej kolizji, będzie musiał ponieść finansowe konsekwencje spowodowanych szkód wyrządzonych osobom trzecim. Odszkodowania będą wypłacone za szkody osobowe lub majątkowe nie z kieszeni kierującego pojazdem, ale ze środków, jakimi dysponuje Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym miał on wykupioną polisę OC.

Generalnie, wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji w Polsce powinni wykupić dla nich obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu lub w dniu zakupu samochodu bez ważnej polisy OC, właściciel powinien podpisać umowę ubezpieczeniową i opłacić choć miesięczną składkę na polisę OC.

Jeśli tego nie uczyni, za szkody powstałe z jego winy w ruchu drogowym zapłaci z własnej kieszeni, a kwoty te mogą być horrendalnie wysokie. Obowiązujące obecnie stawki sum gwarancyjnych w umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynoszą 1 mln euro dla szkód majątkowych i 5 mln euro dla szkód osobowych. Ubezpieczyciel wypłaci należne poszkodowanym odszkodowanie, jeśli szkoda powstała w ruchu drogowym będzie skutkowała śmiercią, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia poszkodowanych albo też utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem ich mienia.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Czy warto ubezpieczać samochód w ramach dodatkowego ubezpieczenia Autocasco? Na pewno w wielu przypadkach jest to jak najbardziej wskazane, między innymi wtedy, gdy mamy drogi, nowy samochód, którego kradzież lub uszkodzenie w wypadku spowodowanym przez kierowcę, wywołałoby ogromne szkody finansowe po naszej stronie.

Dobrą opcją dla właścicieli pojazdów mechanicznych jest pakiet ubezpieczeniowy OC i AC. Dzięki niemu możemy za stosunkowo niską cenę wykupić oba ubezpieczenia, zapewniając sobie maksymalną ochronę w ruchu drogowym. Z ubezpieczenia OC nie możemy zrezygnować, ale kupując je w pakiecie z AC, wiele możemy zaoszczędzić.

Firmy ubezpieczeniowe promują klientów podpisujących dwie lub więcej umów ubezpieczeniowych w tym samym miejscu. Przenoszą one często zniżki za bezszkodową jazdę z OC na AC, dzięki czemu roczna składka ubezpieczeniowa na OC i AC jest stosunkowo niższa, niż gdyby kupować takie ubezpieczenia oddzielnie względem siebie.

Kierowanie się wyłącznie ceną ubezpieczenia AC przy jego zakupie nie jest właściwym postępowaniem. Taka polisa powinna zapewniać indywidualne spełnienie potrzeb i oczekiwań kierowców. Musi być też dopasowana pod względem sumy gwarancyjnej do wartości pojazdu, jaki ma zabezpieczać.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Ubezpieczając mieszkanie jednocześnie zapewniamy sobie wyższy komfort życia i spokój psychiczny w każdej sytuacji. Nawet jeśli dotknąłby nas kataklizm - powódź czy pożar, albo nasze mieszkanie stałoby się obiektem włamania, ubezpieczenie nieruchomości zapewni nam wypłatę stosownego odszkodowania, którego wysokość powinna zrekompensować doznane przez nas szkody. Dodatkowo rozszerzając zakres ubezpieczenia o OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel może ponosić koszty skutków szkód po stronie osób trzecich, jakie zostały odniesione przez działania podejmowane przez osobę ubezpieczającą mieszkanie.

Ubezpieczenie nieruchomości przydatne jest w wielu sytuacjach. Czasami jego wykupienie jest obowiązkowe z uwagi na konieczność zabezpieczenia zaciąganego kredytu hipotecznego w banku. Wówczas jednak wystarczy wykupić podstawową polisę od ognia i innych zdarzeń losowych, chroniącą wyłącznie mury nieruchomości.

Kompleksową ochronę zapewniają klientom dopiero ubezpieczenia mieszkania obejmujące swoim zakresem ochronę elementów stałych i ruchomości w lokalu mieszkalnym. Optymalna polisa ubezpieczenia mieszkania powinna uwzględniać adekwatną sumę gwarancyjną, wyznaczającą maksymalny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu. Najlepiej, aby odpowiadała ona faktycznej wartości ubezpieczanego mieszkania. Jeśli zostanie ono doszczętnie zniszczone, w takiej sytuacji ubezpieczony otrzyma jego równowartość z firmy ubezpieczeniowej, w której wykupił polisę majątkową.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne powinno być nieodłącznie związane z etapem planowania imprezy turystycznej poza granicami Polski. Dzięki niemu zyskujemy ochronę w określonym zakresie podczas pobytu za granicą. Między innymi, ubezpieczenie turystyczne obejmuje swoim zakresem polisę KL, czyli Kosztów leczenia.

Opcja ta zapewnia pokrywanie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia za granicą, do określonej kwoty, równej maksymalnie wynegocjowanej z zakładem ubezpieczeniowym sumy gwarancyjnej.

Ma ona także znaczenie przy wyznaczaniu maksymalnego odszkodowania w polisie NNW, która zwykle stanowi integralny element ubezpieczenia turystycznego. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków zakład bierze na siebie wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego lub jego śmierci.

Można zapewnić sobie w ramach ubezpieczenia podróży pakiet assistace, który zagwarantuje pomoc towarzystwa np. w organizacji pomocy medycznej czy opieki nad małoletnimi dziećmi podróżującymi z klientem. Na wypadek zgubienia, utraty, zniszczenia czy kradzieży bagażu, można poszerzyć podstawowe ubezpieczenie turystyczne o ubezpieczenie bagażu. Przydatną polisą jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni ubezpieczeniowego przez finansowymi konsekwencjami wyrządzonych osobom trzecim szkód osobowych lub majątkowych.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe