Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem komunikacyjnym, obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Polisę OC można wykupić w dowolnym Towarzystwie ubezpieczeniowym, porównując jedynie wysokość składki ubezpieczeniowej oferowanej dla danego pojazdu i osoby właściciela samochodu.

Składka na OC wyliczana jest na podstawie kryteriów dotyczących kierowcy, jak i ubezpieczanego pojazdu. Ważny jest również wcześniejszy przebieg ubezpieczenia, czyli tzw. szkodowość klienta. Jeśli jeździ on już kilka lat bez żadnej szkody, może uzyskać do 60-70 proc. zniżek na OC, co zdecydowanie zminimalizuje koszty rocznej składki na polisę OC.

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Polisa pokryje koszty zniszczonego mienia i wyrządzonych szkód osobowych w ruchu drogowym przez ubezpieczonego klienta. Odszkodowanie przysługuje, jeśli następstwem szkód jest śmierć, uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia poszkodowanego czy też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Maksymalne sumy gwarancyjne dla ubezpieczenia OC są wyznaczone odgórnie ustawowo i wynoszą 5 mln euro dla szkód osobowych oraz 1 mln euro dla szkód majątkowych.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni kierowców przed ponoszeniem finansowych konsekwencji spowodowanych przez nich szkód. Jeśli właściciel pojazdu nie wykupiłby OC, naraża się na nałożenie na niego mandatu karnego, a jeśli dojdzie z jego winy do wypadku - z własnych środków finansowych będzie zobowiązany do pokrycia szkód osobowych lub majątkowych, będących następstwem zdarzenia czy innego rodzaju kolizji drogowej.

Zupełnie inny charakter posiada ubezpieczenie AC, popularnie określane mianem Autocasco. Jest to ubezpieczenie, które zostanie uruchomione, jeśli pojazd ubezpieczonego ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu, uszczerbkowi czy kradzieży. W wypadku spowodowanym przez kierowcę z jego ubezpieczenia OC zostanie naprawiony np. samochód poszkodowanej osoby, ale AC pokryje koszty naprawy i samochodu, który wywołał zdarzenie w ruchu drogowym.

Najkorzystniej pod względem cenowym zwykle jest wykupić pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Dzięki temu można zaoszczędzić, wypracowując zniżki z firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel może też przenieść zniżki za bezszkodową jazdę odnoszące się do ubezpieczenia OC, na ubezpieczenie Autocasco. Przez to podstawowa składka na oba ubezpieczenia OC/AC w pakiecie może zostać obniżona nawet o 60 proc. Dzięki pakietowi ubezpieczonemu można zapewnić sobie wszechstronną ochronę w ruchu drogowym.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Ubezpieczenie mieszkania kupujemy dla zapewnienia sobie i naszemu dorobkowi względnego bezpieczeństwa. Jeśli w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej nastąpi zdarzenie objęte ochroną przez firmę ubezpieczeniową, wówczas wypłaci ona odszkodowanie w wysokości pewnego procenta ustalonej z góry sumy gwarancyjnej.

Ważne jest, aby suma ta odpowiadała faktycznej wartości mieszkania. Dzięki temu na wypadek jego utraty, np. w pożarze, ubezpieczony otrzyma takie odszkodowanie, które pozwoli mu na zakup nieruchomości o podobnym standardzie. Wysoka suma ubezpieczeniowa generuje wysoką składkę, jaką opłaca klient, ale zapewnia maksimum bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie mieszkania może chronić tylko mury, ale i elementy stałe mieszkania oraz elementy ruchome. Firma ubezpieczeniowa może ponosić odpowiedzialność za szkody, jakie dotyczą osób trzecich, a zostały spowodowane przez działania podejmowane przez klienta w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC w życiu prywatnym. Z drugiej strony, wykupując ubezpieczenie mieszkania sprawdźmy, jakie zdarzenia ubezpieczeniowe wchodzą w jego zakres. Na ogół, polisa tego rodzaju chroni przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi oraz przed włamaniem.

Bardzo ważne jest przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej z wybraną firmą, sprawdzenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w których znajdziemy wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Towarzystwa ubezpieczeniowego. Będziemy wiedzieć, kiedy pomimo zaistnienia szkód w mieniu nie możemy liczyć na odszkodowanie z naszej polisy mieszkaniowej.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Ubezpieczenia turystyczne stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Więcej wyjeżdżamy za granicę i zwiedzamy świat - indywidualnie, z biurem podróży lub też z całą rodziną, rezerwując jedynie bilety lotnicze i autokarowe. W każdym z tych przypadków warto zadbać nie tylko o perfekcyjne zorganizowanie wycieczki, ale i o komfort psychiczny podróżowania. Można go uzyskać dzięki ubezpieczeniom turystycznym.

Chronią one przede wszystkim przed samodzielnym ponoszeniem kosztów leczenia za granicą. Za leczenie, akcje ratownicze, czy transport medyczny do kraju zapłaci ubezpieczyciel, ale ochrona ubezpieczeniowa zależy od wysokości sumy gwarancyjnej, zależnej od wariantu polisy. Wyznacza ona maksymalny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu.

Ubezpieczenie turystyczne może gwarantować rekompensatę dla klientów za skradziony lub zniszczony bagaż oraz wypłatę odszkodowania nawet w wysokości sumy ubezpieczeniowej, z ubezpieczenia NNW w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz jego śmierci.

Wiele firm ubezpieczeniowych zapewnia ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w parze z ubezpieczeniem turystycznym. Jeśli my sami lub ktoś z naszej rodziny spowoduje powstanie szkód osobowych lub majątkowych u osób trzecich, ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie.

Dużą pomocą dla turystów może być pakiet Assistance, który między innymi zapewni pomoc w organizacji opieki medycznej czy opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami podróży.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe