Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC chroni od odpowiedzialności cywilnej kierujących pojazdami mechanicznymi. Polisa przypisana jest do danego samochodu lub innego pojazdu, nie zaś do osoby ubezpieczonej. Z tego względu każda osoba kierująca ubezpieczonym autem korzysta z polisy OC w przypadku spowodowania kolizji i konieczności zrekompensowania szkód osobowych lub majątkowych wyrządzonych osobom trzecim. Gdyby nie ważna polisa OC, sprawca wypadku z własnej kieszeni musiałby wypłacać odszkodowania takim osobom.

W Polsce istnieje obowiązek ubezpieczenia pojazdów podlegających rejestracji w urzędzie miejskim lub gminnym. Polisa powinna zostać zawarta z wybranym Towarzystwem ubezpieczeniowym najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji samochodu bądź w dniu nabycia pojazdu, który nie posiadał ważnego OC. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, a po upływie tego czasu ubezpieczony może wypowiedzieć ją pisemnie lub pozostawić do automatycznego przedłużenia na kolejny rok.

Warto szukać w ofertach ubezpieczyciela najlepszych pod względem opłat ubezpieczeń OC. Pomimo faktu, że ich zakres zawsze będzie taki sam, co jest zagwarantowane ustawowo w Polsce, to wysokość składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustalana jest indywidualnie z każdym klientem. Zależna jest ona od marki, typu, modelu pojazdu, jaki podlega ubezpieczeniu, pojemności silnika, wieku pojazdu, miejsca zamieszkania i wieku właściciela, przebiegu okresu ubezpieczenia i tym podobnych czynników. Za bezszkodową jazdę kierowcom przyznawane są zniżki na ubezpieczenie OC - nawet do 60-70 proc.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji w Polsce, ma obowiązek wykupienia dla niego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo, może zdecydować się na wykupienie polisy AC, w pakiecie z OC. Dzięki temu składka na oba ubezpieczenia będzie niższa.

Okazuje się, że w wielu przypadkach AC jest ubezpieczeniem przydatnym, chroniącym nasz budżet domowy przed wysokimi wydatkami. Sama polisa OC chroni jedynie przed pokrywaniem z własnej kieszeni kosztów zniszczonego przez nas mienia i wyrządzonych szkód osobowych w ruchu drogowym. Nie pokryje ona jednak kosztów naprawy naszego auta, którym spowodowaliśmy kolizję czy wypadek. Polisa OC nie ochroni nas , jeśli padniemy ofiarą złodziej lub wandali, a nasz samochód zostanie zniszczony z winy osób trzecich, nieznanych organom ścigania.

Z kolei, wykupione Autocaso zakłada wypłatę odszkodowania dla właścicieli pojazdów mechanicznych, jeśli dojdzie do utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży ich mienia. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, z czyjej winy powstały uszkodzenia.

Decydując się na wykupienie obu polis - OC/AC w jednej firmie ubezpieczeniowej, musimy zwracać uwagę nie tylko na wysokość składki ubezpieczeniowej, ale i zakres ochrony świadczonej przez Towarzystwo ubezpieczeniowe. Dla polisy odpowiedzialności cywilnej nie ma on znaczenia - każda firma musi zaoferować klientom tą samą ochronę, ale już dla ubezpieczenia AC powinien mieć on kluczowe znaczenie.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Gromadzimy swój dobytek całymi latami. Dbamy o swoje mieszkanie, inwestujemy w remonty i nowe, piękne wyposażenie. Wybieramy płytki, panele czy farby najwyższej jakości, aby aranżacja poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych była zachwycająca. W jednej chwili jednak w wyniku na przykład powodzi czy pożaru, albo przestępczej działalności osób trzecich, nasze mieszkanie może zostać całkowicie zniszczone.

Możemy w takich sytuacjach zapewnić sobie rekompensatę poniesionych szkód, jeśli uprzednio zabezpieczymy swoje mienie wykupując w wybranej firmie ubezpieczeniowej stosowne ubezpieczenie mieszkania.

Wielu klientów nie wie, na jaką polisę powinno sie przy tym zdecydować. Do wyboru są ubezpieczenia nieruchomości o różnym zakresie ochrony. Niektóre chronią jedynie mury mieszkania, inne także elementy stałe, czy ruchomości w mieszkaniu. Jeśli zależy nam na kompleksowej polisie, powinna ona mieć szeroki zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Towarzystwa ubezpieczeniowego, a ponadto zapewniać wypłatę wysokiej sumy gwarancyjnej, jeśli dojdzie do doszczętnego zniszczenia mieszkania.

Przy kompleksowej polisie mieszkaniowej składka na ubezpieczenie będzie wysoka. Nie należy jej jednak sztucznie obniżać dokonując zaniżonej wyceny nieruchomości. W takiej sytuacji nasza nieruchomość będzie niedoubezpieczona, a ewentualne odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową nie wystarczy na pokrycie poniesionych strat.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Wymarzone wakacje mogą dostarczyć niezapomnianych przeżyć. Problem w tym, że istnieje również wiele ryzyk, które mogą dotyczyć turystę. Zasadniczo, powinien on być chroniony przed nimi przez podstawowe ubezpieczenie podróży, jakie oferowane jest obowiązkowo wraz ze zorganizowanym wyjazdem turystycznym. Jego zakres jest jednak podstawowy i w przypadku poważnych sytuacji, np. zachorowania za granicą, ubezpieczenie to okazuje się niewystarczające, z uwagi na niską sumę ubezpieczenia i ograniczony zakres odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej.

Z tego względu warto zagwarantować sobie maksimum ochrony z wykorzystaniem prywatnych ubezpieczeń turystycznych. Takie polisy mogą obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), pakiet assistance, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Najbardziej istotne wydaje się przy tym kompleksowe ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą, które do kwoty sumy gwarancyjnej pokryje opłaty za leczenie na miejscu zdarzenia ubezpieczeniowego. Nie chodzi tu wyłącznie o koszty hospitalizacji czy zabiegów medycznych ambulatoryjnych, ale również wszelkich wizyt lekarskich, niezbędnych badan, zakupu lekarstw, transportu medycznego oraz prowadzenia akcji ratowniczej. Bez ubezpieczenia turystycznego turysta z własnej kieszeni musiałby pokrywać takie koszty i nie mógłby liczyć na wszechstronne wsparcie przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, którego trudno niedoceniać.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Generali ARGO
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe