Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Kosztem towarzyszącym kupowaniu samochodu zawsze jest konieczność podpisania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, w której dla samochodu jest wykupiona ważna polisa OC przez poprzedniego właściciela. W przeciwnym wypadku najpóźniej w dniu dokonywania rejestracji pojazdu właściciel zobowiązany jest do podpisania umowy ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy oraz opłacenia składki - jednorazowo lub w trybie ratalnym.

Ubezpieczenie ma chronić kierującego pojazdem, niekoniecznie właściciela samochodu, przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim. Z polisy OC są pokrywane zarówno koszty zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych. Suma gwarancyjna dla każdej polisy OC, podobnie jak zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli są niezmiennie takie same. Obecnie górna granica wypłaty odszkodowania dla szkód majątkowych została wyznaczona na kwotę 1 mln euro, a dla szkód osobowych na 5 mln euro.

Przy wyliczaniu wysokości składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość klienta, wybrany przez niego schemat płatności za polisę, charakterystykę pojazdu, miejsce jego rejestracji czy wiek właściciela samochodu. Na tej podstawie przyznawane są też zniżki i zwyżki ubezpieczeniowe, kształtujące ostateczną wysokość składki na OC.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Kupowanie czegokolwiek w pakiecie powoduje, że konsument ma szansę wypracować pewne oszczędności. Nie inaczej jest w świecie finansów, na przykład wówczas, gdy decydujemy się na wykupienie pakietowego ubezpieczenia OC i AC. Dzięki temu firma ubezpieczeniowa może sprzedać dwa ubezpieczenia na 12 miesięcy każde, za jednym razem, wypracowując z tego tytułu wyższe zyski i wymagając przywiązanie do marki ubezpieczalni u klienta. Premią dla kierowcy może być zaoferowanie mu zniżek na ubezpieczenie. Mogą one zostać m.in. przeniesione za bezszkodową jazdę z OC na AC.

Wielu kierowców zastanawia się nad zasadnością wykupienia obu ubezpieczeń dla swojego pojazdu. OC jest obowiązkowe i jest ubezpieczeniem chroniącym przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych przez ubezpieczonego w ruchu drogowym.

Natomiast ubezpieczenie AC jest fakultatywne i nikt nie narzuca kierowcy jego wykupienia. Dzięki niemu jednak można uzyskać odszkodowanie na wypadek kradzieży auta, jego zniszczenia czy uszkodzenia w wyniku działania kierowcy lub innych, nieznanych osób trzecich. W wielu przypadkach także zniszczenie auta w powodzi czy po uderzeniu pioruna, również może spowodować wypłatę stosownego odszkodowania.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Odpowiedni dobór ubezpieczenia mieszkania do potrzeb i oczekiwań klienta wymaga określenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz maksymalnej wysokości sumy gwarancyjnej. Od tych dwóch kryteriów zależy także wysokość opłacanej przez klienta składki ubezpieczeniowej. Może być ona obniżona dzięki wskazaniu niższej od faktycznej wartości ubezpieczanego mieszkania, ale jednocześnie wpływa to na wystąpienie zjawiska niedoubezpieczenia. W praktyce, odszkodowanie, jakie mogłoby zostać wypłacone z polisy mieszkaniowej klientowi nie wystarczyłoby na pokrycie zaistniałych faktycznie szkód.

Dlatego też ważne jest, aby suma gwarancyjna odpowiadała faktycznej wartości mieszkania stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. Polisa mieszkania może chronić nieruchomość na szereg różnych sposobów, a ubezpieczalnia może ponadto wskazać sytuacje, w których pomimo wystąpienia szkód w mieniu klienta, nie wypłaci odszkodowania. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej zakładu znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Polisa mieszkaniowa może zapewniać ochronę ubezpieczeniową tylko murom nieruchomości przed zniszczeniem w wyniku pożaru, powodzi czy wpływu innych czynników losowych, ale może także zapewniać kompleksową ochronę elementów stałych i ruchomości znajdujących się w mieszkaniu.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Niezależnie od tego, czy wybieramy się na egzotyczne wakacje w tropikach, czy chcemy szusować po doskonale przygotowanych stokach narciarskich w Alpach, powinniśmy ubezpieczyć się na ewentualność wypadku, leczenia za granicą, utraty bagażu wraz ze sprzętem sportowym i dokumentami, czy przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Taką ochronę zapewniają Towarzystwa ubezpieczeniowe działające na polskim rynku finansowym w ramach polisy turystycznej o rozbudowanym zakresie ochrony.

Podstawowa polisa, którą wykupujemy wraz z zorganizowanym wyjazdem turystycznym, zapewnia pokrycie kosztów leczenia, ale tylko do określonej, stosunkowo niskiej kwoty wskazanej w wariancie ubezpieczeniowym. Chcąc mieć zagwarantowaną pełną ochronę i zwrot kosztów leczenia, hospitalizacji, akcji ratowniczej, transportu medycznego czy zabiegów ambulatoryjnych, warto zastanowić się nad możliwością wykupienia ubezpieczenia turystycznego indywidualnie, z zakresem ochrony dostosowanym do potrzeb i wymagań klienta.

Ubezpieczenie turystyczne może uwzględniać prócz ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL), również ubezpieczenie NNW, pakiet Assistance, zapewniający pomoc klientom w podbramkowych sytuacjach, jak również ubezpieczenie bagażu, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czy też ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego.

Im większy zakres ochrony ubezpieczeniowej w polisie turystycznej i im wyższą sumę gwarancyjną będziemy chcieli zawrzeć w umowie, tym z wyższą składką na ubezpieczenie musimy się liczyć.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe