Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Firma ubezpieczeniowa oferując ubezpieczenie komunikacyjne OC nie może w sposób dowolny kształtować jego zakresu, bowiem ramy ochrony ubezpieczeniowej w takim przypadku określane są przez przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Może jednak przygotować dla klienta odmienną ofertę cenową od konkurencji.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni ono przed ponoszeniem finansowych konsekwencji rekompensaty szkód w ruchu drogowym. Brak OC skutkuje tym, że kierujący pojazdem z własnej kieszeni wypłaca odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe, jakie spowoduje w ruchu drogowym. Dodatkowo, na kierowcę jeżdżącego nieubezpieczonym pojazdem może zostać nałożony mandat karny i zabrany dowód rejestracyjny samochodu a także może zostać nałożona kara pieniężna przez UFG

Sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC są z góry określone. Odszkodowanie wypłacone z OC za szkody osobowe nie może być wyższe od kwoty 5 mln euro, a dla szkód majątkowych - 1 mln euro. Zostanie ono przekazane poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przez Towarzystwo ubezpieczeniowe jedynie wówczas, gdy następstwem szkód była śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanych, albo utrata, zniszczenie lub uszkodzenie należącego do nich mienia.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Czy warto ubezpieczać samochód w ramach nieobowiązkowego ubezpieczenia AC? I tak i nie, w zależności od tego, jaki to będzie pojazd, ile ma lat i jakie jest prawdopodobieństwo jego kradzieży. Jeśli dysponujemy kilkunastoletnim, wysłużonym samochodem, kupno AC nie dość, że jest bezzasadne, to większość Towarzystw ubezpieczeniowych odmówi objęcia ubezpieczeniem takiego pojazdu. Właściciele nowych, luksusowych samochodów oraz ci, którzy nie chcą ponosić kosztów naprawy auta przy wypadku spowodowanym przez siebie lub nieznane osoby trzecie, powinni wziąć pod uwagę możliwość wykupienia Autocasco.

Jego podstawowym zadaniem jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą. Nie ma przy tym znaczenia, kto spowodował uszkodzenia. Wykupując AC trzeba koniecznie zwrócić uwagę na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, a nie wyłącznie na cenę polisy. Jeśli jest skrajnie niska, możemy oczekiwać, że ubezpieczenie zapewni nam ochronę tylko w ograniczonym zakresie, przy bardzo niskiej sumie ubezpieczenia. Przy kradzieży zostanie nam wypłacona na przykład kwota, która jest znacznie niższa niż wartość utraconego pojazdu.

Jeśli nie chcemy wydawać zbyt dużo na ubezpieczenie AC, można zastanowić się nad możliwością wykupienia pakietu ubezpieczeniowego AC i OC, dzięki czemu zaoszczędzimy na obu składkach ubezpieczeniowych. W pakiecie firma ubezpieczeniowa może zaoferować dodatkowe zniżki klientom oraz uwzględnić w obu przypadkach zniżki wypracowane przez klienta na OC.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

O tym, jak silna i bezlitosna bywa natura, przekonują się między innymi osoby, których mieszkania zostały zniszczone w powodziach, pożarach, w wyniku wybuchu gazu czy na przykład przejścia tornada lub potężnej wichury. Mieszkania w wielu miastach w całej Polsce narażone są w mniejszym lub większym stopniu na działalność przestępczą - mogą zostać po prostu okradzione.

Przed szkodami wywołanymi takimi zdarzeniami ma chronić ubezpieczenie mieszkania, zaliczane do grona ubezpieczeń majątkowych. Kompleksową ochronę zapewni nam wyłącznie ubezpieczenie chroniące mury nieruchomości, jej elementy stałe oraz mienie ruchome, przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi.

Tak szeroki zakres ubezpieczenia pociąga za sobą wyższą składkę ubezpieczeniową, ale jednocześnie gwarantuje wypłacenie odszkodowania za doznane szkody majątkowe. Warto przy tym dodać, że w każdej polisie mieszkaniowej występują pewne wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Można się z nimi zapoznać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dzięki czemu będziemy świadomi, w jakich sytuacjach zakład ubezpieczeniowy nie wypłaci nam odszkodowania za doznane szkody w mieszkaniu.

Najbardziej istotnym z punktu widzenia klienta i firmy ubezpieczeniowej elementem ubezpieczenia mieszkania, jest suma gwarancyjna, wyznaczająca maksymalny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Przy szkodzie całkowitej, np. spalonym mieszkaniu, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej. Dobrze by więc było, aby jej wysokość odpowiadała faktycznej wartości ubezpieczanego mieszkania.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne wykupywane wraz ze zorganizowanym wyjazdem za granicę, nie przyniesie nam wszechstronnej ochrony przed sytuacjami, jakie mogą nas spotkać z dala od domu. Wymarzony urlop w jednej chwili może zamienić się w kosztowny horror. Lepiej więc wykupić przed wyjazdem prywatne ubezpieczenie turystyczne, z wybranym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona ta może obejmować pokrycie kosztów leczenia, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty bagażu czy koszty rekompensaty szkód osobowych i majątkowych u osób trzecich.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie turystyczne dotyczy Kosztów leczenia pacjenta za granicą. Firma ubezpieczeniowa finansuje do określonej kwoty, zależnej od wybranego wariantu polisy, koszty hospitalizacji, wizyt lekarskich, zakupu lekarstw, badań, transportu medycznego czy akcji ratowniczej. Ubezpieczony musi przy tym przy każdej chorobie lub nagłym wypadku postępować zgodnie z wytycznymi Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, aby odszkodowanie za leczenie zostało wypłacone.

Jeśli w wyniku wypadku czy nagłego zachorowania poza granicami kraju ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu polisy NNW. Ważne jest także zabezpieczenie w podróży odpowiedzialności cywilnej, za spowodowane przez nas szkody osobowe i majątkowe, czy też ubezpieczenie bagażu przed kradzieżą, utratą, zgubieniem lub zniszczeniem.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe