Masz pytanie? Zadzwoń
22 395 52 71
Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wskazuje na zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku polis komunikacyjnych. Wybierając firmę ubezpieczeniową, w której chcemy wykupić obowiązkowe OC dla swojego pojazdu nie musimy sprawdzać, czy jej zakres ochrony nam odpowiada. Natomiast, głównym kryterium wyboru OC powinna być wysokość składki ubezpieczeniowej, możliwość uwzględnienia zniżek ubezpieczeniowych oraz gratisy, jakie klientom oferują poszczególne Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Składka na OC wyliczana jest na podstawie takich kryteriów jak: wiek kierowcy, długość okresu posiadania prawa jazdy, miejsce rejestracji pojazdu, model, marka i typ samochodu, pojemność silnika, przebieg okresu ubezpieczenia oraz wybrany przez klienta tryb opłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - jednorazowo lub ratalnie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma chronić przed ponoszeniem przez kierującego pojazdem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim. Chodzi tu zarówno o szkody osobowe i szkody majątkowe. Suma gwarancyjna dla takich szkód wynosi odpowiednio 5 mln euro i 1 mln euro. Odszkodowanie z OC może zostać wypłacone za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeśli jej następstwem jest: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

UBEZPIECZENIE OC/AC

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne. Ubezpieczeniem koniecznym do wykupienia i opłacenia już w pierwszym dniu rejestracji pojazdu, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie chroni przed ponoszeniem osobiście przez sprawcę wypadku konsekwencji finansowych za szkody osobowe lub majątkowe. Natomiast, ubezpieczenie AC, nazywane również Autocasco, wbrew powszechnym poglądom nie jest jedynie polisą chroniącą przed kradzieżą pojazdu. Takie ubezpieczenie chroni przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Nawet jeśli do uszkodzenia samochodu dojdzie z winy kierującego, ubezpieczyciel może pokryć koszty jego naprawy.

Oczywiście, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zapisano, w jakich sytuacjach firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania z AC. O ile zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC jest określony dla wszystkich firm ubezpieczeniowych przez ustawę o ubezpieczeniach tego typu, o tyle zakres AC może być ustalany indywidualnie dla każdego klienta.

Owe ustalenia wpływają rzecz jasna na ostateczną wysokość składki ubezpieczeniowej. Chcąc ją obniżyć nie musimy koniecznie radykalnie zmniejszać sumy gwarancyjnej dla AC, czy decydować się na wysoki udział własny w szkodzie, ale możemy wykupić w pakiecie AC/OC, oszczędzając na składkach na oba ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Utrata mieszkania w wyniku pożaru, powodzi czy działania innych zdarzeń losowych, jego dewastacja czy okradzenie przez złodziei, wywołuje szkody po stronie właścicieli. Mogą one zostać zrekompensowane poprzez wypłatę odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, o ile wcześniej klient zadba o wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia mieszkania.

Taka polisa może chronić tylko mury mieszkania przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Jest to ubezpieczenie nieruchomości w podstawowej formie, które nie pociąga za sobą wysokich kosztów składki rocznej. Zwykle polisa taka wymagana jest przy kredycie hipotecznym, jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty.

Aby jednak zapewnić właścicielom mieszkania maksimum ochrony przed pożarem, powodzią, włamaniem i tym podobnymi sytuacjami, warto objąć ochroną ubezpieczeniową także elementy stałe mieszkania, np. stolarkę okienną czy zabudowę meblową oraz wszelkie ruchomości należące do klienta. Dzięki temu ubezpieczenie zapewni realną rekompensatę szkód dla poszkodowanych właścicieli.

Przy wykupywaniu ubezpieczenia mieszkania klient musi określić w toku negocjacji z wybraną firmą ubezpieczeniową, sumę gwarancyjną. Powinna ona odpowiadać faktycznej wartości mieszkania. Wyznacza ona maksymalny poziom odpowiedzialności towarzystwa za szkody ubezpieczeniowe. Im wyższa kwota sumy gwarancyjnej, tym wyższą składkę ubezpieczeniową będzie płacił klient.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Podróżowanie może być pasjonujące. Pozwala na odkrywanie nowych kultur, poznawanie ciekawych ludzi i zwiedzanie nawet najdalszych zakątków świata. Aby podróżować bezpiecznie, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, w wybranym, optymalnym dla danego klienta wariancie.

Ubezpieczenie tego rodzaju zapewnia w każdym przypadku pokrycie kosztów leczenia za granicą, do określonej kwoty sumy gwarancyjnej. Nie musimy się martwić, że na przykład z własnej kieszeni będziemy musieli zapłacić za zorganizowaną dla nas lub dla naszych bliskich akcji ratowniczej lub transportu medycznego.

Polisa turystyczna może zostać rozszerzona o szereg innych opcji, między innymi o ubezpieczenie NNW, pakiet assistance, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu i kosztów rezygnacji z podróży lub kontynuowania imprezy turystycznej.

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantujące wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz jego śmierci. Pakiet Assistance daje wszechstronną pomoc i wsparcie dla klienta, z kolei ubezpieczenie OC uruchamiane jest w przypadku, gdy ubezpieczony wyrządzi szkody osobowe i majątkowe - to ubezpieczyciel pokryje odszkodowania dla poszkodowanych. Ubezpieczenie podróżne od kradzieży bagażu przydaje się w wielu sytuacjach.

UBEZPIECZENIE GAP

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu. Nie trać ani złotówki na wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód tej samej wartości, co utracony, czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing / kredyt. Nazwa GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza w dosłownym tłumaczeniu “gwarantowaną ochronę kapitału“. Dzięki temu w razie wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu, Ubezpieczony otrzyma dodatkowe odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością początkową pojazdu a wysokością otrzymanego odszkodowania z polisy AutoCasco w dniu szkody. GAP DEFEND + AC = Nowy Samochód! W przypadku, gdy pojazd został nabyty z wykorzystaniem zewnętrznej formy finansowania (leasing, kredyt) GAP DEFEND pozwala na bezproblemowe rozliczenie umowy finansowania i uniknięcie ryzyka dodatkowych dopłat na rzecz finansującego. W praktyce, przy wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania wypłacona z polisy AutoCasco lub OC sprawcy jest niższa niż wartość pojazdu z dnia jego nabycia. Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci najwięcej na wartości w relatywnie krótkim czasie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu. Ubezpieczenie GAP DEFEND to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% zainwestowanych środków w zakup samochodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe