Jak działają ubezpieczenia lotnicze?

Samolot jest bardzo popularnym środkiem transportu, a osoby poruszające się nim są tak samo narażone na wypadki, jak pasażerowie samochodów. W jaki sposób chronią nas zatem podczas podróży polisy lotnicze?

Wiele osób uważa, że przemieszczanie się samolotem jest jedną z najbardziej komfortowych i bezpiecznych metod komunikacji. Pasażerowie, kupując bilet, przede wszystkim płacą za usługę przewoźnika. Niewielu pasażerów ma jednak świadomość, że również w cenie biletu wykupują ubezpieczenie lotnicze.

Podstawowy pakiet ubezpieczeń lotniczych zapewnia pasażerom przede wszystkim ochronę bagażu przed uszkodzeniem, zagubieniem lub niedostarczeniem na odpowiednie miejsce, a także przed kradzieżą na terenie lotniska. Ubezpieczenie przed kradzieżą obejmuje zwrot wartości bagażu do kwoty ok 5600 zł. Należy pamiętać, że pomimo przysługującego nam odszkodowania w ramach ubezpieczenia, aby móc uzyskać rekompensatę utraconego mienia, należy niezwłocznie pamiętać o terminach zgłoszenia szkody (7 dni na zgłoszenie uszkodzenia bagażu, a 21 dni na zgłoszenie opóźnienia w dostarczeniu  bagażu).

Kolejnym zabezpieczeniem naszej podróży jest fakt, że ubezpieczenia lotnicze również chronią pasażerów w sytuacjach losowych, takich jak odwołanie lotu lub jego opóźnienie. Niestety nie wszystkie linie lotnicze uwzględniają w pakiecie podstawowym ubezpieczenia zwrot kosztów za opóźnienia i odwołania lotów. Zależy to głównie od umowy podpisanej pomiędzy firmą ubezpieczającą a przewoźnikiem. Jeśli jednak ubezpieczenie podstawowe przewiduje taką ochronę, to rekompensuje tylko te opóźnienia, które wynikły jedynie z winy przewoźnika (np. zły stan techniczny samolotu). Za przyczyny niezależne, takie jak zła pogoda, które przekładają się na opóźnienia lub odwołania lotu, przewoźnik nie odpowiada. Pasażerowie, którym stan techniczny samolotu nie pozwala na bezpieczny lot, mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów biletu oraz mają prawo do uzyskania zmiany połączenia. W sytuacji, gdy opóźnienie trwa powyżej jednej doby, przewoźnik musi zapewnić podróżującym hotel.

Ubezpieczenia lotnicze są bardzo potrzebne. Kupując bilet, warto zwrócić uwagę na to, jaki pakiet ubezpieczeniowy wykupujemy w czasie lotu i pobytu na lotnisku. Jeżeli  ubezpieczenie gwarantowane w cenie biletu nie spełnia naszych potrzeb, można dokupić tzw. ubezpieczenie dodatkowe. Ubezpieczenie to chroni nasze mienie, którego wartość przekracza około 6 tys. zł. Nawet w sytuacji w której nasz bagaż zostanie skradziony z samochodu znajdującego się na niestrzeżonym parkingu przy lotnisku.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje