Elementy stałe domu a ruchomości - co chroni polisa?

Ubezpieczając swój dom, należy wiedzieć, czy powinno się ubezpieczać tylko elementy stałe domu, czy również ruchomości, oraz co powinna chronić polisa ubezpieczeniowa domu.

Budowa własnego domu jest chyba najpoważniejszą decyzją życiową. Nie wszystkich stać na jej podjęcie. Budowa domu wiąże się ze sporym obciążeniem finansowym, a pieniądze na realizację planów mieszkaniowych najczęściej inwestorzy pozyskują z kredytów bankowych. Skoro wydawane są setki tysięcy złotych na zakup mieszkań i budowę domów, to powinno się znaleźć środki również na ubezpieczenie nabywanych nieruchomości. Należy też zastanowić się, czy ubezpieczać jedynie elementy stałe mieszkań i domów, czy również ruchomości.

W przypadku wykupu mieszkań z zasobów spółdzielni mieszkaniowych zazwyczaj elementy stałe są już ubezpieczone. Dlatego najczęściej właściciele mieszkań własnościowych starają się jedynie o ubezpieczenie wyposażenia lokali. Jest to słuszna decyzja. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia domów, to ważne jest nie tylko ubezpieczenie ruchomości pozostających na wyposażeniu domu, ale przede wszystkim elementów stałych, takich jak ściany, elewacje, okna czy dachy. To jednak, jaki będzie uwzględniony w umowie zakres ochrony, zależy przede wszystkim od decyzji osoby wykupującej ubezpieczenie.

Zakres ochrony w głównej mierze zależeć będzie od wybranego wariantu ubezpieczenia, a to z kolei oznacza zakres ochrony domu. Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie jedynie elementów stałych, tylko one będą chronione; jeżeli natomiast polisa ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o ruchomości, również one zostaną objęte ochroną. A na jaka ochronę można liczyć przy ubezpieczeniu domów? Przede wszystkim na  ubezpieczenie od zdarzeń losowych, typu powodzie czy huragany, następnie od akcji ratowniczych, kradzieży z włamaniami oraz dewastacji i od odpowiedzialności cywilnej.

Powinno się szukać takich firm ubezpieczeniowych, które na przykład odpowiadają również za rabunki poza domem. Niestety, takie ubezpieczenia obowiązują zwykle tylko do określonej kwoty odpowiedzialności. Tego typu szczegóły zawierane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje