Sposoby na przyspieszenie likwidacji szkody z OC

Każdy z kierowców dysponujących polisą OC chciałby w razie zaistniałej szkody, aby jej likwidacja z tytułu OC była jak najszybsza i jak najkorzystniejsza dla niego.

Wszyscy kierowcy chcieliby, aby w razie zaistniałej szkody procedury związane z wypłatą odszkodowań z tytułu ubezpieczenia OC były jak najkrótsze, ale często nie mają na to wpływu. A przynajmniej tak się większości wydaje. Co zatem można zrobić, aby przyśpieszyć likwidację szkody z tytułu OC?

Zastanowić się na początek należy, czy opóźnienia w naliczaniu odszkodowania nie wynikają przypadkiem z winy sprawcy lub poszkodowanego, którzy opóźniają dostarczenie odpowiednich dokumentów do firmy ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że w razie zaistniałej szkody ubezpieczyciele wysyłają odpowiednie druki do stron konfliktu do wypełnienia i niestety druki te wracają często z dużymi opóźnieniami do firm ubezpieczeniowych. Wynika to nie tylko z niechęci do wypełniania dokumentów, ale również z nieświadomości strony poszkodowanej oraz sprawcy szkody. Może też notatka policyjna dotrzeć do poszkodowanego z większym opóźnieniem niż zwykle.

Najlepiej jest więc być przygotowanym na wszystkie ewentualności, zgłosić w odpowiednim terminie szkodę, dostarczyć wszystkie możliwe dokumenty i czekać na decyzję firmy ubezpieczeniowej. Ważne jest również wypracowanie wspólnego stanowiska co do zaistniałej sytuacji, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy, wówczas sprawa szybko będzie przez firmę ubezpieczeniową rozwiązana. Dobrze jest też podać od razu, na jakich warunkach ma być wypłacona kwota odszkodowania.

Najważniejszą sprawą jest w takich sytuacjach analiza ogólnych warunków ubezpieczenia oraz dokładna weryfikacja treści umów ubezpieczeniowych. Jeżeli na tak podstawowe sprawy ubezpieczający się nie będą zwracać uwagi, mogą tego później finansowo żałować.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje