Co z polisą OC po sprzedaży samochodu?

Sprzedajesz samochód? A może chcesz go odkupić od innego kierowcy? W obu przypadkach warto wcześniej wiedzieć zawczasu, co dzieje się z polisą OC po zmianie właściciela pojazdu.

Każdy właściciel samochodu ma obowiązek zakupu polisy OC (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Służy ona ochronie innych uczestników ruchu drogowego, którzy z naszej winy mogą ponieść straty materialne czy ponieść uszczerbek na zdrowiu. Taka polisa, jak każdy rodzaj ubezpieczenia, wiąże się z określonymi kosztami. Zwykle jest ona wykupowana na okres roku. Klient może tę polisę opłacić jednorazowo lub ratalnie.

Jeśli zdecydujemy się na sprzedaż lub zakup używanego auta, warto zainteresować się tym, co dzieje się z polisą OC samochodu. Otóż w chwili odsprzedania pojazdu należy polisę OC przekazać nabywcy samochodu. Chwila zakupu naszego auta oznacza, że to nowy właściciel jest teraz podmiotem, którego dotyczy polisa OC. Przekazujemy mu więc nie tylko kluczyki, ale także polisę. Na nabywcę według przepisów prawnych przechodzą obowiązki i prawa, które wynikają z umowy ubezpieczenia OC.

Przekazanie polisy OC nowemu właścicielowi samochodu to jednak nie wszystko. Naszym obowiązkiem jest także poinformowanie o tym fakcie zakładu ubezpieczeń. Mamy na to 14 dni od dokonania transakcji. Informację zakładowi ubezpieczeniowemu przekazujemy drogą pisemną. Oprócz tej informacji przekazać trzeba także informacje na temat nowego właściciela. Chodzi tu dokładnie o jego adres zamieszkania, numer PESEL, imię, nazwisko, a jeśli to jest firma, to dane firmy, takie jak REGON, nazwę i adres siedziby.

Jak najszybsze działanie w tej materii leży w naszym interesie. Jeśli płacimy za OC ratami, to dobrze to zrobić jak najszybciej, ponieważ bez tej informacji ubezpieczyciel może wymagać od nas opłaty kolejnej składki, choć my już nie będziemy właścicielem pojazdu objętego ubezpieczeniem.

Nowy nabywca pojazdu przyjmuje tylko polisę OC. Pozostałe produkty, takie jak autocasco czy NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), nie przechodzą na niego. Zostają automatycznie z chwilą sprzedaży auta zerwane. My – jako strony umowy – możemy zaś liczyć na zwrot składek za okres ochrony, którego nie wykorzystaliśmy.

Jak widać, po sprzedaży samochodu powinniśmy pamiętać o rozliczeniu się z ubezpieczycielem, od którego kupiliśmy polisę OC, ale tak naprawdę nie jest to ani zbyt czasochłonne, ani zbyt pracochłonne działanie.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje