Brak OC może słono kosztować: wysokość kar w 2015 roku

pic

UFG szacuje, że aż 250 tys. kierowców porusza się po drogach nieubezpieczonymi pojazdami. Gdy zostaną wykryci przez policję lub UFG, będą musieli słono zapłacić - od stycznia znacznie wzrosły kary za jazdę bez OC - nawet do 5250 zł.

W 2015 roku zostały wprowadzone nowe stawki dla kar za brak ubezpieczenia OC. Kierowcy, którzy zwlekają z wykupieniem polisy OC, zapłacą o dużo więcej niż w ubiegłych latach. Najwyższa kara dla właścicieli samochodów osobowych może wynosić nawet 3500 złotych. Dla samochodów ciężarowych będzie to aż 5250 złotych.

Warto wiedzieć, że jeśli jeździmy kilka dni bez ubezpieczenia, ponieważ zapomnieliśmy je wykupić, to nie od razu dostaniemy wezwanie do zapłaty całej wysokości kary. Maksymalne sankcje są stosowane wobec osób, które jeżdżą bez wymaganej polisy przez minimum 14 dni. Pozostali zapominalscy zapłacą 20% kary, jeśli jeżdżą bez OC do 3 dni, a 50% kary, jeśli jeżdżą powyżej bez OC od 3 do 14 dni.

Od 2013 roku stale notuje się coraz większą sprawność w wykrywaniu braku obowiązkowych polis OC. Wszystko to za sprawą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który monitoruje na bieżąco bazę polis OC i wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu. Ucieczka przed obowiązkiem wykupienia polisy skończy się więc bez wątpienia nałożeniem opłaty karnej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca ubezpieczenia w sytuacjach, gdy sprawca wypadku nie miał wymaganej polisy OC. Szacuje się, że blisko 16% kolizji jest spowodowanych przez osoby bez ważnej polisy.

Przezorny powinien być nie tylko zawsze ubezpieczony, ale także ubezpieczony w terminie. Przestrzeganie zobowiązań związanych z posiadaniem zarejestrowanego samochodu uchroni przed karami za zwłokę i niedopatrzenia.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje