OWU - biblia ubezpieczeniowa

Zanim podpiszemy umowę polisy AC, mamy obowiązek zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

Osoby, które są zainteresowane nabyciem polisy AC, powinny pamiętać o tym, że nie wolno takich produktów kupować przed uprzednim przejrzeniem, przeczytaniem i przeanalizowaniem OWU. Pod skrótem tym kryją się ogólne warunki ubezpieczenia. W dokumencie tym znajdziemy wszystkie istotne informacje na temat zasad działania danego produktu ubezpieczeniowego.

W OWu wymieniane jest przede wszystkim zakres ubezpieczenia. Jest to kluczowa informacja, która mówi nam, w jakich sytuacjach możemy liczyć na ochronę. Zakres ubezpieczenia zawiera wszystkie zdarzenia, które upoważniają do uzyskania ewentualnego odszkodowania.

Kolejną informacją, którą znajdziemy w OWU, jest przedmiot ubezpieczenia, czyli w przypadku polisy AC będzie to samochód. Następny punkt, który odgrywa znaczącą rolę, to wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jako klient powinniśmy się dokładnie w nie wczytać. To pozwoli nam poznać, kiedy ubezpieczyciel nie zapewni nam ochrony. Ma to istotne znaczenie praktyczne i pozwala porównać jakość różnych polis.

W OWU zawarte są także obowiązki ubezpieczyciela oraz obowiązki klienta. Znajdziemy zapisy o sposobie ustalenia odszkodowania oraz jego wysokości.

Jak widać, OWU zawiera cenne informacje, które są niezbędne do ocenienia rentowności danej polisy AC. Jeśli więc na przykład mamy kilka propozycji do wyboru i nie możemy się zdecydować na którąś z nich, to najlepszym krokiem jest zajrzenie do OWU poszczególnych propozycji i ich porównanie. W tym świetle stwierdzenie, że OWU to biblia ubezpieczenia, nabiera prawdziwego sensu.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje