Trafiłeś na tańszą ofertę OC? Bieżącej umowy nie zerwiesz

pic

Zawieranie umowy dotyczącej ubezpieczenia OC oznacza podjęcie zobowiązania na okres dwunastu miesięcy. Zanim zdecydujemy się na wybór ubezpieczyciela, koniecznie porównajmy oferty. Zerwanie obowiązującej umowy jest praktycznie niemożliwe, choć od tej reguły są wyjątki.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe. Większość kwestii związanych z zawieraniem takiej umowy i jej rozwiązywaniem reguluje stosowna ustawa.

Jeśli już wykupiliśmy polisę i po tym fakcie znaleźliśmy lepszą ofertę, nie możemy zerwać umowy. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, wprowadzone z dniem 11 lutego 2012 roku, umożliwiają kierowcom między innymi łatwiejsze rozwiązywanie umowy OC, ale po okresie jej obowiązywania.

Umowa OC jest zawierana na 12 miesięcy i można ją rozwiązać w trakcie obowiązywania tylko w określonych przypadkach: sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości zerwania umowy z powodu znalezienia lepszej oferty przez kierowcę, dlatego tak ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z warunkami kilku ofert. Poleca się przy tym korzystanie z porównywarek ubezpieczeń i kalkulatorów, by sprawdzić, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym składka będzie najniższa.

Zerwanie umowy dotyczącej ubezpieczenia OC po terminie jej obowiązywania jest łatwiejsze, niż było to przed wprowadzeniem zmian do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

  • Przed 11 lutego 2012 roku, by wypowiedzieć umowę OC, właściciel pojazdu musiał dostarczyć wypowiedzenie umowy nie później niż na 1 dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia. Decydujący był moment, w którym ubezpieczyciel otrzymał wypowiedzenie. Obecnie wystarczy na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia nadać listem poleconym wypowiedzenie umowy. Liczy się data stempla pocztowego.
  • Obecnie wypowiedzenie umowy OC można składać u agenta ubezpieczeniowego. Dokument będzie wówczas traktowany jako doręczony do ubezpieczyciela.

Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe tylko po jej zakończeniu lub w nielicznych przypadkach związanych z odsprzedażą samochodu. Warto więc skrupulatnie porównywać oferty ubezpieczycieli przed podjęciem decyzji o wyborze polisy. Różnice w cenach ich usług mogą być znaczące.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje