Odszkodowanie powypadkowe: za co należy się zwrot kosztów?

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej wiąże się z określonymi prawami, które potwierdzają przepisy ustawy. Nawet jeśli ubezpieczyciel chce uniknąć odpowiedzialności, mamy prawo dochodzić swoich racji.

Każdy człowiek jest narażony na różnego rodzaju wypadki, w skutek których zmuszeni jesteśmy do ponoszenia wysokich kosztów leczenia lub nawet utraty pracy. Negatywnych efektów może być wiele, a często jedyną szansą na poprawę sytuacji jest wykupiona przez poszkodowanego polisa ubezpieczeniowa lub polisa sprawcy. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób dochodzić swoich praw i kiedy możemy uzyskać zwrot kosztów poniesionych w skutek danego zdarzenia.

Podstawowym rodzajem roszczenia, które pozwala pokryć koszty będące następstwem wypadku, jest odszkodowanie jednorazowe. W jego ramach możemy uwzględnić zarówno pobyt w szpitalu, jak i wszelkie opłaty związane z naszym leczeniem, włącznie z konsultacjami specjalistów czy specjalnymi dietami. Zwrot kosztów jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich rzeczywiste zaistnienie, czyli faktur lub rachunków.

Często zdarza się, że wypadek skutkuje naszą niezdolnością do pracy lub innego rodzaju utratą lub obniżeniem źródła dochodu. W takiej sytuacji możemy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu. W tym przypadku musimy zadbać o pełną dokumentację, która uwzględni nie tylko umowę o pracę, ale też deklarację podatkową z urzędu skarbowego i oczywiście dokument potwierdzający naszą niezdolność do pracy. Tego typu odszkodowanie nie może stać się jednak jedynym źródłem naszego dochodu, a może mieć wyłącznie charakter wyrównawczy.

W przypadku niektórych zdarzeń istnieje też możliwość ubiegania się o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Takie wsparcie ma charakter krótkotrwały i pozwala na zwrot kosztów związanych z opieką medyczną i kupnem niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (także zabiegi).

Ostatnim i najbardziej specyficznym rodzajem odszkodowań powypadkowych jest zadośćuczynienie. Uwzględnia ono bowiem straty, takie jak ból fizyczny czy psychiczny (np. depresja), które w każdym przypadku są znacznie trudniejsze do sprecyzowania, a więc też do określenia wysokości odszkodowania.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje