Skorzystaj z najszerszego zakresu ubezpieczenia majątkowego w ERGO Hestii i zgarnij nagrody

Klienci ERGO Hestii, którzy zdecydują się na zakup ubezpieczenia majątkowego ERGO 7, mogą teraz liczyć na nagrody. Decydując się na średni wariant ubezpieczenia, otrzymuje się bez dodatkowych opłat najszerszą ochronę. Wszystko to w myśl zasady: im większy zakres ubezpieczenia, tym lepsza ochrona.

ERGO Hestia przygotowała dla swoich klientów akcję mającą na celu przekonanie klientów do świadomego ubezpieczania ryzyk. Sopocka ERGO Hestia przeprowadziła badania konsumentów, z których wynika, że Polacy coraz częściej poszukują ochrony, która łatwo dopasują się do ich potrzeb, przy tym nie chcą dopasowywać się do warunków ubezpieczenia.

Kolejnym wnioskiem płynącym z badania jest to, że po przeprowadzeniu analizy posiadanego ubezpieczenia mieszkania lub domu, co czwarty konsument uświadamia sobie, iż ochrona w stosunku do tego, czego on sam oczekuje, jest niewystarczająca.

Przedstawiciele ERGO Hestii wskazują, że klientom zdarza się płacić składki ubezpieczeniowe, a dopiero w chwili, gdy zaistnieje nieprzyjemne zdarzenie, okazuje się, że nie było ono objęte ubezpieczeniem. Dlatego też warto już przy dokonywaniu wyboru ubezpieczenia określić swoje potrzeby.

Z badania wynika także, że 39 proc. respondentów deklaruje konieczność ponownego zapoznania się z warunkami umowy, przy czym 20 proc. zapewnia, że będzie zwracać większą uwagę na możliwości ubezpieczenia różnych elementów od różnych ryzyk.

Uwzględniając wyniki badań i obserwacje, ERGO Hestia chce pokazać klientom możliwości, jakie daje najszerszy zakres ubezpieczenia w ramach ERGO 7. Produkt pozwala na wykupienie ochrony od siedmiu ryzyk, z możliwością doboru wariantu do indywidualnych potrzeb. Produkt dostępny jest w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i najszerszym.

Promocja dotyczy ryzyk pozakomunikacyjnych, czyli ubezpieczenia mienia, takiego jak mieszkanie, dom, wyposażenie oraz rzeczy osobistych od ognia i kradzieży, ale także NNW oraz OC w życiu prywatnym. Z oferty skorzystają klienci wybierający pakiet ERGO 7.

Klient, wybierając najszerszy wariant ubezpieczenia, mienia może otrzymać ochronę od zdarzeń, których w wariancie średnim nie ma. Są to takie zdarzenia jak m.in. pękanie mrozowe i kradzież zwykła zewnętrznych elementów domu. Decydując się na wariant II (średni) NNW, klient otrzymuje gratis świadczenia wariantu III. Świadczenia te są dostępne tylko w wariancie III, mając wariant II, ubezpieczony nie miałby ochrony przed skutkami tych zdarzeń.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje