Co oznacza karencja w ubezpieczeniu na życie?

Wybierając polisę na życie, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka szczegółów zawartych w umowie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jednym z nich jest karencja.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, oferując polisy na życie, a także wszelkie inne formy ubezpieczeń, ich szczegółowe warunki określają w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Z dokumentu tego dowiedzieć się można, jakie zdarzenia podlegają odpowiedzialności ubezpieczyciela, a w przypadku których uniknie on tej odpowiedzialności. Z OWU dowiemy się też, jaki okres karencji będzie obowiązywał obie strony umowy.

Karencja to okres, w którym ubezpieczyciel, mimo podpisanej już polisy, nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody wymienione w polisie. Jest to pewnego rodzaju okres przejściowy, po którym rozpocznie się rzeczywista ochrona ubezpieczeniowa. Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie może wydawać się absurdalne, lecz można bardzo łatwo wyjaśnić sens jego istnienia. W przypadku braku karencji istnieje duże i uzasadnione prawdopodobieństwo, że wiele osób zechciałoby wyłudzić odszkodowanie od TU, podpisując polisę w momencie, gdy np. zostanie u nich wykryta choroba. W takiej sytuacji strata poniesiona przez ubezpieczyciela byłaby oczywista, a cały proceder trudno byłoby nazwać "ubezpieczeniem".

Okresy karencji mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela, wybranej polisy, a przede wszystkich od zdarzeń, przed którymi polisa będzie chroniła. W przypadku dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ciąży może to być od 6 do nawet 12 miesięcy, natomiast dla ciężkich zachorowań, takich jak zawał serca, nowotwór, udar mózgu czy paraliż - od 3 do 6 miesięcy.

W tym miejscu rodzi się też pytanie: czy okres karencji można skrócić lub całkowicie wyeliminować. Teoretycznie istnieje taka możliwość, choć musi być ona dopuszczona przez ubezpieczyciela. Jeśli wyrazi on na to zgodę, możemy poddać się dodatkowym badaniom medycznym i dostarczyć odpowiednie oświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli jednak zawarte w nim informacje okażą się nieprawdziwe, ubezpieczyciel z pewnością nie wypłaci nam odszkodowania. Inną możliwością jest wpłacenie dodatkowych składek, które jednak znacznie zwiększą koszt całego ubezpieczenia i zmniejszą atrakcyjność polisy.

Na atrakcyjniejsze warunki mogą liczyć osoby ubezpieczone w ramach grupowych ubezpieczeń pracowniczych, gdzie warunki ustalane są indywidualnie i ogólnie. Szans na skrócenie lub uniknięcie karencji nie mają natomiast osoby, które w przeszłości przechodziły przez przewlekłe choroby.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje