Ubezpiecz się, wyjeżdżając na urlop w góry

Beztroskie chwile na wakacjach w sytuacji, gdy spotka nas nieprzewidziane zdarzenie losowe, mogą zamienić się w koszmar. Brak świadomości zagrożeń związanych z wyjazdami bez ubezpieczenia turystycznego cechuje wielu Polaków. Nawet wypoczynek w zorganizowanej grupie nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia. Czy jednak Polacy poważnie podchodzą do polis ubezpieczeniowych na wyjazd?

Brak ubezpieczenia to nie tylko kłopot, ale również konieczność poniesienia ewentualnych kosztów leczenia, hospitalizacji lub przewozu do miejsca zamieszkania, a te w razie braku polisy mogą być ogromne.

Urlop zimą

Mądry turysta zawsze ubezpieczony – tak powinna brzmieć dewiza podróżników. W praktyce bywa różnie. Według danych zebranych przez Inseco.pl Polacy ubezpieczają się głównie na okoliczność wyjazdów do krajów egzotycznych. Często także po ubezpieczenia sięgają osoby preferujące aktywny wypoczynek – na przykład wyjazd do Austrii na narty lub wspinaczkę. Świadomość wysokich kosztów leczenia i ryzyka wystąpienia kontuzji jest coraz większa wśród miłośników jazdy na nartach i deskach snowboardowych. Warto także pamiętać o tym, że popularna wśród polskich turystów Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie przewiduje pokrycia kosztów akcji ratunkowej (na przykład pomocy ratowników górskich) ani specjalistycznych zabiegów medycznych. To wszystko możemy zapewnić sobie w ubezpieczeniu turystycznym u prywatnego ubezpieczyciela.

Wakacje nad morzem

Analiza, którą przeprowadził market Inseco.pl wykazuje, że najrzadziej wykupują ubezpieczenie osoby wyjeżdżające do Grecji. Niewiele więcej osób myśli o ubezpieczeniu, wybierając się do Hiszpanii lub Chorwacji. Krzysztof Ambrozik ze spółki Blue Finance, która zarządza Inseco.pl, uważa, że wynika to z przekonania turystów o tym, że w razie wypadku wszelkie koszty pokryje biuro podróży. Oczywiście po części jest to zgodne z prawdą. Touroperator zapewnia klientom opiekę medyczną, ale jej parametry i zakres są ściśle określone w umowie i podlegają sporym ograniczeniom. Często kwoty ubezpieczenia turystycznego, które zapewnia biuro podróży, są bardzo niskie i nie pokryją ewentualnych faktycznych kosztów akcji ratunkowej, hospitalizacji lub przewozu medycznego do kraju.

Warto zawsze wnikliwie przeanalizować umowę z touroperatorem i rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Koszt jego wykupienia nie musi być wysoki, jest wiele dostępnych ofert, z których można wybrać najkorzystniejszą.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje