Ile trwa karencja w ubezpieczeniu na życie?

Ubezpieczając się na życie, warto zwrócić uwagę na okres karencji, jaki zwykle bywa wyznaczany w umowach polis.

W ubezpieczeniach na życie często mamy do czynienia z tzw. karencją, czyli okresem bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, podczas którego towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapewnia jeszcze ochrony. Wyjątkiem jest tylko zdarzenie, które byłoby następstwem nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej.

W czasie karencji nie przysługują ubezpieczonemu żadne świadczenia, za które opłacił już składkę. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe  oferują możliwość wykupienia karencji za dodatkową opłatą. Firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się, stosując karencję, przed wyłudzeniami świadczeń, czyli zakupem ubezpieczenia w związku z zaplanowanym kosztownym leczeniem. Jest to sposób, by ograniczyć ryzyko strat finansowych wskutek oszustw i nadużyć ze strony ubezpieczonych. Gdyby nie było okresu karencji, zapewne towarzystwa ubezpieczeniowe szybko ogłaszałyby swoją upadłość. Ryzyko dla ubezpieczycieli jest duże, gdyż przystępując do zawarcia polisy, klienci nie muszą przeprowadzać żadnych badań lekarskich.

Karencja trwa zazwyczaj 3 do 6 miesięcy. Długość tego okresu może być różna, w zależności od rodzaju gwarantowanych świadczeń. W przypadku świadczeń wypłacanych w przypadku zajścia w ciążę okres ten może ulec wydłużeniu nawet do 12 miesięcy. Najdłuższy okres karencji dotyczy śmierci wyniku samobójstwa. W takiej sytuacji, zgodnie z ustawą, ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania przez okres dwóch lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wybierając odpowiednia dla siebie polisę na życie, poza wysokością składek i kwotami oferowanego świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzeń zawartych w umowie, warto zwrócić szczególną uwagę na terminy, jakie są podane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Omówione powyżej karencje różnią się w zależności od wewnętrznych ustaleń towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego usług chcielibyśmy skorzystać. Karencję należy przeanalizować pod kątem naszej sytuacji. Jeżeli przykładowo pilnie potrzebujemy skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, poszukajmy towarzystwa, w którym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się jak najszybciej.

 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje