Zimowe ubezpieczenia na życie dla amatorów sportów

Planując wyjazd na narty lub zorganizowane zimowisko, dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy wykupić odpowiednią polisę. Ubezpieczenie wyjazdu zimowego zapewnia kompleksową ochronę wszystkim miłośnikom sportów zimowych.

Na rynku ubezpieczeń znaleźć można bardzo zróżnicowane oferty pod względem zakresu udzielanej ochrony, przedmiotu ubezpieczenia oraz wysokości składek. Niektóre z dostępnych ubezpieczeń ograniczają zakres udzielanej ochrony do podstawowych zagrożeń, natomiast inne rozszerzane są o szereg dodatkowych możliwości ubezpieczenia poszczególnych ryzyk. Dla osób aktywnie wypoczywających zimą, oferty konstruowane są najczęściej w formie pakietowej, zawierającej różne ubezpieczenia, powiązane z uprawianiem sportów i zimowym wypoczynkiem.

Aktywne korzystanie ze sportów zimowych niesie za sobą wiele zagrożeń. Urazy, złamania czy inne poważniejsze wypadki, jakie mogą się zdarzyć na stoku, wiążą się z koniecznością skorzystania z pomocy medycznej. Czasem zdarza się również, że konieczny jest bardzo kosztowny transport medyczny, a następnie kilkutygodniowe leczenie w szpitalu. W takich między innymi sytuacjach przydatne okażą się wykupione dodatkowo ubezpieczenia. Nie dość, że pokryją one w razie potrzeby koszty leczenia, również za granicą, to dodatkowo sfinansują wydatki związane z działaniami ratowniczymi i transportem medycznym.

W ramach ubezpieczeń dla miłośników sportów zimowych można także znaleźć polisy NNW, które zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia możemy zatem liczyć na wypłatę odszkodowania za spowodowany w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu.

Kompleksowe ubezpieczenia zimowe obejmują również ochroną posiadany przez na sprzęt sportowy. Gwarantują one wypłatę rekompensaty za zniszczone w wyniku wypadku narty lub deskę snowboardową.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej w czasie uprawiania sportów zimowych znajdziemy także usługę assistance, która zapewni nam m.in. pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej, pomoc tłumacza, a w razie kradzieży lub zagubienia dokumentów i pieniędzy, ubezpieczyciel udzielić może niedużej, zwrotnej pożyczki. Z kolei ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządzimy szkodę.

Zapewnienie sobie i swoim najbliższym ochrony w czasie uprawiania zimowych sportów powinno być dla nas priorytetem i nieodzownym elementem każdego wyjazdu.
 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje