Nowy produkt w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych w Proama

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych Proamy została uzupełniona o ubezpieczenie Wsparcie Dziecka. Jest to produkt zapewniający rentę dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców.

Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka w Proama przygotowane zostało z myślą o klientach zainteresowanych zakupem ubezpieczenia komunikacyjnego. W ramach polisy uprawnione bezpośrednio do odszkodowania są dzieci, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Otrzymają one rentę na wypadek śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty zarówno właściciel ubezpieczanego w Proama pojazdu, jak też jego partner życiowy. Zaletą polisy jest możliwość objęcia ubezpieczeniem związków nie tylko będących małżeństwem. Z ubezpieczenia skorzystają także osoby pozostające w związkach nieformalnych. Niezawężone jest także grono uprawnionych dzieci. Nie wyznaczono maksymalnego wieku, nie ma tez obowiązku kontynuowania nauki przez podopiecznych.

Odszkodowanie wypłacane jest osieroconym dzieciom w postaci renty miesięcznej. Świadczenie przekazywane będzie przez okres 10 lat. Wysokość miesięcznej renty w przypadku utraty jednego z rodziców wynosi 1 000 zł miesięcznie, natomiast w przypadku utraty dwojga opiekunów wartość renty wynosiła będzie 4 000 zł miesięcznie. Kwota ubezpieczenia dzielona jest na wszystkie uprawnione dzieci.

Przedstawiciele Proama podkreślają, że Wsparcie Dziecka jest pierwszym na rynku produktem, który przy ubezpieczeniu samochodowym bezpośrednio zabezpiecza długookresowe potrzeby członków najbliższej rodziny ubezpieczonego, który zginie w wypadku. Produkt Wsparcie Dziecka ma stanowić uzupełnienie do polisy komunikacyjnej, jednak może on stanowić element decydującym o wyborze oferty Proama jako ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie przysługiwało będzie dzieciom bez względu na to, czy ubezpieczony był kierującym czy pasażerem, rowerzystą czy też pieszym. Roczny koszt ochrony w ramach ubezpieczenia Wsparcie Dziecka w Proama wynosi 59 zł. Produkt nabyć można bezpośrednio u Agenta, drogą telefoniczną, a także internetową przy zakupie polisy komunikacyjnej Proama.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje