Rola rzeczoznawcy ubezpieczeniowego w ubieganiu się o odszkodowanie

Firmy ubezpieczeniowe opierają się na opinii rzeczoznawcy ubezpieczeniowego, gdy klient ubiega się o odszkodowanie. Jednak rola rzeczoznawcy, jako osoby opłacanej przez ubezpieczyciela, nie zawsze może być traktowana jako bezstronna.

Zadanie rzeczoznawcy ubezpieczeniowego jest bardzo istotne w procesie postępowania odszkodowawczego firm ubezpieczeniowych. To głównie od jego decyzji zależy, czy klient otrzyma pieniądze, czy też jego roszczenia zostaną odrzucone.

Rzeczoznawca - niezależny czy zależny?

Do zadań rzeczoznawców samochodowych należy przeprowadzanie, czasami skomplikowanych, ekspertyz w zakresie odszkodowań komunikacyjnych, techniki samochodowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz inżynierii i organizacji ruchu drogowego. Rzeczoznawca zajmuje się również rekonstrukcją kolizji i wypadków drogowych.

Rzeczoznawca jest przede wszystkim ekspertem w technice samochodowej i w przepisach o ruchu drogowym. Może nas wesprzeć swoją wiedzą, np. gdy chcemy sprawdzić kupowany samochód. Jednak najczęściej rzeczoznawca pracuje na zlecenie firm ubezpieczeniowych. Czy w takim wypadku można mówić o jego bezstronności? Trudno to określić, pewnie trzeba rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Jednak zawsze pozostaje doza niepewności i podejrzenia szczególnie, że trudno jest uzyskać wgląd do jego opinii wykonanej dla firmy ubezpieczeniowej. Wtedy klientowi trudno jest się odnieść do odmowy wypłacenia odszkodowania.

Klient oczywiście może wynająć własnego rzeczoznawcę samochodowego, ale firma ubezpieczeniowa wcale nie musi brać pod uwagę jego opinii, a tym samym wypłacić odszkodowanie.

Gdy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy zawnioskować do sądu o rozstrzygnięcie sprawy w procesie cywilnym.

Rzeczoznawca w sądzie

Podczas procesu rzeczoznawca może występować w roli biegłego sądowego, gdy ma takie uprawnienia i zostanie o to poproszony przez wymiar sprawiedliwości. Oczywiście będzie to rzeczoznawca, który nie pracował wcześniej dla żadnej ze stron. W tym wypadku obydwie strony mają wgląd do opinii biegłego i mogą zadawać mu pytania podczas rozprawy.

Opinia rzeczoznawcy ubezpieczeniowego, który dokonywał ekspertyzy dla firmy ubezpieczeniowej, jest traktowana w sądzie jako jeden z dowodów, który druga strona może podważać i kwestionować. Sam rzeczoznawca, zatrudniony wcześniej przez którąś ze stron, może występować tu jako świadek i nawet, jeśli posiada uprawnienia biegłego sądowego, wyraża tylko prywatną opinię, co zostało określone wyrokiem Sądu Najwyższego.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje