Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie studenckie?

Studenci mogą się ubezpieczać w różnym zakresie. Jeśli uczęszczasz na uczelnię wyższą, sprawdź, która polisa może być Ci potrzebna.

Ochrona ubezpieczeniowa jest istotnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie NNW powinien posiadać także każdy student w czasie trwania nauki. Mimo, że nie jest ono obowiązkowe, to może nas ono uchronić przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Ubezpieczenie studenckie to także wyraz dorosłości i odpowiedzialności za siebie i innych. Składki nie są wysokie, zwłaszcza na studencką kieszeń, a w razie zaistnienia jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, nie musimy się martwić o pokrycie kosztów związanych z wypadkiem, uszczerbkiem na zdrowiu, drogim (także zagranicznym) leczeniem szpitalnym czy transportem do kraju.

Oferowane ubezpieczenia studenckie zapewniają m.in. ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu studenci mogą otrzymać odszkodowanie za doznany w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu, obejmujący np. złamanie, odmrożenie czy odparzenie.

Ubezpieczenie kosztów leczenia, które także może wchodzić w zakres ubezpieczenia studenckiego, jest szczególnie ważne dla osób podróżujących za granicę na staże, praktyki lub do pracy. W razie wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wówczas koszt wizyt u lekarza, koszty leczenia szpitalnego, zakupy leków lub transport do kraju. Jest to istotne zwłaszcza, że ubezpieczenie z NFZ nie pokrywa w pełni powyższych wydatków, jeżeli powstają one poza granicami Polski.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni tymczasem w przypadku, gdy student spowoduje powstanie szkody na osobie trzeciej lub na rzeczy, która należy do tej osoby. Ubezpieczenie to zabezpiecza interesy osób, które ucierpią w wyniku jakiegoś zdarzenia.

Do wyboru odpowiedniej ochrony dla siebie, warto przeanalizować różne warianty polis. W zależności od trybu życia, częstotliwości wyjazdów zagranicznych i wreszcie wysokości składki, jaką jesteśmy w stanie płacić, wybierzmy ofertę, która jest dopasowana do naszych potrzeb. Niektóre uczelnie oferują ubezpieczenia grupowe, które są tańsze niż polisy zawierane indywidualnie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych zdarzeń, które będą miały miejsce w naszym życiu, dlatego warto się ubezpieczać. Wykupując polisę, zyskujemy pewność, że nie zostaniemy bez środków finansowych i pomocy w nagłych wypadkach.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje