Co grozi za jazdę bez ubezpieczenia OC?

W Polsce posiadanie polisy OC jest obowiązkowe, gdy poruszamy się naszym samochodem po jakiekolwiek drodze. Szacuje się jednak, że nawet 250 tys. kierowców może jeździć bez ważnego OC. Co im grozi za jazdę bez ubezpieczenia?

Niektórzy kierowcy twierdzą, że bardziej opłaca im się jeździć bez OC, niż wydawać pieniądze na obowiązkowe polisy. Nie zdają sobie jednak sprawy z prawdziwych konsekwencji takiego postępowania. Mogą mieć problem nie tylko z policją, ale również gdy dojdzie do wypadku. Wtedy wszystkie koszty zdarzenia, łącznie z odszkodowaniem dla ofiar, będą musieli pokryć z własnej kieszeni.

Dotkliwe kary

Od roku 2013 została podwyższona wysokość kar za brak obowiązkowego OC o średnio 7%. Ich ostateczne wartości są uzależnione od wielu czynników, np. od pojemności silnika nieubezpieczonego samochodu.

Zasada jest taka, że im dłużej jeździmy bez ważnej polisy OC, tym większą karę przyjdzie nam zapłacić. W przypadku okresu powyżej 14 dni będzie to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Okres krótszy niż dwa tygodnie rozliczany jest procentowo. Jazda bez OC do 3 dni to 20% standardowej kary, a powyżej 3 dni, ale poniżej 14 dni – 50% kary.

Jak wspomnieliśmy, największe problemy pojawią się w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku bez posiadania ważnego OC. Oczywiście, odszkodowanie pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale potem zażąda od nieubezpieczonego sprawcy zwrotu pieniędzy.

Wykrywanie przerw w ciągłości OC

Kierowcy, którzy nie posiadają ważnej polisy OC, muszą się bać nie tylko drogowej kontroli policji. Kierowców mogą sprawdzać także organy rejestrujące pojazdy, a przede wszystkim Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który posiłkuje się specjalnymi narzędziami analitycznymi. Oprogramowanie sprawdza przerwy w ubezpieczeniu pojazdów i jeśli takie wykryje, wszczyna procedurę wyjaśniającą.

Najpierw wysyłane jest pismo do właściciela auta z żądaniem okazania dokumentów potwierdzających posiadanie ważnej polisy OC, ewentualnie umowy sprzedaży samochodu. Wezwany ma 30 dni na ustosunkowanie się do pisma, co może zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeśli nie nastąpi żadna odpowiedź, uznane jest to za przyznanie się do winy i nakładana jest kara.

Jeśli kierowca bez ubezpieczenia OC nie zapłaci karty w ciągu 30 dni od decyzji UFG o jej nadaniu, sprawa przekazywana jest odpowiedniemu urzędowi skarbowemu, który rozpoczyna procedurę egzekucyjną.  

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje