Od czego zależy składka ubezpieczenia na życie?

Coraz więcej Polaków decyduje się wykupić ubezpieczenie na życie. Taka polisa to nie tylko ochrona, ale również obowiązek regularnego opłacania składki. Warto sprawdzić, od czego zależy jej wysokość.

To, ile będziemy płacili za nasze ubezpieczenie, zależy od zakresu ochrony, jaki otrzymamy (zdarzenia objęte ochroną), jak również od wykluczeń (lista zdarzeń, które nie są objęte polisą). Podstawą dla wyliczenia wartości składki jest suma ubezpieczenia, która wyznacza maksymalną granicę odpowiedzialności finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wysokość składki nie tylko zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, jakie wybierzemy, ale przede wszystkim od profilu klienta. To właśnie on jest podstawowym determinantem ceny, jaką przyjdzie zapłacić za polisę.

Dwóch różnych klientów, wykupując to samo ubezpieczenie u tego samego ubezpieczyciela, może zapłacić całkiem inną składkę. Wszystko dlatego, że dla każdego z tych klientów zostanie indywidualnie obliczona składka w oparciu o cały szereg parametrów, decydujących o końcowej cenie polisy. Niestety, nie ma tu żadnych jednolitych reguł. Indywidualne cechy każdego klienta decydują, ile w końcowym rozrachunku będzie go kosztowało ubezpieczenie na życie, wliczając w to zakres i sumę ochrony.

Pewnie nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że ważnym parametrem, branym pod uwagę przy ubezpieczeniu na życie, jest wiek klienta. Im jesteśmy młodsi, tym niższą składkę zapłacimy. Warto od razu dodać, że klient, który ma 65 lat (zwykle górna akceptowana przez ubezpieczycieli granica wieku), z trudem znajdzie towarzystwo ubezpieczeniowe, które go ubezpieczy, a jeśli już, to z bardzo wysoką składką.

Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokości składki jest stan zdrowia klienta w momencie zawierania umowy.

Oczywiście, nie bez znaczenia jest zawód wykonywany przez klienta towarzystwa ubezpieczeniowego. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że księgowy zapłaci za polisę mniej niż np. górnik czy policjant.

Również rodzaj polisy decyduje o wysokości składki. Mamy do wyboru bezterminową lub terminową. Ta ostatnia opcja jest najtańsza, ponieważ odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa tylko przez ściśle określony w umowie okres czasu. Bezterminowa zazwyczaj jest opłacana aż do śmierci, zatem w końcu nastąpi wypłata odszkodowania.

Nie wszyscy zdają sobie również sprawę, że składka ubezpieczenia na życie zależy także od płci. Kobiety zapłacą zdecydowanie mniej, ponieważ mężczyźni statystycznie żyją krócej. Na podstawie takich właśnie statystyk zostały opracowane tzw. tablice trwania życia, które określają możliwą długość życia.

Z powyższych rozważań wynika, że najniższą składkę zapłaci młoda kobieta o doskonałym zdrowiu, która wykonuje jakiś bezpieczny zawód. Inni, cóż, muszą dopłacić.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje