Czym jest tymczasowe ubezpieczenie OC?

Czasami zdarzają się sytuacje, gdy nie ma potrzeby wykupowania obowiązkowej polisy OC na 12 miesięcy. Okazuje się, że prawo przewiduje również takie rozwiązanie. Sprawdźmy, czym jest tymczasowe OC i kto może z niego skorzystać.

Polskie prawo przewiduje sytuację, w której posiadacz pojazdu może zawrzeć umowę OC na czas krótszy niż zwyczajowe 12 miesięcy. Mówimy wtedy o umowie ubezpieczenia krótkoterminowego. Jeszcze niedawno z takiej możliwości mogły korzystać tylko firmy, jednak obecnie również klienci indywidualni mogą wykupić polisę na 30 dni lub na 3 miesiące. Oczywiście - nie wszyscy. Trzeba spełnić ściśle określone warunki.

Z wyżej wymienionej możliwości może skorzystać właściciel pojazdu zarejestrowanego czasowo. To samo dotyczy również pojazdów zarejestrowanych za granicą, które nie posiadają Zielonej Karty, znajdując się na terenie Polski.

Krótsze OC można wykupić także, gdy posiadamy pojazd wolnobieżny. Tutaj ważna uwaga: nie dotyczy to pojazdów, które są użytkowane w gospodarstwach rolnych. Najkrótszy czas, na jaki można ubezpieczyć pojazd wolnobieżny, to 3 miesiące.

Ubezpieczenie krótkoterminowe obejmuje również pojazdy historyczne, ale tylko takie, które mają co najmniej 40 lat lub 25 i zostały uznane przez rzeczoznawców za auta unikatowe.

Do wyżej wymienionej listy można także dołączyć samochody zarejestrowane na stałe, ale wtedy właściciel musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa kupna oraz sprzedaży pojazdów. Do tej kategorii możemy zaliczyć np. komisy samochodowe. Dotyczy to szczególnie samochodów sprowadzanych z zagranicy i sprzedawanych na terenie Polski, także przez prywatnych sprzedawców. Auta takie, gdy docierają do naszego kraju z terenu Unii Europejskiej, mogą zostać objęte krótkoterminową polisą tylko na 30 dni.

Warto również wiedzieć, że, o ile roczną polisę ubezpieczenia OC trzeba wypowiedzieć, o tyle ubezpieczenie krótkoterminowe wygasa samo po upłynięciu terminu jego ważności. Wtedy trzeba pamiętać o jego ewentualnym przedłużeniu. Nie można jednak tego zrobić w przypadku samochodów, które są zarejestrowane za granicą - na taki rodzaj polisy OC można je ubezpieczyć tylko raz.

Ofertę krótkoterminowej polisy OC znajdziemy w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, a jej cena może być różna, w zależności od ubezpieczyciela, podobnie jak przy 12-miesięcznym ubezpieczeniu.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje