Autocasco z formułą all risks jest lepsze

Wariantem ubezpieczenia autocasco jest polisa z formułą all risks, która zapewnia szerszą ochronę ubezpieczeniową niż standardowe AC. Sprawdź, na czym dokładnie ta formuła polega.

Najpopularniejszym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC. Trudno się temu dziwić, skoro jest to polisa obowiązkowa dla każdego właściciela pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego. Oprócz OC bardzo często kierowcy zaopatrują się również w ubezpieczenie autocasco.

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, należy do grupy polis dobrowolnych, czyli w praktyce jego wykupienie zależy tylko i wyłącznie od woli właściciela pojazdu mechanicznego.

Najczęściej w tego typu polisę zaopatrują się właściciele samochodów chcący się zabezpieczyć przed skutkami nieprzewidzianych wydarzeń losowych, takich jak stłuczka drogowa lub kradzież pojazdu.

AC z formułą all risk sposobem na zwiększenie zakresu ochrony

Niestety, jak to przy różnego typu ubezpieczeniach bywa, także i standardowe polisy AC posiadają wiele wyłączeń, którymi firmy ubezpieczeniowe bronią się przed wypłatą odszkodowań w razie wystąpienia kolizji lub kradzieży samochodu należącego do klienta. Można jednak zwiększyć zakres ochrony, wynikający z umowy, poprzez skorzystanie z AC w wariancie all risk.

Formuła all risk w AC ubezpiecza pojazd od wszelkich możliwych ryzyk. Dzięki temu klient zawierający umowę z firmą ubezpieczeniową ma większe szanse na uzyskanie wypłaty odszkodowania w chwili zaistnienia szkody lub kradzieży samochodu.

Umowa wspomnianej odmiany ubezpieczenia AC jest z reguły sformułowana w bardziej przystępnym i zrozumiałym dla klienta językiem. Dzięki temu ten od razu wie, w jakim zakresie jest chroniony i kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie przejmie na siebie odpowiedzialności za szkody komunikacyjne.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Oczywiście, także i w tej formule all risks ubezpieczyciel stosuje rozmaite wyłączenia i obostrzenia, ale są one ściśle sprecyzowane, a wszelkie niejasności z reguły są rozpatrywane na korzyść osoby zawierającej polisę autocasco.

Świadczenie z tytułu AC z opcją all risk z pewnością nie zostanie wypłacone, jeżeli samochód, który uległ kolizji był prowadzony przez kierowcę, który znajdował się pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem alkoholu. Podobnie rzecz ma się, jeżeli szkoda powstała w samochodzie na skutek celowego i umyślnego działania posiadacza pojazdu mechanicznego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że polisa autocasco z formułą all risks jest bardzo korzystna dla właściciela samochodu, przede wszystkim z uwagi na szeroki zakres ubezpieczenia. Dodatkowym atutem jest również wymienienie wszystkich wykluczeń i dokładny opis każdej z sytuacji, kiedy odszkodowanie nie będzie nam przysługiwało.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje