Równouprawnienie płci? Nie przy ubezpieczeniach

pic

Tryb ustalania wysokości składek przez towarzystwa ubezpieczeniowe obejmuje wiele czynników. Jednym z nich, często bardzo ważnym, jest... płeć.

W trakcie wypełniania formularzy kalkulatorów ubezpieczeniowych w pierwszej kolejności jesteśmy proszeni o podanie swojej płci. Tylko pozornie jest to formalność, gdyż w rzeczywistości może to być czynnik zwiększający lub zmniejszający wysokość składki o nawet kilkadziesiąt procent.

Już kilka lat temu Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał powyższe działania za dyskryminację ze względu na płeć, promując jednocześnie równouprawnienie i dążąc do ujednolicenia zasad obliczania składek, jednak mimo wszystko, w dalszym ciągu można obserwować znaczny wpływ płci na koszty ubezpieczenia. Jak to wygląda w praktyce?

Ubezpieczenie na życie

W przypadku polis chroniących nasze życie na uprzywilejowanej pozycji przez długi czas znajdowały się kobiety, które za swoje ubezpieczenie płaciły nawet o kilkadziesiąt procent mniej. Wynika to z faktu, iż statystyczna długość życia kobiety jest znacznie większa niż w przypadku mężczyzn. Z tego powodu kobiety mogą też wpłacić znacznie więcej składek, gdyż wystąpienie zdarzenia skutkującego wypłatą świadczenia następuje później. Mężczyźni statystycznie umierają znacznie młodziej, przez co ubezpieczyciele zmuszają ich do płacenia wyższych składek, zmniejszając przy tym ryzyko narażania się na zbyt wysokie koszty świadczeń.

Komunikacyjne ubezpieczenie OC

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie obowiązkowego OC, dyskryminacja wydaje się być widoczna jeszcze bardziej, gdyż opiera się nie tylko na statystykach, ale też na stereotypach, zgodnie z którymi kobiety są gorszymi kierowcami. Towarzystwa ubezpieczeniowe (TU) nie mówią o tym głośno, jednak w wielu przypadkach podnoszą z tego tytułu wysokość składki.

Szukanie równouprawnień

Największe TU prowadzą już politykę równouprawnień, przygotowując specjalne, ujednolicone oferty. Taki nakaz kieruje do nich też Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Przed zakupem danej polisy warto więc sprawdzić, jak dany ubezpieczyciel traktuje kwestię płci i w jakim stopniu kształtuje ona wysokość naszej składki.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje