Poszkodowany pił alkohol - czy dostanie odszkodowanie z OC sprawy wypadku?

pic

Alkohol prowadzi do wielu wypadków - nie tylko w domu, ale również na drogach. Jeśli pod jego wpływem znajdował się sprawca wypadku - żaden ubezpieczyciel nie przyjmie na siebie odpowiedzialności za wyrządzone przez kierowcę szkody. A co, jeśli to my staniemy się ofiarą wypadku, mając kilka promili we krwi? Czy jeśli poszkodowany znajdował się w stanie nietrzeźwości, będzie mógł liczyć na odszkodowanie z tytułu OC sprawcy?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) ma na celu ochronę poszkodowanych uczestników ruchu drogowego. W razie wypadku, do którego doszło z naszej winy, polisa pokrywa koszty naprawy innego auta lub leczenie poszkodowanego. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości - wówczas za szkody będzie musiał płacić z własnej kieszeni. A jak wygląda ochrona z tytułu OC w przypadku, gdy to poszkodowany znajdował się pod wpływem alkoholu?

Pijany poszkodowany kierowca

Jeżeli przydarzył nam się wypadek drogowy, w którym ucierpiał kierujący drugim pojazdem i okazało się, że ten kierowca był pod wpływem alkoholu, to i tak należy mu się odszkodowanie z naszej polisy OC. Wysokość sumy odszkodowania zależy jednak od tego, w jakim stopniu nietrzeźwość poszkodowanego wpłynęła na pojawienie się szkody lub jej zwiększenie.

Podmiotem, który zajmuje się wykazaniem tego, jaki udział w sprawstwie wypadku miał pijany poszkodowany, jest ubezpieczyciel. Trzeba pamiętać, że choć nietrzeźwemu uczestnikowi wypadku przysługuje odszkodowanie z OC, to i tak nie uniknie on odpowiedzialności karnej. W Polsce prowadzenie samochodu po alkoholu jest karane. W takim przypadku zastosowane zostaną przepisy Kodeksu karnego.

Pijany poszkodowany pieszy

W sytuacji, gdy byliśmy sprawcą wypadku, w którym uszczerbku doznał pieszy znajdujący się pod wpływem alkoholu, obowiązują podobne przepisy, jak w wyżej opisanej sytuacji. Pieszemu również przysługuje odszkodowanie. Trzeba jednak podkreślić, że może zostać ono pomniejszone. Jeśli ubezpieczyciel wykaże, iż nietrzeźwość pieszego wpłynęła w znacznym stopniu na doprowadzenie do wypadku, będzie to oznaczać, iż poszkodowany nie otrzyma świadczenia w wysokości, jakiej by oczekiwał.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa poszkodowanemu w wypadku, nawet jeśli znajdował się on pod wpływem alkoholu, przysługuje pomoc pieniężna z tytułu OC. Jest to istotna informacja dla sprawców, ponieważ oznacza, że nie mogą oni liczyć, iż taka okoliczność uwolni ich od odpowiedzialności finansowej. Jednocześnie można być pewnym tego, że każdy ubezpieczyciel będzie starał się udowodnić, iż nietrzeźwość poszkodowanego miała wydatny wpływ na wystąpienie zdarzenia. To zaś może poskutkować zmniejszeniem wysokości odszkodowania.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje