Wypadek w pracy - kto wypłaci odszkodowanie?

pic

Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się wszędzie, m.in. w pracy. Warto wiedzieć, kto wtedy wypłaci odszkodowanie i na co może liczyć poszkodowany pracownik oraz jakie obowiązki ma wówczas pracodawca.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci szereg składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wśród których wyróżnić można składkę emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną. W imieniu pracownika odpowiednie sumy odprowadza pracodawca, odcinając je od wynagrodzenia zatrudnionego. Jedną z obowiązkowych dodatkowych składek jest ubezpieczenie wypadkowe i opłaty na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oczywiście ubezpieczony pracownik może korzystać z pewnych przywilejów, np. z płatnego zwolnienia lekarskiego w przypadku choroby. Gdy absencja w pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy, wypłatę świadczenia przejmuje ZUS, a jest ono takiej samej wysokości jak wynagrodzenie danej osoby. Gdy pracownik choruje, ale bez związku z wypadkiem, najpierw płaci mu zakład pracy (przez 33 dni), a potem ZUS - wówczas chory otrzymuje już tylko 80% wynagrodzenia.

Warto zdawać sobie sprawę, że nie każde wydarzenie nieszczęśliwe w zakładzie pracy może zostać uznane za wypadek. Przepisy definiują go, jako sytuację wywołaną przez zewnętrzne przyczyny, powstałe nagle, które spowodowały uraz pracownika lub jego zgon, a także miały związek z wykonywaną pracą. To, czy dane wydarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, określa zespół powypadkowy, powołany przez zakład pracy. Zespół ten ma obowiązek sporządzenia protokołu, na podstawie którego można uzyskać pieniądze wypłacane z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Jeśli pracownik posiadał dodatkowe ubezpieczenie NNW, również z tej polisy otrzyma odszkodowanie. Najczęściej ubezpieczenie takie jest udostępniane w dużych zakładach pracy, gdzie istnieją specjalne programy ubezpieczenia grupowego. Oczywiście w grę wchodzi także indywidualne ubezpieczenie NNW, zawarte poza zakładem pracy. W takim wypadku można liczyć m.in. na zwrot kosztów nabycia protez czy środków ortopedycznych, zasiłek za każdy dzień pobytu w szpitalu, zwrot kosztów z akcji ratowniczej itd. Niektóre polisy zawierają także świadczenia powypadkowe assistance.

To, ile pracownik otrzyma pieniędzy, jest uzależnione od wariantu ubezpieczenia, jaki posiadał. Często ubezpieczyciele określają wysokość uszczerbku na podstawie tabeli uszczerbków, która znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Co znajdziemy w takiej tabeli? Określa ona w procentowym ujęciu wielkość uszczerbku w zależności od jego rodzaju.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje