Pracownik miał wypadek przy pracy. Czy może żądać odszkodowania od pracodawcy?

pic

Wypadki się zdarzają również w pracy, dlatego pracownik powinien wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Czy może zażądać od pracodawcy odszkodowania?

Według przepisów prawa, pracownik może starać się o odszkodowanie od pracodawcy, jeżeli świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokryją w pełni kosztów leczenia po doznaniu przez niego wypadku w pracy. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, jakie działania powinien podjąć poszkodowany pracownik? Najlepiej zapoznać się z przepisami Kodeksu cywilnego, które mówią, że pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której ZUS w całości nie pokrył. Poszkodowani w wypadkach oraz chorzy wiedzą, jak działają komisje ZUS-u oceniające przyznanie odszkodowań oraz oceniające, czy chory nadaje się do pracy i czy należy mu się renta. Nie brakuje przypadków, w których procentowy uszczerbek na zdrowiu jest zaniżany.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność pracodawcy jest jedynie uzupełniająca, dlatego z żądaniem odszkodowania od pracodawcy można się zwrócić jedynie po przyznaniu odszkodowania z ZUS-u. Bardzo ważną informacją dla wszystkich pracowników jest to, że jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, ma on obowiązek wypłacić odszkodowanie za leczenie. Jeżeli w wyniku wypadku pracownik stał się inwalidą, pracodawca musi wypłacić taką kwotę, by poszkodowany mógł się przekwalifikować. Jeśli natomiast pracodawca nie ubezpieczył pracownika, który miał wypadek w miejscu pracy, powinien mu wypłacić odszkodowania z własnej kasy. Powinien, niestety nie zawsze tak się dzieje.

Poszkodowany pracownik musi wiedzieć, że samo zgłoszenie i potwierdzenie zaistniałego wypadku nie wystarczy, by był to dowód w sprawie. Przepisy wyjaśniają, że to poszkodowany pracownik powinien udowodnić, iż – jak to zostało zapisane – poniósł szkodę zdrowotną, a także udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałą szkodą a wypadkiem, któremu uległ w miejscu w pracy. Oczywiście najlepiej, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Niestety, wypadki się zdarzają, a pracownik powinien wiedzieć, jakie ma wówczas prawa.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje