Przed wykupieniem polisy na życie...

pic

Ubezpieczenie na życie wykupujemy po to, by zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek naszej śmierci. Podpisując umowę, zobowiązujemy się do płacenia składek, natomiast ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania osobom uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego. Co powinniśmy wiedzieć przed wykupieniem polisy na życie?

W zasadzie polisę na życie może wykupić każda pełnoletnia osoba. Standardowo takie ubezpieczenie jest jednak kierowane do osób, które posiadają rodzinę.

Małżeństwo jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na decyzję ubezpieczenia się na życie, ponieważ dzięki niemu zabezpieczamy przyszłość tych, którzy zostaną po naszej śmierci. Najczęściej chronimy w ten sposób żonę/męża i dzieci. Będąc w związku i posiadając potomstwo, jedyny żywiciel rodziny poprzez ubezpieczenie siebie na życie zapewnia najbliższym środki finansowe na wypadek swojej śmierci.

Gdy już zdecydowaliśmy się na wykupienie polisy na życie, warto zapoznać się z ofertami firm ubezpieczeniowych. Najpierw jednak musimy zdecydować, czy chcemy się ubezpieczyć indywidualnie, czy grupowo.

Ubezpieczenie indywidualne zawieramy osobiście z towarzystwem ubezpieczeniowym, zobowiązując się do opłaty określonych składek. Taką polisę możemy wykupić w firmie ubezpieczeniowej, w której posiadamy np. OC czy ubezpieczenie mieszkania - dzięki korzystaniu z większej ilości usług danej firmy możemy liczyć na znaczne obniżenie wysokości składek.

Ubezpieczenie grupowe przeznaczone jest głównie dla pracowników firm. W ramach jednej polisy ubezpieczonych jest kilka lub kilkanaście osób, dzięki czemu składki często są niższe niż przy ubezpieczeniu indywidualnym. Polisy grupowe zawierają także dodatkowe opcje, np. odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku czy finansowy ekwiwalent wypłacany po narodzinach dziecka.

Przed ostateczną decyzją co do wyboru polisy na życie powinniśmy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczeniowej.

W pierwszej kolejności skupmy się na zakresie ochrony. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują najczęściej ochronę w zakresie podstawowym oraz dodatkowym. Powinniśmy sprawdzić, czy w momencie rezygnacji z ubezpieczenia dodatkowego polisa podstawowa nie ulega automatycznemu rozwiązaniu. Warto także wrócić uwagę na postanowienia dające ubezpieczycielowi prawo do zamiany zakresu usług w każdym czasie i bez zgody ubezpieczonego.

Bardzo ważne jest także, aby wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela były jednoznacznie sformułowane w umowie. Niejasne pojęcia w ogólnych warunkach ubezpieczenia pozostawiają firmom ubezpieczeniowym dużą swobodę w ich interpretacji.

Na koniec warto podkreślić, że firmy ubezpieczeniowe mogą wymagać badań lekarskich potwierdzających zdrowie - zwykle dotyczy to osób powyżej 40 lat i starszych, ubezpieczonych na wysoką kwotę.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje