Odszkodowania lotnicze: kiedy przysługują pasażerom?

pic

Korzystając z usług linii lotniczych, nie wolno zapominać, że każdy pasażer ma swoje prawa, których przewoźnicy muszą przestrzegać. Dotyczą one między innymi odszkodowań lotniczych. Sprawdźmy, kiedy przysługują pasażerom.

Każdy pasażer może liczyć na odszkodowanie, gdy linie lotnicze nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, dochodzi do opóźnień lotów, gdy bagaż zostanie uszkodzony lub gdy dojdzie do szkody na osobie.

Opóźnienie i odwołanie lotu

Gdy lot zostanie odwołany lub opóźniony, pasażer może żądać wypłaty odszkodowania. Jego wysokość waha się w granicach od 250 do 600 euro i zależy od długości lotu. Odszkodowanie zostanie pomniejszone w przypadku zaproponowania przez linie lotnicze zmiany planu podróży, a nowy lot nie będzie trwał dłużej niż pierwotnie wybrany przez pasażera.

W przypadku odwołania lotu nie zawsze odszkodowanie będzie jednak przysługiwać. Pasażer nie ma do niego prawa, gdy został poinformowany o odwołaniu lotu przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną podróżą, a także gdy zostanie zaoferowana zmiana trasy, a dotarcie do celu podróży nie zajmuje więcej niż 4 godziny po czasie pierwotnego połączenia lotniczego. Gdy taka propozycja zmiany planu podróży następuje 7 dni przed datą odlotu, alternatywne połączenie nie może zajmować dotarcie do celu dłużej niż 2 godziny po pierwotnie wybranym locie.

Przyczyny niezależne od przewoźnika (załamanie pogody, śnieżyce itd.) nie mogą być podstawą do żądania odszkodowania.

Gdy lot został odwołany lub opóźniony (co najmniej 5 godzin) pasażer ma prawo do rekompensaty za bilet w ciągu 7 dni, a w uzasadnionych wypadkach może nawet żądać darmowego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży. Pasażer ma również prawo do zmiany planu podróży.

Szkody na osobie

Szkoda na osobie może oznaczać uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć pasażera. Co ciekawe, roszczenia są podawane w jednostce monetarnej zwanej specjalne prawa ciągnienia (SDR), wprowadzone do Protokołów montrealskich w 1975 roku. Obecnie SDR wart jest 5,29 zł.

Roszczenia do 100 tys. SDR przewoźnik nie może kwestionować, a powyżej tej kwoty może próbować udowodnić, że szkoda została spowodowana niedbalstwem osoby trzeciej. W przypadku takich szkód, osoba składająca roszczenia ma prawo do zaliczki na pilne potrzeby zaraz po wypadku, co nie jest równoznaczne z przyznaniem się przewoźnika do winy.

Kłopoty z bagażem

Zniszczenie lub uszkodzenie bagażu należy zgłaszać w ciągu 7 dni od jego odbioru, a opóźnienia w dostarczeniu bagażu do 21 dni od oddania go osobie uprawnionej.

Jeśli bagaż zostanie zniszczony, zgubiony, w jakiś sposób uszkodzony, a nawet zostanie dostarczony z opóźnieniem, pasażer również ma prawo do odszkodowania. Można wtedy żądać rekompensaty do 1 tys. SDR bez względu na wartość bagażu lub winę przewoźnika. Gdy jednak był to bagaż niezarejestrowany, linia lotnicza ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone z jej winy.

W przypadku roszczeń wyższych niż 1 tys. SDR, pasażer musi ubezpieczyć bagaż, żeby przewoźnik odpowiadał za szkody w wysokości zadeklarowanej przez konsumenta. Jeśli pasażer nie odzyska bagażu w ciągu 21 dni od oddania go przewoźnikowi, uważa się ten bagaż za zaginiony. 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje