Wynajmujesz mieszkanie? Powinieneś się ubezpieczyć

pic

Nie wszyscy korzystają z ubezpieczeń mieszkaniowych, a może się na nich boleśnie odbić w przypadku zniszczeń lub włamania do lokalu. Ubezpieczenie powinien wykupić nie tylko właściciel mieszkania, ale i lokator, który mieszkanie wynajmuje. To zapewni kompleksową ochronę interesów obu stron w razie zaistnienia szkody.

Warunki i zakres ubezpieczenia lokalu warto zawrzeć w umowie najmu

Zazwyczaj stosuje się podział, według którego za ubezpieczenie murów, nieruchomości i rzeczy stałych odpowiada właściciel mieszkania, a za wyposażenie, ruchome dobra i majątek własny lokatora odpowiada sam lokator. To sprawiedliwy i rozsądny podział. Warto zawrzeć w umowie najmu informacje o ubezpieczeniu lokalu i jego zawartości, by w razie wystąpienia sytuacji losowej lub włamania uniknąć sporu.

Lokator może również wykupić ubezpieczenie OC

Polisa OC pozwoli na pokrycie strat, jakie poniosły osoby trzecie na skutek działania lokatora. Przykładowo: zalaliśmy mieszkanie sąsiadowi, który mieszka pod nami. Gdy posiadamy polisę OC, pokryje ona koszty naprawy szkody i nie będziemy musieli sięgać do własnej kieszeni, by pokryć straty sąsiada. Warto rozważyć także rozszerzenie polisy OC, by obejmowała swoim zakresem również szkody, jakie swoim działaniem możemy wyrządzić w mieszkaniu, które wynajmujemy. Wówczas straty właściciela pokryje nasza polisa ubezpieczeniowa.

Warto zatroszczyć się o solidną polisę ubezpieczeniową nieruchomości. Wiele osób traktuje lekceważąco kwestię ubezpieczenia mieszkania. Wydaje im się, że nie mogą paść ofiarą włamania lub zdarzenia losowego, a gdy taka sytuacja nastąpi, będą w bardzo trudnej sytuacji. Koszt ubezpieczenia mieszania jest niewielki w stosunku do kosztu ewentualnej naprawy po zalaniu lokalu albo odkupienia sprzętów po kradzieży.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje