5 pułapek ubezpieczenia samochodu

pic

Decydując się na zakup auta, należy się liczyć z obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia OC. Do wyboru pozostają jeszcze nieobowiązkowe: AC, NNW oraz assistance. Decydując się na którąkolwiek z polis, należy być przygotowanym na pułapki zastawiane na klientów przez firmy ubezpieczeniowe.

Kupując obowiązkowe ubezpieczenie OC, kierujemy się tylko ceną. Oferta pozostałych jest już mocno zróżnicowana tak pod względem ceny, jak i warunków oraz zakresu ochrony. Nie należy zapominać, że firmy ubezpieczeniowe często zastawiają pułapki na swoich klientów, ponieważ dążą do naliczania jak najniższych odszkodowań, a często do ich niewypłacania.

By nie zostać zaskoczonym

Aby nie dać się zaskoczyć przez ubezpieczyciela, należy bardzo dokładnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia. W OWU zawarte są wszystkie najważniejsze zapisy na temat konkretnego ubezpieczenia. Dotyczą zarówno wypłaty odszkodowania, jak i wyłączenia firmy ubezpieczeniowej z wypłaty odszkodowania.

Za spóźnienie się płaci

Niewielu kierowców wie, jak ważne jest terminowe regulowanie należności za ubezpieczenie. Prawie zawsze koszt ubezpieczenia można rozłożyć na raty, ale wtedy należy dopilnować, aby kolejne raty spłacać w określonym w umowie terminie. Każdy poślizg w spłacie raty wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi odsetkami lub kosztami windykacyjnymi. Niestety, kierowcy często lekceważą terminowe spłaty rat ubezpieczenia.

Alkohol odbiera prawo do odszkodowania

Należy wiedzieć, że polisa ubezpieczeniowa nie zadziała, jeżeli kierowca spowodował wypadek drogowy, będąc pod wpływem alkoholu. Takie wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela w OWU kierowca znajdzie (to samo dotyczy użycia środków psychotropowych czy odurzających). Mało tego: w takiej sytuacji kierowca będzie musiał zwrócić UFG odszkodowanie wypłacone osobom poszkodowanym w wypadku.

Zapłacimy również za brak przeglądu

W OWU istnieje również zapis, że jeżeli kierowca spowodował wypadek drogowy niesprawnym technicznie autem lub nie miał dokonanego wpisu o aktualnym przeglądzie technicznym, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Wówczas sprawca wypadku płaci za naprawę z własnej kieszeni, mimo iż miał wykupione autocasco.

Nie mamy kluczyków, nie ma odszkodowania

Nigdy nie wolno zostawiać w samochodzie kluczyków oraz dokumentów. W razie kradzieży auta ubezpieczyciel z pewnością zażąda przedstawienia kompletu dokumentów oraz kluczyków, jakie mieliśmy w czasie zawierania umowy ubezpieczeniowej. Z pewnością taki zapis znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa z pewnością odszkodowania nie wypłaci.

Kluczem do niemal wszystkich pułapek zastawianych przez ubezpieczycieli są OWU, których najczęściej – niestety – nie czytamy.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje