Nie każdy domek letniskowy ubezpieczysz. Musi spełniać wymogi

pic

Coraz więcej Polaków inwestuje w domki letniskowe. W związku z tym, że takie nieruchomości są użytkowane przez właścicieli tylko sezonowo, a przez część roku domki stoją puste, warto je ubezpieczyć. Jakie wymogi musi spełniać domek letniskowy, by móc wykupić polisę mieszkaniową?

Ubezpieczenie domku letniskowego można nabyć za około 400-500 złotych rocznie. Dzięki takiej polisie, wracając do swojej nieruchomości po zimie, nie będziemy musieli martwić się o skutki zdewastowania przez wandali czy też zniszczenia przez wichurę. Szukając ubezpieczenia dla takiego domku, musimy jednak liczyć się z wymaganiami stawianymi przez większość towarzystw ubezpieczeniowych.

Co jest domkiem letniskowym?

Przede wszystkim powinniśmy dowiedzieć się, jak dany ubezpieczyciel definiuje domek letniskowy. Standardowo określa się go jako budynek zamieszkiwany czasowo, służący celom rekreacyjnym, a także budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Głównym wymogiem stawianym przez większość ubezpieczycieli jest to, aby domek letniskowy był budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego, czyli powinien być to obiekt budowlany trwale związany z gruntem oraz posiadający fundamenty i dach. Dodatkowo na przykład PZU żąda, by wszystkie otwory w ścianach, stropach, podłogach lub dachach domku były zamknięte w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osób trzecich bez użycia siły lub narzędzi. Także ściany, podłogi, stropy lub dachy powinny być tak zamocowane i osadzone, żeby nie było możliwe ich zdemontowanie bez uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów. Taka sama zasada dotyczy okien, drzwi balkonowych i tarasowych. Drzwi zewnętrzne domku letniskowego powinny być natomiast zamknięte na przynajmniej jeden zamek, a drzwi prowadzące do budynku gospodarczego muszą być zamknięte na zamek lub kłódkę.

Wyłączenia ochrony

W PZU przy polisie domku letniskowego wyłączone z odpowiedzialności są także szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych, które istniały już na etapie projektu lub wykonawstwa albo w przypadku, gdy budynek został zbudowany bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę. Towarzystwo to nie zapłaci odszkodowania za szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi.

Niska szkoda 

Firmy ubezpieczeniowe zastrzegają w OWU, że zaniedbania wynikłe z niedopatrzenia właściciela także mają wpływ na odmowę wypłaty odszkodowania. Tego nie uzyskamy również w przypadku zbyt niskiej szkody. W Ergo Hestii minimalny limit kwotowy wynosi 300 złotych, a w Warcie – 100 złotych. Concordia natomiast nie odpowiada za szkody powstałe w okresie 1.11-31.03 na skutek awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje