Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie mieszkania od kradzieży

pic

Polisy mieszkaniowe, jakie wykupujemy np. przy kredycie hipotecznym, w większości przypadków nie chronią nieruchomości przed włamaniem i kradzieżą. W związku z tym, chcąc posiadać takie ubezpieczenie, musimy szukać dodatkowej polisy. Co powinniśmy wiedzieć, zanim się zdecydujemy na ubezpieczenie mieszkania od kradzieży?

Zanim wykupimy polisę na wypadek kradzieży, powinniśmy się zastanowić się, które z posiadanych przez nas przedmiotów mogą paść łupem złodzieja. Następnie musimy oszacować ich wartość. Dzięki takim działaniom będziemy mogli określić sumę ubezpieczenia.

Kryteria wyboru polisy od kradzieży

Wybierając polisę mieszkaniową, zwróćmy uwagę na:

1. Zakres ochrony gwarantowanej przez ubezpieczyciela, czyli z przedmiot ubezpieczenia.

2. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – określają, w jakich sytuacjach świadczenia nie są wypłacane oraz od jakich kwot firma ubezpieczeniowa przyjmuje odpowiedzialność.

3. Wymagania dotyczące zabezpieczeń antykradzieżowych – przede wszystkim należy zapoznać się z rodzajem i ilością zabezpieczeń.

4. Sposób wypłaty odszkodowania - należy sprawdzić, czy odszkodowanie będzie wyliczane według wartości odtworzeniowej czy rzeczywistej nieruchomości.

5. Czy ubezpieczyciel nałożył limity, np. na sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy.

6. Czy polisa uwzględnia kradzież z włamaniem do piwnicy i zabudowanego tarasu.

Zabezpieczenia antywłamaniowe

Gdy już posiadamy polisę od kradzieży, brak odpowiednich zabezpieczeń antykradzieżowych wymaganych przez ubezpieczyciela może nas wpędzić w problemy. W przypadku, gdy zgłosimy w firmie ubezpieczeniowej rolety antywłamaniowe lub zamek wielozatrzaskowy, natomiast w trakcie starań o odszkodowanie z polisy okaże się, że rolety czy zamek nie są takie, jak podaliśmy przy zawieraniu umowy, ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty świadczenia. Warto bardzo dokładnie określić posiadane zabezpieczenia, to pozwoli nam uniknąć niemiłych niespodzianek przy wypłacie odszkodowania, a także pozwoli uzyskać atrakcyjne zniżki.

Świadczenie z polisy może nie zostać wypłacone, gdy nie zabezpieczymy odpowiednio mieszkania lub za późno wezwiemy policję. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) dokładnie określa czas, w którym powinna zostać zgłoszone włamanie.

Jak uniknąć problemów z odszkodowaniem?

Aby uniknąć problemów przy wypłacie odszkodowania z polisy, warto dokumentować ubezpieczony majątek lub robić zdjęcia, przechowywać rachunki i faktury. Możemy także wykonać spis najcenniejszych przedmiotów i dać do podpisu agentowi ubezpieczeniowemu.

Przed podpisaniem polisy od kradzieży powinniśmy przeczytać OWU, to pozwoli nam zapoznać się z wyłączeniami, zasadami oraz zakresem ochrony.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje