Krótki poradnik dla osób ubezpieczających nieruchomość

pic

Szukając polisy chroniącej nieruchomość, czasem trudno zrozumieć zawiłości ofert ubezpieczeniowych. Oto krótki poradnik dla osób chcących wybrać najlepsze ubezpieczenie domu lub mieszkania.

Poznając oferty ubezpieczeń nieruchomości, przedstawiane przez różnych ubezpieczycieli, najczęściej usłyszymy o zaletach danej propozycji, natomiast o wyłączeniach od odpowiedzialności raczej nikt nas nie poinformuje.

Co może obejmować polisa chroniąca nieruchomość?

 1. Różnego typu nieruchomości, a należą do nich m.in.: dom, domek letniskowy, garaż, mieszkanie.
 2. Elementy stałe, do nich wlicza się części stałe domu, których zdemontowanie nie jest możliwe bez użycia narzędzi, są to drzwi, okna, futryny, piece, grzejniki itp.
 3. Elementy ruchome, czyli wyposażenie wnętrza domu np. sprzęt elektroniczny czy meble.
 4. OC w życiu prywatnym - w przypadku szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną lub domowników, np. wybita szyba sąsiada lub jego zalanie.
 5. NNW, czyli ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków dla ubezpieczonego i domowników zamieszkujących nieruchomość.
 6. Assistance, czyli pomoc przy usuwaniu szkód w razie np. awarii instalacji elektrycznej.

Zakres ubezpieczenia

 1. Od ognia i zdarzeń losowych – pożar, zalanie mieszkania itp.
 2. Od kradzieży, włamania, dewastacji.
 3. Od powodzi.
 4. OC w życiu prywatnym.

Wartość ubezpieczenia

 1. Wartość odtworzeniowa odpowiada kosztom, które ponosi poszkodowany, by przywrócić swoje mienie do stanu sprzed wypadku, np. koszty naprawy, remontu.
 2. Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową pomniejszoną o zużycie ubezpieczonego mienia.
 3. Wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena nieruchomości na rynku, jest ustalana w dniu zawarcia umowy i stanowi podstawę do określenia sumy ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny

Cesja to przeniesienie praw ubezpieczonego z polisy nieruchomości na bank. Takie rozwiązanie jest stosowane przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. W ramach takiego ubezpieczenia za szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego (choć zwykle ochrona dotyczy tylko poważnych zniszczeń) świadczenie zostanie przekazane na rzecz banku, a nie kredytobiorcy, czyli ubezpieczonego.

Jak otrzymać zniżki przy polisie nieruchomości?

 1. Bezszkodowy przebieg polisy.
 2. Pakiety kilku ubezpieczeń w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym, np. polisa komunikacyjna i mieszkaniowa.
 3. Im więcej zabezpieczeń domu, tym więcej zniżek, np. drzwi antywłamaniowe i monitoring.
 4. Wkład własny.
 5. Polisa przez Internet jest tańsza.
 6. Jednorazowa opłata składki to dodatkowe zniżki.
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje