Ile kosztują polisy dla rowerzystów?

pic

Przygotowujesz się do rozpoczęcia sezonu rowerowego? Nie zapomnij o polisie. Na jakie koszty należy się przygotować w przypadku ubezpieczenia dla cyklisty?

Współczesny rynek produktów ubezpieczeniowych jest bardzo bogaty. Znajdziemy na nim także polisy dla rowerzystów. Przykładem jest ubezpieczenie oferowane przez PZU - Bezpieczny rowerzysta.  

Elastyczny produkt

Polisa oferowana przez PZU to produkt elastyczny w tym sensie, że chroni ona osobę wskazaną w umowie polisy. Oznacza to, że nie trzeba być właścicielem roweru, aby móc skorzystać z ochrony. Takie wygodne rozwiązanie przyda się osobom, które korzystają z coraz popularniejszych rowerów wypożyczanych.

Dla kogo?

Produkt skierowany jest dla wszystkich osób bez względu na ich wiek, stan zdrowia i obywatelstwo. Działanie ubezpieczenia obejmuje granice Polski, ale istnieje również możliwość geograficznego rozszerzenia ochrony.

Czas trwania umowy

Umowę możemy podpisać na maksymalnie 1 rok. W tym zakresie klient może również liczyć na elastyczność, ponieważ produkt może mieć także krótszy czas obowiązywania.

Rodzaj ochrony

Kupując polisę Bezpieczny rowerzysta, zapewniamy sobie ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej na drodze. Do tego możemy dołożyć casco roweru oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Suma ubezpieczenia

Polisa zapewnia nam ochronę NNW do sumy 50 tys. zł. Ubezpieczyciel pokryje w ramach tej sumy szkody osobowe (śmierć, kontuzje) oraz rzeczowe (uszkodzenia i zniszczenia cudzej własności). Z kolei polisa OC zapewnia maksymalną ochronę do kwoty 200 tys. zł. Bagaż możemy ubezpieczyć do kwoty 3000 zł. W przypadku casco maksymalna suma ochrony to 5000 zł.

Przykładowy koszt

Jeżeli jesteśmy zainteresowani taką ochroną, warto wiedzieć, z jakimi konkretnymi kosztami się ona wiąże. Przy polisie na okres 3 miesięcy składka wynosi jedyne 110 zł. Oferuje ona następujący finansowy zakres ochrony:

  • NNW – 10 tys. zł,
  • OC – 50 tys. zł,
  • casco roweru – 2000 zł.

Koszty polisy rowerowej nie są wysokie, a umowa gwarantuje szeroki wachlarz ochrony. Trzeba jednocześnie pamiętać, że w przypadku tego produktu nie zapewnia on odszkodowania od kradzieży roweru, ani gdy do zdarzenia dojdzie po spożyciu przez cyklistę alkoholu czy znajdowania się pod wpływem środków odurzających.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje