Ubezpieczenie na życie z karencją a ochrona tymczasowa

pic

Zastanawiając się nad wykupieniem polisy na życie, powinniśmy zapoznać się z wymogami ubezpieczyciela dotyczącymi karencji, a także z warunkami ochrony tymczasowej. Dlaczego? Ponieważ ograniczają okres umowy ubezpieczeniowej. Jak karencja i ochrona tymczasowa wpływają na początkowy okres trwania umowy polisy na życie?

Wykupując polisę na życie, powinniśmy przede wszystkim zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Dokument ten zawiera m.in. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, wymienione sa w nim sytuacje objęte okresem karencji, a także warunki ochrony tymczasowej.

Polisa nie chroni od razu

Karencja to okres, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), pomimo zawartej umowy ubezpieczeniowej i opłaconej przez ubezpieczonego składki, nie wypłaci świadczenia w ściśle określonych sytuacjach. Okres karencji ma na chronić TU przed nieuczciwymi klientami, którzy wiedząc o swojej chorobie lub innym zdarzeniu, chcą wyłudzić świadczenia pieniężne.

Okresy karencji

Okres karencji obejmuje m.in. ciążę, urodzenie dziecka, samobójstwo lub ciężkie zachorowanie w wyniku choroby przewlekłej, o której firma ubezpieczeniowa nie została poinformowana.

Długość okresu karencji zależy od ustaleń danej sytuacji. W przypadku samobójstwa okres ten może trwać dwa lata, jeśli chodzi o ciążę – przeważnie od 9 do 12 miesięcy. Zniesienie karencji jest możliwe tylko w niektórych sytuacjach. Aby do tego doszło, ubezpieczycie może zażądać, by ubezpieczony przeszedł dodatkowe badania lekarskie lub dokonał dopłaty do składki.

Klient nie pozostaje bez ochrony

Ubezpieczony, zawierając polisę na życie, w okresie karencji nie pozostaje bez żadnej ochrony. Podlega on pod ochronę tymczasową, która rozpoczyna się już w następnym dniu po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego i wpłaceniu pierwszej składki.

Tymczasowa ochrona obowiązuje przez około 60 dni (lub inny okres wskazany w umowie), a po jej zakończeniu klient zostaje objęty ochroną właściwą, wynikającą z polisy na życie.

Ochrona tymczasowa obejmuje wypłatę świadczenia na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, jeśli zdarzenie to będzie miało miejsce co najmniej dzień po zawarciu umowy i opłaceniu składki.

Z tytułu objęcia ochroną tymczasową firma ubezpieczeniowa zwykle wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Każda firma ubezpieczeniowa ma obowiązek poinformować swoich klientów o istnieniu tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, przekazując im stosowny formularz potwierdzenia.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje