Ubezpieczamy restaurację

pic

Działalność gastronomiczna to branża wiążąca się z dużym ryzykiem. Lokale restauracyjne często ulegają zniszczeniu na skutek dewastacji czy zalaniu, a do tego jeszcze dochodzi zagrożenie, jakiemu może ulec klient, np. zatrucie. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce posiada w swoich ofertach polisy dla restauracji. Sprawdźmy, jak zatem je ubezpieczyć.

Właściciele lokali gastronomicznych powinni pamiętać o polisach w dwóch zakresach. Dla restauratora ważne powinno być przede wszystkim ubezpieczenie budynku i wyposażenia, ale nie powinien on także zapominać o ubezpieczeniu OC związanym bezpośrednio z działalnością gastronomiczną.

OC dla restauracji

Ubezpieczenie OC dla restauratora chroni osobę prowadzącą działalność gastronomiczną na wypadek wystąpienia zdarzeń, w których szkodę ponosi klient (np. zatrucia pokarmowe) lub pracownik czy kontrahent (np. uszkodzenia wynajmowanego lokalu w toku działalności, przy okazji remontów i prac budowlanych itp). Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego restaurator odpowiada za szkody na zdrowiu i mieniu, których doznają jego goście podczas wizyty w lokalu, dlatego ważne, by posiadł polisę OC.

Majątek pod ochroną

Nie mniej ważne dla osoby prowadzącej gastronomię jest ubezpieczenie majątku restauracji, tzn. lokalu, sprzętu elektronicznego, urządzeń gastronomicznych, utargu zebranego przez restaurację, a także prywatnego mienia pracowników. Ubezpieczenie majątkowe przewiduje m.in. wypłatę odszkodowań za utratę lub zniszczenie mienia w przypadku zdarzeń losowych - pożary, powodzie, kradzieży i włamania, szkody elektryczne i podczas transportu.

Na co zwracać uwagę?

Podpisując umowę ubezpieczeniową, właściciel restauracji powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Podstawową sprawą jest suma gwarancyjna, czyli kwota, do wysokości której zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody. Kolejny ważnym aspektem jest zakres ubezpieczenia. Oprócz tego restaurator powinien zwrócić także uwagę na wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Od czego zależy składka?

Firma ubezpieczeniowa, wyliczając składkę polisy dla działalności gastronomicznej, zwraca uwagę przede wszystkim na formę prowadzenia księgowości, szacowany roczny obrót z działalności, ilość zatrudnianych osób, środki obrotowe, wartość wyposażenia, wartość budynku, posiadaną elektronikę, a także to, czy konstrukcja budynku jest palna. Dodatkowo na wysokość składki mają wpływ posiadane przez restaurację zabezpieczenia, czyli alarm bez powiadomienia, alarm z powiadomieniem ochrony, stały monitoring, drzwi antywłamaniowe, żaluzje antywłamaniowe, kraty, folia antywłamaniową.

Przykładowe koszty

Roczna składka polisy dla restauracji może zaczynać się już, na przykład, od 100 zł w pakiecie Moja Firma czy Hestia Biznes. Jednak wysokość składki jest dopasowywana indywidualnie dla każdej restauracji.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje