Polisa OC a brak prawa jazdy

pic

Za prowadzenie pojazdu pomimo braku odpowiednich uprawnień grozi nie tylko mandat. Najgorsze, co może przytrafić się kierowcy nieposiadającemu prawa jazdy, to spowodowanie wypadku, w którym ucierpią inni. Wówczas konsekwencje finansowe mogą być znaczne.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. Zawarcie takiej umowy zwalnia nas z odpowiedzialności finansowej wobec osób, które doznały szkód w wyniku spowodowanej przez nas kolizji. Powinniśmy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że w kilku przypadkach ubezpieczyciel może zwrócić się do nas o zwrot wypłaconego odszkodowania. Jednym z nich jest wypadek spowodowany przez osobę, która nie ma uprawnień do kierowania pojazdem.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej nie jest nieograniczona. Towarzystwo gwarantuje pokrycie kosztów wyrządzonych szkód do 5 mln euro (w przypadku osób) oraz do 1 mln euro (w przypadku mienia). Należy też pamiętać, że polisa OC nie pokrywa kosztów naprawy naszego auta – tego rodzaju ochronę gwarantuje ubezpieczenie autocasco.

Kiedy nie możemy liczyć na ubezpieczyciela?

Choć ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobom trzecim poszkodowanym przez ubezpieczonego, w niektórych przypadkach TU ma prawo zwrócić się do sprawcy o zwrot wypłaconej wcześniej sumy. Stanie się tak w sytuacji, gdy:

  • wypadek spowodowaliśmy po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
  • uciekliśmy z miejsca zdarzenia,
  • weszliśmy w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa,
  • nie posiadaliśmy uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Poszkodowany w wypadku nie posiadający prawa jazdy

Brak prawa jazdy nie przekreśla naszych szans na otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Fakt, że prowadziliśmy samochód bez uprawnień, stanowi odrębną kwestię i nie może automatycznie rzutować na obciążenie nas odpowiedzialnością za powstałe szkody. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciel – podobnie jak policja – każdą sprawę rozpatruje indywidualnie. Jeśli uda mu się wykazać, że istnieje związek pomiędzy brakiem prawa jazdy a powstaniem szkody – nie dostaniemy odszkodowania.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje