Ile czasu mamy na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

pic

Uważasz, że wycena poniesionej przez Ciebie szkody jest zbyt niska? Chcesz odwołać się od decyzji swojego ubezpieczyciela, ale nie wiesz, ile masz na to czasu? Sprawdź poniżej.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się z decyzją zakładu ubezpieczeń co do wysokości przyznanego nam świadczenia, w pierwszej kolejności powinniśmy złożyć odwołanie. Ta droga dochodzenia roszczeń jest zawsze dostępna – nawet jeśli informacja o takiej możliwości nie znalazła się na decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie powinno mieć formę pisemną

Składane przez ubezpieczonego odwołanie powinno mieć formę pisemną. Należy skierować je do zarządu firmy ubezpieczeniowej. Daje to gwarancję tego, że pismo zostanie rozpatrzone i przeanalizowane, a w przypadku przedstawienia w nim mocnych argumentów wykazujących pomyłkę ubezpieczyciela, można liczyć na zmianę niekorzystnej dla nas samych decyzji.

W sporządzonym piśmie należy powołać się na numer szkody oraz decyzję likwidatora (warto załączyć jej kopię). Ponadto odwołanie najlepiej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – będziemy mieć potwierdzenie, że wysłaliśmy pismo, gdyby pechowo zaginęło na poczcie.

Minimum 3 lata na złożenie odwołania

Termin, w którym można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, jest wyjątkowo długi. Wynika to z tego, że pokrywa się on z terminem przedawnienia roszczeń, do których w większości przypadków mamy prawo przez 3 lata. Choć istnieją od tego wyjątki, to wiążą się one z jeszcze korzystniejszymi dla konsumentów regulacjami. W sytuacji, gdy dana szkoda wystąpiła w następstwie zbrodni lub występku, termin, w którym możemy dochodzić swoich roszczeń, upływa dopiero po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa.

Im wcześniej złożysz odwołanie, tym lepiej

Choć mamy wiele czasu na złożenie odwołania firmie ubezpieczeniowej, lepiej jest z tym nie zwlekać. Na szybką decyzję zwrotną ubezpieczyciela możemy liczyć przede wszystkim wtedy, gdy całą sytuację można łatwo zbadać. Po kilku miesiącach, a tym bardziej latach, wyjaśnienie sprawy z pewnością będzie trudne, a to z kolei obniża nasze szanse na korzystne rozstrzygnięcie.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje