Zbycie a wyrejestrowanie samochodu - gdzie leży różnica?

pic

Ruch w interesie samochodowym jest duży. Kierowcy kupują auta i je sprzedają, często nie widząc różnicy pomiędzy zbyciem samochodu a jego wyrejestrowaniem. A różnice istnieją, i to duże.

Wielu właścicieli aut nie wie, co powinni zrobić po sprzedaży własnego auta. Czy przejść do porządku dziennego nad tym faktem? Czy wyrejestrować pojazd? Czy powiadomić o zbyciu samochodu? No właśnie. Jakich konkretnie formalności powinien dopełnić właściciel sprzedanego auta?

Zbycie a wyrejestrowanie to nie to samo

Sprzedanego samochodu nie trzeba wyrejestrowywać, bowiem wyrejestrowanie pojazdu może nastąpić jedynie na ściśle określonych ustawą zasadach. Jeżeli ktoś sprzedał auto, powinien pobrać specjalny druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Formularz można pobrać w Internecie, następnie należy go wypełnić i dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego urzędu gminy. To należy do obowiązku właściciela pojazdu. Ale nie tylko to.

Obowiązki sprzedającego

Na sprzedającym auto ciąży obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu oraz ubezpieczyciela, u którego miał wykupione ubezpieczenie OC. Na zgłoszenie zbycia auta właściciel samochodu ma 30 dni. Powinien to zrobić w urzędzie, w którym rejestrował wcześniej auto.

Z kolei na powiadomienie firmy ubezpieczeniowej, w której właściciel sprzedanego auta miał wykupiona polisę OC, ma on 14 dni. W zawiadomieniu firmy ubezpieczeniowej powinny znaleźć się: dane właściciela sprzedanego samochodu oraz nabywcy (nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr PESEL, a w przypadku osób prawnych – adres siedziby firmy oraz nr REGON).

Dokumenty do zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Jeżeli auto jest sprzedane, to do formularza o zbyciu samochodu należy dołączyć do wglądu oryginał umowy kupna-sprzedaży. Trzeba również dysponować dowodem tożsamości. Jeżeli auto należy do firmy, dołączony powinien być aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sadowego. W tym przypadku wszystkie sprawy związane ze zbyciem samochodu może załatwić tylko osoba upoważnione do tego zgodnie z zapisem w KRS. Zawiadomienia o zbyciu samochodu może też dokonać upoważniony pełnomocnik właściciela auta, można również przesłać zawiadomienie pocztą. W takim przypadku należy również dołączyć kopię dowodu osobistego oraz umowy kupna-sprzedaży.

Pamiętaj o...

Podczas sprzedaży samochodu:

  • należy dopilnować, aby w przeciągu 30 dni dostarczyć do właściwego wydziału komunikacji zawiadomienia o zbyciu auta;
  • trzeba wiedzieć, że zbycie samochodu nie oznacza jego wyrejestrowania,
  • w ciągu 14 dni od daty sprzedaży należy powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela i podać dane nabywcy;
  • dostarczając zawiadomienie o zbyciu pojazdu, należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży oraz dokument stwierdzający tożsamość;
  • trzeba wiedzieć, że dostarczenie dokumentu o zbyciu pojazdu pozwoli nam na uniknięcie kłopotów, jeżeli pojazd zostanie wykorzystany do celów przestępczych.

Kierowcy nie zawsze dbają o dopełnienie formalności

Niestety, właściciele sprzedanych aut nie zawsze dbają o formalności związane z powiadomieniem o zbyciu aut, uważając, że to ich sprawa i że to nowy właściciel powinien zadbać o dokonanie wszystkich formalności związanych z zakupem samochodu oraz jego późniejszym ubezpieczeniem. Tymczasem to na właścicielach sprzedawanych aut ciąży obowiązek dostarczenia dokumentów zbycia swoich samochodów.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje