Brak przeglądu samochodu a odszkodowanie z ubezpieczenia

pic

Czy fakt, że nasz samochód nie posiada aktualnego przeglądu, uniemożliwi uzyskanie odszkodowanie a z OC lub AC po wypadku albo kolizji? Niekoniecznie! Sprawdź szczegóły.

Właściciel samochodu ma obowiązek regularnego przeprowadzania badania technicznego swojego pojazdu. Musi on to robić co roku. Tego typu badanie nie jest drogie i kosztuje około 100 zł. W razie braku aktualnego przeglądu policja może nas ukarać mandatem oraz zabrać nam dowód rejestracyjny. W obliczu tak poważnych konsekwencji należy bardzo uważnie pilnować terminu przeglądu.

Konsekwencje braku aktualnego badania nie dotyczą jednak tylko policji, ale również kwestii odszkodowania w razie wypadku. Wyjaśniamy szczegóły.

Brak przeglądu a odszkodowanie

Brak badania diagnostycznego naszego auta może poważnie wpłynąć na proces odszkodowania. Może on nawet uniemożliwić jego uzyskanie. Jednocześnie należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii – brak przeglądu nie oznacza od razu, że nie przysługuje nam prawo do odszkodowania. Wszystko zależy od okoliczności, o których poniżej.

Odszkodowanie OC

Jeśli spowodowaliśmy wypadek i z tej przyczyny ucierpiał inny pojazd lub osoba, to przysługuje jej odszkodowanie bez względu na to, czy nasze auto miało ważny przegląd. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy ubezpieczyciel może zarządzać od nas zwrotu kosztów odszkodowania. Wykorzystuje się wtedy klauzulę regresu ubezpieczeniowego. W takich sytuacja firma ubezpieczeniowa może chcieć wykazać, że brak przeglądu był równoznaczny z umyślnym wyrządzeniem szkody. Nie jest jednak pewne, czy jej się to uda.

Jeżeli uszkodzone auto nie miało aktualnego przeglądu, wtedy odszkodowanie może zostać pomniejszone. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel udowodni, że zły stan techniczny samochodu miał wpływ na wystąpienie kolizji lub zdarzenia.

Odszkodowanie AC, NW oraz assistance

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak AC, NW czy assistance, ochrona przysługuje nam nawet wtedy, gdy nasz pojazd nie ma aktualnego przeglądu. Dzieje się tak jednak tylko wówczas, kiedy zły stan techniczny naszego samochodu nie miał wpływu na wystąpienie zdarzenia. Innymi słowy, odmowa wypłaty wystąpi, gdy ubezpieczyciel wykaże związek przyczynowo-skutkowy między obiema sytuacjami. A niestety, czasem ubezpieczycielom udowodnienie tego się udaje. Lepiej więc pamiętać o terminach przeglądów - by spać bezpieczniej.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje