Auta firmowe pod kontrolą MF - już od lipca

pic

Od 1 lipca br. przedsiębiorcy korzystający z samochodów zarówno w celach firmowych, jak i prywatnych, mogą już odliczać VAT od zakupu paliwa. Ministerstwo Finansów zapowiada jednak kontrole, które mają wykrywać nadużycia w tym zakresie.

Od 1 lipca 2015 roku obowiązują zmienione przepisy w zakresie odliczania podatku VAT od paliwa wykorzystanego do napędu aut firmowych (osobowych i innych), użytkowanych przez przedsiębiorcę w celach mieszanych, czyli i firmowych, i prywatnych. Wraz z wyznaczonym terminem wygasa dotychczas obowiązujący całkowity zakaz odliczania podatku VAT-u od nabycia paliw.

Będzie można odliczyć VAT od paliwa

Od 1 lipca podatek VAT z tytułu zakupu paliwa będzie wyliczany na takich samych zasadach jak pozostałe koszty związane z wykorzystaniem pojazdów do celów mieszanych. Dokładne przepisy w tym zakresie ustala Ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy powinni się zatem cieszyć, jednak by ulga podatkowa nie była nadużywana, Ministerstwo Finansów zapowiada kontrole, które zaczną się już od lipca.

Co z czerwcowymi zakupami?

Prawo do odliczania podatku VAT, należy odczytywać w świetle przepisów obowiązujących na moment postania obowiązku podatkowego u sprzedającego paliwo. Jeśli więc paliwo zostało zakupione jeszcze w czerwcu, to nawet jeśli faktura została wystawiona w lipcu, przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć od niego VAT-u. Dostawa paliwa, wykorzystanego później do napędu wspomnianych pojazdów, nie może być jednak w świetle przepisów o VAT uznana jako dostawa ciągła. Dlatego, tak jak w przypadku innych kosztów i wydatków związanych z eksploatacja pojazdów, warunkiem odliczenia podatku od paliw jest zgodność zakupu z wykorzystaniem, czyli zgodność z przejechanymi przez pojazdy kilometrami.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje