Skarbówka może żądać od lekarzy ujawnienia historii chorób pacjentów!

pic

Kontrolując lekarzy prowadzących prywatną praktykę, urzędy skarbowe wymagają również pokazania list pacjentów. Według fiskusa dane osobowe - imiona, nazwiska oraz adresy pacjentów - nie są objęte tajemnicą lekarską ze względu na brak charakteru medycznego. Czy przepisy zezwalają na ujawnienie historii chorób pacjenta?

Znowelizowany w roku 2010 art. 7 ust. 2 Ustawy o kontroli skarbowej umożliwia nieograniczony dostęp organów kontroli skarbowej do wszelkich danych osobowych obywateli, nawet zgromadzonych w aktach spraw sądowych. W przypadku, gdy kontrolowani przez fiskusa lekarze odmawiają przekazania danych o pacjentach, zasłaniając się tajemnicą lekarską, urząd skarbowy prosi o nie instytucje państwowe, np. Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z wieloma wątpliwościami, jakie budzi sprawa żądania przez fiskusa od lekarzy ujawniania danych pacjentów, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wystosował do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo, zawiadamiające go o naruszeniu Konstytucji przez zapisy Ustawy o kontroli skarbowej. Przede wszystkim chodzi o przepis, który dopuszcza możliwość otrzymania przez urząd skarbowy danych tzw. wrażliwych o pacjentach w przypadku rozpoczęcia kontroli skarbowej wobec lekarza.

Ochrona życia prywatnego

Takie postępowanie urzędu skarbowego narusza konstytucyjne prawo obywateli do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ustawodawca, tworząc prawo, ma przecież obowiązek stworzyć gwarancje prawne i instytucjonalne, które dopuszczają stosowanie określonych działań tylko w zakresie koniecznym dla realizacji konstytucyjnych celów, bez szkody dla obywateli i z zastosowaniem określonych procedur.

16 czerwca 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Ministra Finansów, w którym prosi go o zajęcie stanowiska w tej sprawie.  

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje