Cena ubezpieczenia lokalu usługowego

pic

Posiadacz lokalu usługowego powinien go ubezpieczyć, aby mieć pewność, że w razie niespodziewanego zdarzenia nie będzie musiał ponosić kosztów naprawy szkód. Gdzie szukać takiej polisy i ile może ona kosztować?

Poszukując oferty ubezpieczenia lokalu usługowego, musimy zwrócić uwagę na to, w jakim budynku mieści się lokal. Ważne jest, kiedy został on wybudowany i jaka jest jego konstrukcja. Inaczej wycenione zostanie ubezpieczenie z konstrukcją palną, a inaczej z niepalną. Zwrócić trzeba też uwagę na zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w lokalu. Istotną rolę odgrywa także szkodowość lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych w ciągu ostatnich kilku lat. Oczywiście bardzo ważna jest też przewidywana suma ubezpieczenia. Zakład wyliczy na tej podstawie prawdopodobną maksymalną szkodę.

Co ubezpieczamy?

Jako przykład weźmy nieruchomość o wartości 90 000 zł. Wyposażenie ruchome warte jest 30 000 zł. Chcemy zabezpieczyć się przed skutkami powodzi, zalania przez sąsiada. Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność cywilną (w tym zalanie), jak również skutki kradzieży z włamaniem, dewastacją i wandalizmem. Warto również skorzystać z dodatkowego pakietu assistance, w ramach którego skorzystamy z pomocy hydraulika, elektryka czy ślusarza.

Pod uwagę bierzemy nieruchomość znajdującą się na parterze. Konstrukcja budynku jest niepalna, lokal znajduje się w miejscowości poniżej 100 000 mieszańców, a jego powierzchnia liczy 50 m2.

Compensa: nawet 308 zł rocznie

Oferta, którą warto polecić, to propozycja Compensy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie w przypadku polisy w tym TU aż 26 zdarzeń. Jej cena roczna to 308 zł. Ubezpieczone zostają mury nieruchomości wraz ze stałymi elementami. Polisa chroni przed skutkami: ognia, pożaru, dymu, wybuchu, eksplozji zniszczeniami związanymi z akcja ratowniczą, zalaniem, deszczem nawalnym, lawina, śniegiem, gradem, huraganem, upadkiem drzew, upadkiem statków powietrznych, hukiem ponaddźwiękowym, trzęsieniem ziemi, zapadnięciem się ziemi, osunięciem się ziemi uderzeniem pioruna, uderzeniem pojazdu. Pokryte zostają także koszty poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia po szkodzie, usunięcia przyczyn awarii.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje