Warto kupować ubezpieczenia NNW?

pic

Okres wakacyjny sprzyja różnego rodzaju podróżom. Niestety, przykrą konsekwencją rozmaitych atrakcji, z których korzystamy podczas urlopu, są częste kontuzje, urazy itp. W związku z tym zagrożeniem każdy podróżujący powinien posiadać odpowiednią polisę na wyjazd. Czy warto jednak kupować w tym celu samo ubezpieczenie NNW?

NNW to następstwa nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwy wypadek może być zdefiniowany jako zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego, nagłe, wywołane przez przyczyny zewnętrzne niezwiązane z istniejącym stanem chorobowym, a które zdarzyło się w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W związku z jego wystąpieniem towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach polisy wypłaca poszkodowanemu świadczenie. Może jednak odmówić jego przekazania w przypadku, gdy do trwałego uszczerbku na zdrowiu doszło np. z powodu omdlenia lub zawału, ponieważ są to konsekwencje stanu chorobowego ubezpieczonego i nie powstały na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Krótkotrwała ochrona

Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW można nabyć w agencjach ubezpieczeniowych już za cenę 10 zł za 3 dni ochrony. Polisa taka charakteryzuje się jednak niezbyt wysokimi sumami ubezpieczenia. Oznacza to, że w razie wypadku pieniędzy od ubezpieczyciela może nie być wystarczająco dużo, by pokryć doznane przez ubezpieczonego szkody i opłacić niezbędne leczenie.

Zalety długoterminowej polisy

Komfort w razie nieprzewidzianych okoliczności zapewnimy sobie, wykupując długoterminową polisę NNW, ponieważ niesie ona ze sobą szereg korzyści dla ubezpieczonego. Tego typu umowy oferują szerszy zakres ochrony, a także dużo wyższe wartości świadczeń.

Ochrona w długotrwałej polisie NNW zapewnia pomoc finansową w przypadku pobytu w szpitalu, przy różnych złamaniach i oparzeniach, a także przy poważniejszych skutkach nieszczęśliwych wypadków, np. trwałym inwalidztwie, operacji, a nawet śmierci. Dodatkowo polisy takie mogą zapewniać również inne usługi i świadczenia.

Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są także produkty ubezpieczeniowe, których wartość wzrasta zależnie od czasu ich użytkowania. Tak jest z długoterminowymi polisami NNW, stanowiącymi korzyść nie tylko dla samego ubezpieczonego, ale także dla firmy ubezpieczeniowej, która dla lojalnych klientów ma dodatkowe bonusy i profity. Niektóre TU oferują stałym klientom np. 10% wzrostu sumy ubezpieczenia za każdy kolejny rok wykupienia polisy, nie zmieniając przy tym wysokości składki.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje