Rośnie liczba skarg na ubezpieczenia komunikacyjne

pic

Rzecznik Ubezpieczonych, podsumowując pierwsze półrocze roku 2015, wykazał, iż podobnie jak w latach poprzednich po pomoc najczęściej zgłaszali się posiadacze ubezpieczeń komunikacyjnych. Z danych wynika, że wciąż rośnie liczba skarg na polisy komunikacyjne.

Okazuje się, że skargi na polisy komunikacyjne stanowią aż 46,7% wszystkich odnotowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych zgłoszeń.

Najczęstsze skargi na OC

Do rzecznika wpłynęło aż 2939 skarg dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń OC. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej skarżyli się w nich na:

  • problemy z uzyskaniem pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego,
  • zaniżanie wartości pojazdu w stanie sprzed szkody i zawyżanie wartości jego wraku lub pozostałości,
  • brak możliwości wyboru części stosowanych do naprawy pojazdu.

Sprawdź też: Jak zgłosić skargę na ubezpieczyciela?

Najczęstsze skargi na OC

Na drugim miejscu z liczbą 435 skarg u Rzecznika Ubezpieczonych znalazły się polisy AC. W tym przypadku klienci najczęściej żalili się na:

  • wysokość przyznanego odszkodowania,
  • interpretację przepisów ubezpieczeniowych i zapisów w OWU powodujących zupełną odmowę wypłaty odszkodowania.

Roszczenia regresowe i ubezpieczenia gospodarcze

Następne miejsca w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych zajęły skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 57 skarg. U Rzecznika Ubezpieczonych znalazły się także zażalenia dotyczące Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 14 skarg.

Rzecznik Ubezpieczonych podał także wyniki interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i komunikacyjnych z pierwszego półrocza 2015 r. Zasadność skarg uznano w przypadku 25,9% zażaleń, a w 0,9% - w drodze wyjątku, natomiast 73,2% zakończono z wynikiem negatywnym.

Najlepsi ubezpieczyciele

W raporcie Rzecznika Ubezpieczonych wykazano także towarzystwa ubezpieczeniowe cieszące się największym uznaniem klientów. Z zestawienia tego wynika, że najmniejszy współczynnik skarg po II kwartale 2015 r. odnotowała Compensa i jednocześnie nadal utrzymuje pozycję lidera z 1 kwartału 2015 r. Liczba zażaleń zgłoszonych na Compensę w II kwartale bieżącego roku wyniosła 153, natomiast w tym samym okresie 2014 roku towarzystwo to odnotowało 243 zażalenia. Dane te świadczą o poprawie jakości usług świadczonych przez firmę. Compensa wdraża innowacyjne rozwiązania, które mają usprawnić proces likwidacji szkody. Obecnie wypłata odszkodowania w Compensie często zajmuje tylko kilka dni, co zostało zauważone przez klientów firmy i docenione przez Rzecznika Ubezpieczonych.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje