Jak uchronić dom przed zalaniem?

pic

Intensywne opady, które wystąpiły po długotrwałej suszy przypomniały wszystkim mieszkającym w pobliżu skupisk wodnych o zagrożeniu podtopień, zalań, a także powodzi. Skutki długotrwałych deszczów mogą mocno uderzyć po kieszeni właściciela domu, dlatego warto w porę dowiedzieć się, jak można uchronić swoją nieruchomość przed zalaniem.

Pierwsze decyzje w sprawie ochrony domu przed zalaniem podejmujemy już na etapie wyboru działki budowlanej, a także przy rozpoczęciu budowy. Warto sprawdzić, czy w naszej okolicy występuje realne zagrożenie zalaniem, np. ocenić, czy w pobliżu nie znajduje się dużo stawów i rozlewisk wypełnionych wodą. Należy również zbadać, czy teren, na którym planujemy budowę domu, porośnięty jest roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych. Istotny jest również poziom wody w pobliskich studniach.

Sprawdź teren przed zakupem działki!

W przypadku, gdy okolica wzbudza nasze podejrzenia, możemy zlecić wykonanie badania geotechnicznego. Koszt takiej analizy nie jest wysoki w porównaniu do całkowitych kosztów budowy. Dzięki takiemu badaniu, dowiemy się, czy teren, na którym planujemy inwestycję, jest bezpieczny, czy też zagrożony zalaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą nam dobrać właściwą do danego terenu konstrukcję budynku już na etapie jego projektowania.

Działania prewencyjne

W przypadku, gdy nasz dom stoi na terenie zagrożonym podtopieniami lub powodzią, przede wszystkim powinniśmy wykupić ubezpieczenie na wypadek powodzi. Dodatkowo w takiej sytuacji warto także odpowiednio przygotować teren wokół domu, a także sam lokal, by zminimalizować skutki zalania. Oto kilka praktycznych porad:

  • zadbajmy o drożność kanałów, którymi odpływa woda z naszej działki

Warto zadbać o rowy odwodniające, często ich nieprawidłowe działanie jest przyczyną zalania lub podtopienia wielu budynków. Niestety często rowy są nieoczyszczone z chwastów, odpadków, a nawet śmieci. W sytuacji zaniedbania zgłośmy to do administracji, urzędu gminy lub innej instytucji odpowiedzialnej za ich utrzymanie. Dodatkowo sprawdźmy także drożność rynien i studzienek deszczowych.

  • pamiętajmy o zabezpieczeniu piwnicy

Warto sprawdzić okienka piwniczne oraz czy w studzienkach dookoła nich lub w kratkach i kanałach wentylacyjnych nie gromadzi się woda. Tak samo warto zadbać o szczelność okien dachowych.

  • zorientujmy się, jakie zagrożenia mogą wystąpić w miejscu naszego zamieszkania

Powyższe informacje można uzyskać w gminnych i powiatowych centrach zarządzania kryzysowego.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje