Ubezpieczenie na życie z niską składką - czy zapewni dobrą ochronę?

pic

Polisy na życie to skomplikowane produkty ubezpieczeniowe – przynajmniej w teorii. W praktyce ich działanie jest niezwykle proste i można je ująć w jednym zdaniu: gdy ubezpieczony umrze, jego rodzina otrzyma potrzebną pomoc finansową. Pozostaje jednak pytanie, czy ubezpieczenie z niską składką jest w stanie zapewnić odpowiednią ochronę?

Polisa na życie nie musi być droga, aby zapewnić nam potrzebną ochronę. By ograniczyć jej koszt można jednak zrezygnować z niektórych dodatków oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, o ile są nam zbędne. Ponadto na wiele czynników determinujących wysokość składki mamy - mniejszy bądź większy - wpływ (m.in. stan naszego zdrowia, palenie papierosów czy stresogenność wykonywanej przez nas pracy).

Co decyduje o wysokości składki?

Polisa na życie jest produktem, którego cena zależy przede wszystkim od tego, jak wysokie jest ryzyko naszej śmierci. Choroby, nałogi, stresująca praca czy zawodowe uprawianie sportów ekstremalnych oznaczają większe ryzyko dla ubezpieczyciela, które rekompensowane jest wyższą składką ubezpieczeniową. Pole manewru w tym zakresie mamy stosunkowo niewielkie w przeciwieństwie do dwóch innych elementów determinujących cenę polisy: okresu ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia.

Niższa składka przy zachowaniu dobrej ochrony

Możliwe jest uzyskanie dobrej ochrony w zakresie, jakiego należy oczekiwać od tego rodzaju produktów ubezpieczeniowych. Warunkiem jest jednak wybór zwykłego terminowego ubezpieczenia na życie, którego działanie ograniczy się do swojej podstawowej funkcji. O wysokości składki decyduje bowiem m.in. suma ubezpieczenia oraz okres ubezpieczenia – a te nie powinny być przesadnie wysokie. Polisy na życie mają chronić naszych bliskich na wypadek naszego odejścia, a nie uczynić z nich milionerów - ewentualna wypłata świadczenia powinna więc pozwolić im przede wszystkim przetrwać najtrudniejszy okres. Nie trzeba też decydować się na długie okresy ochrony. Wydaje się, że w sytuacji, gdy nasze dzieci będą już dorosłe i aktywne zawodowo, tego rodzaju zabezpieczenie nie będzie im już potrzebne.

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje